Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5240
Mărime: 47.22KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chelaru Elena
Acest referat a fost prezentat la disciplina numita: decizia in administratia publica, in cadrul FEAA, Iasi.

Cuprins

1. Noțiuni introductive 3

1.1. Conceptul de administrație publică 3

1.2. Definire deciziea dministrative 3

2. Procesul decizional 4

2.1. Noțiunea de proces decizional 4

2.2. Fazele elaborării deciziei administrative 4

3. Rolul procesului decizional în administrația publică 8

4. Studiu de caz: Rolul procesului decizional în administrația publică din Franța 11

4.1. Distribuția teritorială a puterii 11

4.2. Procesul decizional în administrația publică franceză 13

5. Concluzii 19

Bibliografie 21

Extras din document

1. Noțiuni introductive

1.1. Conceptul de administrație publică

Din punct de vedere etimologic, termenul de administrație provine din cuvintele de origine latină „ad”, care înseamnă la și „minister”, care se traduce prin supus, slujitor De asemenea, în limba latină mai există și verbul „ad-ministrare”, care înseamnă a servi la ceva, a servi pe cineva.

Pornindu-se de la această semnificație lingvistică, a fost emisă ideea că administrația trebuie să acționeze în folosul societății, să servească societatea, iar funcționarii din administrație, în primul rând miniștrii, trebuie să fie slujitori ai societății.

Noțiunea de administrație comportă mai multe accepțiuni. Una dintre aceste accepțiuni, este aceea de activitate, în sens funcțional. Într-o altă accepțiune, noțiunea de administrație publică, evocă un sistem de organe, în sens organizatoric. În ambele sensuri, administrația publică este legată în mod indisolubil de stat, în absența acestuia neexistând administrația publică, deoarece aceasta este o activitate de stat, desfășurată de organe de stat, ce are ca scop final, satisfacerea interesului public

1.2. Definirea deciziei administrative

Orice activitate umană presupune adoptarea unei hotărâri, a unei decizii. Oamenii urmăresc realizarea unor scopuri, a unor obiective, iar pentru realizarea acestora este necesară o acțiune sau inacțiune, în ambele cazuri împunându-se în mod imperativ, o hotărâre, o decizie.

Decizia administrativă poate fi definită ca o manifestare de voința a unui organ al administrației publice, premergătoare unei acțiuni sau unei inacțiuni, ce constă în alegerea unei variante din mai multe posibilități, în vederea realizării unui scop.

2. Procesul decizional

2.1. Noțiunea de proces decizional

Alegerea unei soluții pentru rezolvarea unei probleme, adică adoptarea unei decizii, nu este realizată la întâmplare. Ea presupune o analiză realistă, conștientă și responsabilă a diferitelor propuneri, opțiunea oprindu-se asupra celei mai eficiente și mai adecvate situații de fapt.

Decizia care sintetizează hotărârea de a acționa sau nu într-un anumit mod față de un anumit obiectiv, are la bază un proces decizional ce presupune parcurgerea unor etape, după cum urmează:

i. stabilirea obiectivelor administrative, care pot viza atât latura internă a administrației (structura sa), precum și latura exterioară (orientată și spre satisfacerea interesului public);

ii. culegerea, prelucrarea și analiza informațiilor administrative;

iii. elaborarea de variante alternativeși adoptarea deciziei administrative;

iv. execuția și controlul rezultatelor obținute

2.2. Fazele elaborării deciziei administrative

La elaborarea unei decizii administrative este necesară parcurgerea anumitor etape după cum urmează:

- inițiativa adoptării deciziei administrative

Înainte de a se organiza o acțiune, este necesară intervenția unei inițiative care să declanșeze acțiunea în cauză. La fel, și în cazul deciziei administrative, este necesară inițiativa adoptării acelei decizii.

Inițiativa deciziei poate aparține să aparțină organului care o va emite, dar și altor factori, exteriori organului emitent. Astfel, o decizie administrativă poate fi inițiată de un alt organ al administrației publice. De asemenea, inițiativa adoptării unei decizii poate veni și din partea diferitelor organizații și asociații nestatale sau chiar din parte cetățenilor, în mod individual.

Organul emitent nu este însă obligat să adopte decizia, decât în cazul când inițiativa adoptării aparține unor organe față de care este subordonat organul ce va emite decizia. În alte situații, inițiativa nu reprezintă decât o simplă propunere, o sugestie care nu obligă organul emitent, acesta având deplina libertate de a adopta sau nu decizia respectivă

Preview document

Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 1
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 2
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 3
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 4
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 5
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 6
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 7
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 8
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 9
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 10
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 11
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 12
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 13
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 14
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 15
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 16
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 17
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 18
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 19
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 20
Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Rolul Procesului Decizional in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Descentralizare și dezvoltare regională

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi...

Criza Economica in Romania

Capitolul I.Aspecte generale ale crizei economice in Romania Criza economica pe care Romania incepe sa o traverseze este cu precadere o criza...

Functia Publica in Context European - Studiu de Caz - Franta si Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Incidența idealului modelului european de administrație asupra spațiului administrativ din România

Introducere Actualitatea temei investigate. Reforma Administraţiei Publice din România, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări....

Funcția publică europeană

Sumar Viata sociala a determinat intotdeauna multiple probleme ale membrilor societatii, indeosebi de ordin administrativ. Nevoile formulate de...

Implementarea Politicilor Publice

Introducere Administraţia publică trebuie să-şi întărească continuu capacitatea de ameliorare a rezultatelor, să incorporeze schimbarea şi...

Raport de Practica - Directia Generala de Dezvoltare in Constructii

RAPORT DE PRACTICA Instituţia – gazdă: Direcţia Generală de Dezvoltare îin Construţtii, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului...

Functia si Functionarul Public

Personalul administratiei publice Orice domeniu de activitate al vietii politice,economice,sociale,ca si al celui administrativ din orice tara...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată modul în care s-a derulat procesul de descentralizare la nivel general şi cum anume a fost...

Program de Monitorizare a Climatului Etic

INTRODUCERE Administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor autonomiei locale,...

Dimensiuni Teoretice ale Definirii Procesului Decizional în Sectorul Public

Capitolul 1 Decizia 1.1 Definitii date deciziei Datorita faptului ca orice ciclu de conducere începe cu stabilirea unui scop, cu identificarea...

Caiet practică Primăria Botoșani

I. Prezentarea instituţiei publice 1.1 Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel mai important...

Funcțiile în organele administrației publice

ARGUMENT Caracterul legal al administratiei publice, impune ca atat organizarea cat si activitatea acesteia, sa fie reglementata de lege, in...

Managementul Strategic in Institutiile Publice din Romania

I.Tema Lucrarii: MANAGEMENTUL STRATEGIC IN INSTITUTIILE PUBLICE Administratia publica din Romania s-a confruntat în ultimii ani cu schimbari...

Modele de fundamentare a deciziilor în administrația publică

Cadrul general al administraţiei publice din România Administraţia publică reprezintă un sistem care funcţionează după o serie de principii dar...

Rolul procesului decizional în administrația publică

1. INTRODUCERE Definirea si intelegerea conceptului de decizie in general implica luarea in considerare a doua idei fundamentale- prin decizie se...

Ai nevoie de altceva?