Sistemul Administrativ din Italia

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2221
Mărime: 25.67KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciunciuc Mihail
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova Catedra Ştiinţe Administrative

Extras din document

Particularități ale sistemului administrative din Italia

Conform Constitutiei intrate în vigoare la 01.01.1948, Italia este o republic parlamentară. Italia este împărţită în 20 de regiuni care se bucură de o largă autonomie. Fiecare regiune are o adunare legislativă, Consiliul Regional, ales prin vot direct pentru un mandat de 5 ani, şi un organ al puterii executive – giunata regională. La nivel naţional, puterea legislativă este exercitată de un parlament bicameral, format din Senat (315 membri aleşi pentru un mandat de 5 ani şi 10senatori de drept) şi Camera Deputaţilor (630 membri, aleşi prin vot direct, pentruun mandat de 5 ani).

Puterea executivă este exercitată de Consiliul de Miniştri, condus de un primministru.

Preşedintele numeşte primul ministru şi la recomandarea acestuia, pe ceilalţi miniştri.

Şeful statului, preşedintele, este ales pentru un mandat de 7 ani de un colegiu electoral alcătuit din cele două camere ale Parlamentului şi 58 de reprezentanţi ai regiunilor.

Italia este o republică parlamentară, constituită ca un stat independent, organizat după modelul francez cu o importantă delegare de autoritate la nivelurile inferioare ale structurii administrative, respectiv cel regional, al provinciilor şi municipalităţilor.

Constituţia italiană stabileşte că există o separare a autorităţii între executiv şi juridic. Executivul este responsabil pentru implementarea legilor în timp ce autoritatea juridică este responsabilă pentru a urmări dacă aceste legi sunt aplicate corect atât în ce priveşte cetăţenii cât şi între aceştia şi administraţia publică.

Structura curţilor:În Italia există două tipuri de curţi:Ordinare, civile şi penale Administrative

Fiecare are cel puţin două niveluri de judecată. O sentinţă pronunţată la primul nivel poate fi anulată de autorităţile juridice de pe nivelul superior. În cazul curţilor ordinare există un al treilea nivel reprezentat de Curtea de Casare care are şi dreptul de a analiza situaţiile de jurisprudenţă.

Constituţia garantează independenţa ambelor tipuri de curţi de celellalte autorităţi ale statului. Prin urmare, judecătorii nu pot fi transferaţi printr-o decizie a executivului, ei sunt recrutaţi doar prin concurs şi sunt subordonaţi numai legi.

Activitatea lor este reglementată de Consiliul Superior de Justiţie, ai cărui judecători pot fi numiţi politic.

Judecătorii Curţii Constituţionale pledează pentru Guvernul Central şi guvernele regionale. Curtea este compusă din 15 judecători, o treime din ei sunt numiţi de Preşedintele Republicii, o treime de Parlament şi o treime de membrii curţilor ordinare şi administrative. Judecătorii sunt numiţi pentru nouă ani şi nu pot fi reînnoiţi. Ei îşi aleg un Preşedinte dintre ei.

Cea mai înaltă instituţie juridică administrativă este Consiliul de Stat, al cărui Preşedinte este numit de Preşedintele Republicii. Consiliul are şi o funcţie consultativă, formulând în toate cazurile opinii şi răspunsuri la solicitările guvernului.

Altă instituţie juridică din administraţia italiană este Curtea de Conturi, responsabilă pentru exercitarea controlului "ex ante" asupra regularităţii actelor administrative şi a controlului "ex post" pentru urmărirea modului de gestionare a resurselor publice.

Autoritatea legislativă: Iniţiativa legislativă în Italia aparţine:

Guvernului,

Camerei Deputaţilor,

Senatului,

Adunărilor Regionale,

Consiliului Naţional pentru Economie şi Probleme de Muncă;

Parlamentul este bicameral, Camera Deputaţilor şi Senatul Republicii. Ambele camere au aceeaşi autoritate şi funcţii identice: fiecare lege trebuie să fie aprobată de ambele camere, ceea ce în Italia se numeşte "bicameralism perfect". Membrii ambelor camere sunt aleşi pentru cinci ani şi pot fi eliberaţi din funcţii înainte de expirarea mandatului dacă nu reuşesc să formeze majoritatea guvernului.Camera Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea în Palazzo di Montecitorio şi este compusă din 630 deputaţi aleşi prin vot direct universal. Numărul deputaţilor este proporţional cu populaţia, iar vârsta lor trebuie să fie peste 25 de ani.

