Sisteme Administrative Comparate

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Sisteme Administrative Comparate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

SISTEMUL ADMINISTRATIV AL MARII BRITANII

Monarhie constitutionala ereditara, Marea Britanie nu are o Constitutie scrisa.

Principiile de guvernare se bazeaza pe traditie, conventii si proceduri specifice.Modificarile operate în decursul timpului au fost determinate de schimbarile si situatiile intervenite în societate. Parlamentul poate modifica complet prevederile constitutionale,deoarece, ca reprezentant al poporului, Parlamentul este puterea suprema.Puterea legislativa este exercitata de un parlament bicameral, format din Camera Comunelor ( 659 membrii, ale i prin vot direct, pentru un mandat de maximum 5 ani, între care 120 sunt femei, iar 9 sunt reprezentanti ai minoritatilor etnice) si Camera Lorzilor ( peste 1.2000 pairi, între care pairii ereditari, ale caror titlu si loc în Camera Lorzilor sunt ereditare, si pairi pe viata, titlu acordat pentru merite deosebite, care nu este ereditar).Legea din 1999, privind Camera Lorzilor stabile te un numar de 92 membri ereditari pentru aceasta camera.Scotia si Tara Galilor au propriii reprezentanti.Cei ai Scotiei au o anumita autonomie legislativa si financiara.

Reprezentantii Tarii Galilor nu se bucura de aceste drepturi. În 1999 a fost reînfiintata o Adunare pentru Irlanda de Nord.

Puterea executiva este exercitata de un guvern, care este condus de un prim-ministru, de obicei liderul celui mai bine reprezentat partid în Camera Comunelor.

În ceea ce prive te managementul public, aceasta tara prezinta asemanari dar si deosebiri fata de celelalte tari dezvoltate, membre OECD. Principalele similaritati sunt:

- Independenta autoritatii juridice fata de cea executiva;

Schimbari în timp în ceea ce prive te procedurile legate care opereaza în smanagementul public;

- Succesiunea componentelor guvernamentale la nivel local si regional;

- Sistemul legislativ bicameral.

Exista, de asemenea, si câteva elemente specifice:

- Constitutia se fundamenteaza pe regulamente, statute, legi, traditii si nu apare sîntr-o forma scrisa;

- Parlamentul reprezinta si Curtea Constitutionala;

- Puterea Parlamentului nu este folosita în situatii arbitrare;

- Parlamentul este complet suveran, neputând fi constrâns într-un mod sau în saltul de catre puterea executiva:

- Parlamentul controleaza executivul si are puterea de a respinge deciziile Curtii sLegislative

Anglia este un stat unitar care recunoa te însa diferentele majore care exista si între componentele sale sub aspectul structural, administrativ. Este imposibila întelegerea managementului public din regatul Unit al Marii Britanii fara sa fie mentionat caracterul de stat multinational. Ca parte a procesului legislativ, propunerile vin atât din partea celor doua Camere, cât si de la Comitet. Mini trii din cadrul Guvernului sunt si membri ai Parlamentului, ai Camerei Comunelor sau Camerei Lorzilor. Sistemul legislativ nu face o distinctie clara între sectorul public si privat cum se întâmpla în majoritatea tarilor europene, însa în Anglia a fost creat un grup distinct de legi care precizeaza clar specificul activitatilor publice, administrative.

Structura statala

Statul este monarhie constitutionala, regat ereditar, conform „Constitutiei Organice" - o serie de conventii, de traditii, de precedente etc. Conform principiului „regele domne te dar nu guverneaza", monarhul are un rol extrem de discret în viata politica, limitându-se de obicei la transmiterea de mesaje, dar un rol important în viata publica simbolizând unitatea statului si a natiunii.

Puterea legislativa este exercitata de Parlament (Camera Comunelor si Camera Lorzilor); mandat pe 5 ani pentru Camera Comunelor; în Camera Lorzilor sunt membri de drept lorzii regatului; cea executiva este exercitata de un cabinet condus de liderul partidului majoritar din Camera Comunelor. Multipartitism. Regatul Unit al Marii Britanii este format din : Marea Britanie, care la rândul ei, se compune din: Anghlia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme Administrative Comparate.doc

Alte informatii

SISTEME ADMINISTRATIVE COMPARATE SISTEME ADMINISTRATIVE COMPARATE IN STATE UNITARE MAREA BRITANIE SI ITALIA uaic,feaa