Raportul dintre funcția și serviciul public

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3649
Mărime: 26.99KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I-Noţiunea de funcţie publicǎ

1.1 Conceptul de funcţie publică

1.2 Trăsăturile funcţiei publice

1.3 Clasificarea funcţiilor publice

1.4 Categorii de funcţii publice

1.5 Managementul funcţiei publice

1.6 Conflictul de interese ale funcţiei publice

1.7 Incompatibilitatea funcţiei publice

Capitolul II-Serviciile publice

2.1 Definiţia serviciilor publice

2.2 Apecte generale ale serviciilor publice

2.3 Principiile organizării si funcţionării serviciilor publice

2.4 Categorii de servicii publice

2.5 Serviciile publice si autonomia locală, legătura serviciu public-politică-funcţionar public

Capitolul III-Concluzii personale

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I-NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ

1.1.Conceptul de funcţie publicǎ,Definiţie

Funcţia publicǎ este definitǎ in prezent de dispoziţiile articolului 2 aliniatul (1)din Statut ca fiind ansamblul atribuţiilor şi responsabilitǎţiilor satbilite in temeiul legii,in scopul realizǎrii prerogativelor de putere politicǎ de cǎtre administraţia publicǎ şi centralǎ

Tot statutul funcţionarilor publici prevede cǎ functiile publice se stebilesc pentru fiecare autoritate şi instituţie publicǎ in parte, de conducǎtorul acesteia, ori prin hotǎrare a consiliului judeţean sau a consiliului local cu avizul Agenţiei Naţionale a Functionarilor Publici

Nu putem defini funcţia publicǎ fǎrǎ sǎ precizǎm raportul acesteia cu ,, serviciu public’’ deoarece sunt cuprinse mai multe funcţii publice

1.2.Trǎsǎturile funcţiei publice

Cât priveşte trǎsǎturile funcţiei publice profesorul Paul Negulescu le clasifica ca fiind:

- Este titulara de putere sau de atribuţii conferite de legiuitor

- Este permanentǎ in sensul cǎ realizeazǎ un interes general şi perpetuu

- Este creeatǎ prin lege

- Are un character continuu

- Are drept scop realizarea intereselor generale ,obşteşti ,şi nu a intereselor individuale

- Are o sferǎ de competenţǎ adicǎ atribuţii şi puteri conferite prin lege

- Are o anumitǎ specializare,adicǎ o competenţǎ determinatǎ

1.3. Clasificarea funcţiilor publice

Funcţiile publice se pot clasifica dupǎ mai multe criterii ,in general deosebim douǎ mari categorii:de conducere şi de execuţie

Functiile de conducere sunt numite si functii de decizie şi cuprind atribuţii de organizare, coordonare, indrumare control etc.

Funcţiile de conducere se pot clasifica :

1) Dupǎ conţinutul procesului decizional administrativ-funcţii ce includ toate elementele statului dar şi anumite elemente de conducere ( control, coordonare etc.)

2) In raport cu suportul legislative ce stǎ la baza creeǎrii lor avem:

• Funcţii prevǎzute de Constituţie

• Funcţii prevǎzute de statutul funcţionarilor publici

• Funcţii prevǎzute de statute speciale

3) Dupǎ gradul de complexitate avem :

a.) Funcţii de conducere a organului administrativ

b) Funcţii de conducere a organului intern

c) Funcţii de conducere a compartimentului administrative

4) Dupa natura intrinseca a activitǎtilor administrative avem:

1.Funcţii de naturǎ de conducere exclusivǎ (director general)

2..Funcţii de naturǎ de conducere de specialitate(director tehnic)

3.Funcţii de naturǎ de conducere de execuţie administrativǎ principale şi auxiliare

4. Funcţii de naturǎ de conducere de execuţie de specialitate (tehnice)

5. Funcţii de naturǎ de conducere economice

5) Dupǎ caracterul remunerator avem:funcţii retribuite şi neretribuite

6) Dupǎ gradul de desemnare a titularului avem:

1.Funcţii de alagere a titularului

2. Funcţii de numire a titularului

3. Funcţii de repartizare a titularilor

7) Dupǎ regimul juridic aplicat avem:funcţii cu drept comun şi cu regimuri juridice speciale

Funcţiile de execuţie pot fi operaţionale si auxiliare,indeplinesc operaţiuni administrative de natura tehnicǎ.Din aceastǎ categorie fac parte:secretarii, contabilii, registratorii, arhivarii

.1.4.Categorii de funcţii publice:

In literatura de specialitate intalnim mai multe tipuri de categorii de funcţii publice şi anume se deosebesc in general trei criterii de clasificare:

A Dupǎ primul criteriu avem:funcţii publice generale – ansamblu de atribuţii şi responsabilitǎţi cu character general si comun pentru toate autoritǎţile şi instituţiile statului,aceste funcţii fiind:secretar general al Guvernului, consilier de stat, prefect, subprefect, secretar general al prefecture, referent de specialitate.

Functii publice specifice reprezintǎ ansamblul atribuţiilor şi responsabilitǎţilor cu character specific anumitor autoritǎţi şi instituţii publice.Aceste funcţiisunt:architect şef, inspector de concurenţǎ, inspector vamal, inspector de muncǎ , controlor delegate şi comisar.

Preview document

Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 1
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 2
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 3
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 4
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 5
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 6
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 7
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 8
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 9
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 10
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 11
Raportul dintre funcția și serviciul public - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Raportul dintre Functia si Serviciul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Serviciile Publice

In limbaj curent, notiunea este utilizata pentru a desemna o activitate de interes general, prestata de un organism, adica de o persoana juridica,...

Administrația Publică

SECŢIUNEA I INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI 1. SPECIFICUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.1. Conceptul de serviciu public Noţiunea de serviciu...

Dimensiunea Juridică a Funcției Publice

Dimensiunea juridica a functiei publice 1. Izvoarele deontologiei functionarului public A. Principalul izvor este Constitutia, cea care asigura...

Deontologia funcționarului public

Partea I INTRODUCERE ÎN DEONTOLOGIA FUNCŢIEI PUBLICE Capitolul I. DELIMITARI CONCEPTUALE Noţiune de deontologie Deontologia, ramură a Eticii,...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Actori ai Dezvoltării Urbane

1.1. Dezvoltare locală Shimbările intervenite după 1989 au determinat o creştere semnificativă în România pentru interesul care este acordat...

Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii

INTRODUCERE Lucrul pe care clienţii l-au pus întotdeauna pe prim loc în lumea vînzărilor este încrederea. De foarte multe ori, motivul principal...

Etică în afaceri

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Publicitate în Mass Media

Introducere Publicitatea joacă un rol tot mai important în viaţa socială, fiind indisolubil legată de comunicarea de masă, al cărei impact atât...

Consultanță privind rezolvarea problemelor defrișării masive din orașul Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

CONSULTANŢĂ PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMELOR DEFRIŞĂRII MASIVE DIN ORAŞUL BĂILE HERCULANE, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Scopul general al strategiei de...

Datoria publică a României. Concept, forme de manifestare și mod de gestionare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează problematica datoriei publice interne şi externe a statului român în perioada de tranziţie şi până în...

Proiect practică - SC Rombet SA

DENUMIREA, FORMA JURIDICÃ, SEDIUL Denumirea societãtii comerciale este S.C."ROMBET" S.A., este o firma de constructii cu sediul in municipiul...

Ai nevoie de altceva?