Senatul Republicii se află în Palazzo Madame, şi este format din 315 senatori aleşi plus senatorii aleşi pe viaţă( primul Preşedinte al Republicii şi cinci senatori numiţi de Preşedintele Republicii). Senatorii sunt aleşi la nivelul regiunilor şi trebuie să aibă ca vârstă mai mult de 40 ani.Desfăşurarea activităţii în cadrul Camerelor este susţinută de implicarea directă a comisiilor parlamentare diferite ca număr de la o cameră la alta. Camera Deputaţilorare 14 comisii permanente, fiecare cu aproximativ 45 de membri. Acestea sunt structurate în subcomisii şi subcomisii ad-hoc. Senatul are 12 comisii, fiecare cu câte 30 de membri structuraţi pe subcomisii, subgrupuri şi grupuri de lucru.

Comisiile Parlamentare au autoritate în a dezbate actele normative primite de la

Guvern şi de a analiza propunerile legislative formulate de către cealaltă cameră.Aceste propuneri urmează a se dezbate şi aproba în plen. Frecvent comisiile sunt împuternicite să exercite direct putere legislativă. De asemenea comisiile parlamentare sunt implicate în exercitarea funcţiei de control şi chiar derularea de investigaţii în legătură cu activitatea desfăşurată de Guvern.

Preview document

Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 1
Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 2
Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 3
Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 4
Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 5
Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 6
Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 7
Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Administrativ din Italia.docx

Alții au mai descărcat și

Suedia - Sisteme Administrative Comparate

Suedia I. Generalitati - Nume oficial: Regatul Suediei (Konungariket Sverige) - Capitala: Stockholm - Limba oficiala: suedeza - sami,...

Sistemul administrației centrale în Grecia

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sistemul administrativ al statului reprezintă unul din cele mai importante structuri statale, care asigură...

Administrația publică în trei state ale UE - Spania, Italia, Finlanda - analiză comparată

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Descentralizarea administrației publice și autonomia locală în România

Introducere Până în 1990 România a avut una dintre cele mai centralizate forme de administraţie publică. Deciziile erau luate în cea mai mare...

Structuri Administrative Publice Locale în Germania și Italia

1. Titlul studiului şi justificarea titlului Titlul prezentului studiu este “Structuri administrative publice locale în Germania şi Italia”....

Sistemul administrativ în Marea Britanie

INTRODUCERE Marea Britanie este un stat independent care are în componență patru țări: Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Marea...

Analiza Raportului - Descentralizare - Federalism

I Definirea descentralizarii “stiinta administratiei”-iulian romulus gheorghiu,editura economica Complexitatea conceptului de descentralizare...

Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Notiuni introductive privind conceptual de administraţie publica locala Noţiunea de administraţie publică a fost analizată diferit în...

Te-ar putea interesa și

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Studiu Comparativ Privind Sistemele Administrative din Germania și Suedia

1. Titlul lucrării şi justificarea alegerii În ceea ce urmează o să vă prezint sistemele administrative din Germania şi Suedia. Provenind din...

Prefectul

1. INTRODUCERE Autonomia locala, reprezinta un principiu al implementarii institutiei prefectului în sistemul administratiei publice. În ordinea...

Structuri Administrative Publice Locale în Germania și Italia

1. Titlul studiului şi justificarea titlului Titlul prezentului studiu este “Structuri administrative publice locale în Germania şi Italia”....

Instituția primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie și Italia

Instituţia primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie şi Italia Secţiunea 1. Administraţia locală din România...

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Sistemul de învățământ superior din Danemarca și Italia

Capitolul 1 : Titlul lucrarii si justificarea acestuia - “Studiu comparativ intre invatamantul superior din Danemarca si Italia” - Am ales...

Particularități ale Sistemului Administrativ din Canada

Prezentare generala Canada are o populatie de aproximativ 26 milioane locuitori, care vorbesc engleza si/sau franceza. Prin urmare exista doua...

Ai nevoie de altceva?