Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice II din Cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice II din Cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

I. INTRODUCERE
II. DESCRIEREA INSTITUTIEI PRIMITOARE
1.STRUCTURA SI RESURSELE D.I.T.L.
2.RELATIILE D.I.T.L. CU ALTE INSTITUTII
3.TIPURI DE SERVICII OFERITE DE D.I.T.L.
4. STRUCTURA SERVICIULUI S.C.I.P.F. II
5. ATRIBUTIILE SERVICIULUI S.C.I.P.F. II
III. JURNALUL STAGIULUI DE PRACTICA
ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL SERVICIULUI STABILIRE, CONSTATARE SI IMPUNERE PERSOANE FIZICE
IV. ANALIZA SWOT
V. CONCLUZII
VI. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. INTRODUCERE

In baza legii nr.189/1998 privind finantele publice locale si H.G.R. nr. 333/29.04.1999 pentru aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene,locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr.189/1999 privind finantele publice la nivelul primariilor sectoarelor Municipiului Bucuresti, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.210/05.08.1999 privind constituirea unor compartimente de specialitate ca urmare a aplicarii prevederilor H.G.R. nr.333/1999, in temeiul H.C.L. Sector 1 nr.63/1999 s-a infiintat Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, cu sediul in Bucuresti , Sector 1, Piata Amezi nr.13.

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directei Impozite si Taxe Locale Sector 1, sunt:

- Hotararea C.G.M.B. NR.221/16.09.1999 privind transmiterea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Primariilor de Sector – in vederea exercitarii atributilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.

- Hotararea Consilului Loacl al Sectorului 1 nr.63/07.10.1999 de infiintare a Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1

- Legea nr215/23.04.2001 privind administratia publica locala

- Legea nr.554/2001 privind accesul la informatiile de interes public

- H.G.R. nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Legea nr.182/12.04.2002 privind protectia informatiilor clasificate

- H.G.R. nr. 1723/02.11.2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei

- Hotararea C.G.M.B. nr.300/07.12.2006 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, pentru anul 2007

- Hotararea Consilului Local al Sectorului 1 nr. 31/24.02.2005 privind instituirea taxei pentru emiterea acordului unic si stabilirea valorii acesteia

- Hotararea Consilului Local al Sectorului 1 nr. 176/21.06.2005 privind aprobarea organigramei, statutului de functii, regulamentului de organizre si functionare, listei functiilor publice si regulametului interior al Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1 Bucuresti

- Hotararea privind imputernicirea Directorului Executiv al Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1 Bucuresti si a reprezentantilor angajatilor contractuali ai Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1 de a semna Contractul colectiv de munca

- Hotararea privind imputernicirea Directorului Executiv al Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1 Bucuresti si a reprezentantilor salariatilor - functionari publici ai Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1 de a semna Acordul privind raporturile de serviciu.

Directia Impozite si Taxel Locale Sector 1 are ca obiect de activitate colectarea impozitelor si taxelor locale de la populatie, constituind venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ terioriale.

Aceste impozite si taxe locale sunt:

- impozitul si taxa pe cladire;

- impozitul si taxa pe teren;

- impozitul asupra mijloacelor de transport;

- taxa pentru eliberarea certificatelor de reclama su publicitate;

- impozitul pe spectacole;

- taxa hoteliera;

- altele.

II. DESCRIEREA INSTITUTIEI PRIMITOARE

1. Structura si resursele Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1

Pentru aducerea la indeplinirea a atributilor si sarcinilor ce ii revin, Directia Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 are urmatoarea structura organizatorica :

a) conducerea Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

b) compartimente functionale:

- Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice I;

- Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice II;

- Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice III;

- Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice IV;

- Biroul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice 1;

- Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoana Juridce;

- Serviciul de Executare a Creantelor Bugetare;

- Biroul Urmarire, Incasare si Executare Silita Persoane Juridice;

- Biroul Urmarire, Incasare si Executare Silita Persoane Fizice;

- Serviciul Taxe Locale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Serviciul Stabilire, Constatare si Impunere Persoane Fizice II din Cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1.doc

Alte informatii

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Facultatea de Administratie Publica Departamentul pentru Invatamant la Distanta