Strategii Proprii de Dezvoltare a Administratiei Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Strategii Proprii de Dezvoltare a Administratiei Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

1. DEMERSUL DE REVIZUIRE A STRATEGIILOR PROPRII DE MODERNIZARE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE A AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE
1.1. Necesitatea demersului
1.2. Situaţia transmiterii Strategiilor proprii şi Planurilor de
acţiune
1.3. Consideraţii referitoare la modul de respectare a
metodologiei de realizare a documentelor
2. ANALIZA CONTINUTULUI STRATEGIILOR PROPRII DE MODERNIZARE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE AFERENTE, ELABORATE LA NIVELUL INSTITUTIILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
2.1. Probleme critice ale administraţiei publice reieşite din analiza Strategiilor de modernizare
2.2. Problemele de fond atinse de Strategiile proprii
3. PROCEDURI DE IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE A STRATEGIILOR PROPRII DE MODERNIZARE, ELABORATE DE MINISTERE, PREFECTURI ŞI CONSILII JUDEŢENE
4. CONCLUZII PRIVIND CONTINUTUL STRATEGIILOR PROPRII DE MODERNIZARE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE

Extras din document

1. DEMERSUL DE REVIZUIRE A STRATEGIILOR PROPRII DE MODERNIZARE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE A AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE

1.1. Necesitatea demersului

Funcţionarea unei administraţii publice moderne, flexibile şi eficiente constituie o condiţie esenţială a transformării structurale a societăţii româneşti, a realizării unei reforme profunde în toate domeniile vieţii social-economice, a creşterii rolului cetăţeanului în luarea deciziilor.

De asemenea, realizarea acestor schimbări profunde trebuie să se înscrie pe coordonatele impuse de procesul de integrare în Uniunea Europeană, ceea ce presupune atingerea – la termenele stabilite – a unor standarde de funcţionare caracteristice statelor membre.

Având în vedere cele de mai sus, administraţia publică centrală şi locală trebuie să utilizeze instrumente adecvate pentru a implementa într-un mod concret, clar şi eficient reformele.

In acest context, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centarală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP), a conceput un instrument de programare, monitorizare şi evaluare, din perspectivă multianuală, a acţiunilor de modernizare de la nivelul autorităţilor aparţinând administraţiei publice centrale şi locale: ministere, prefecturi, consilii judeţene, denumit Program multianual de modernizare.

Programul multianual de modernizare cuprinde următoarele documente:

a) Strategia proprie de modernizare a administraţiei publice, aferentă autorităţii administraţiei publice respective;

b) Planul de acţiune, având la bază obiectivele înscrise în strategia de

modernizare;

c) Raportul anual de monitorizare a implementării planului de acţiune.

In luna august 2003, în conformitate cu prevederile Circularei Primului Ministru al Guvernului României, adresată autorităţilor publice centrale şi locale, pentru elaborarea Strategiilor proprii de accelerare a reformei administraţiei în domeniul de activitate pe care îl administrează, ministerele, prefecturile şi consiliile judeţene au elaborat şi înaintat Ministerului Administraţiei şi Internelor Strategiile şi Planurile de acţiune proprii, pe baza metodologiei de realizare, elaborate de UCRAP şi un grup de experţi ai programului PAL- Banca Mondială.

In urma analizei, pe formă şi fond, a acestor documente, UCRAP a ajuns la concluzia că majoritatea lor necesită îmbunătăţiri, mai ales în ceea ce priveşte respectarea metodologiei propuse dar şi în asigurarea coerenţei între strategii şi planurile de acţiune aferente, coerenţă obligatorie în etapa de implementare a strategiilor proprii de modernizare.

In acest context, luând în considerare faptul că redactarea unor astfel de documente putea fi considerată un exerciţiu în premieră pentru multe din autorităţile publice vizate, demersul urmat de UCRAP, în perioada septembrie 2003 – februarie 2004, a urmărit :

- clarificarea unor elemente considerate insuficient explicitate,

- adaptarea documentelor similare existente la exigenţele conceptului de Program multianual de modernizare,

-conştientizarea faptului că modernizarea administraţiei publice este o necesitate şi o prioritate în acelaşi timp.

Acţiunile care au susţinut demersul UCRAP au vizat :

- Analizarea fiecărui document şi întocmirea unor fişe de observaţie pentru toate autorităţile locale vizate (sept. 2003 – dec. 2003) ;

- Efectuarea de întâlniri bilaterale cu câteva din ministerele care au trimis documentele (noiembrie 2003);

- Prezentarea, în plen, a concluziilor preliminare privind modul de elaborare şi conţinutul documentelor (ianuarie 2004);

- Organizarea unor ateliere de lucru pentru dezbaterea problemelor specifice, separate pentru prefecturi, consilii judeţene şi ministere (ianuarie 2004).

- Intâlniri bilaterale cu ministerele pentru actualizarea strategiilor proprii de modernizare (februarie 2004).

Noul termen de actualizare a Strategiilor proprii de modernizare şi a Planurilor de acţiune aferente a fost stabilit pentru sfârşitul lunii februarie 2004.

In acest interval de timp, UCRAP şi-a arătat disponibilitatea de a lucra bilateral cu fiecare din autorităţile publice din teritoriu, utilizând comunicarea prin e-mail şi prin telefon. Au existat cazuri când la forma finală a documentelor s-a ajuns după două sau trei iteraţii. La cerere, s-au acceptat şi amânări de termene de trimitere a documentelor îmbunătăţite.

Comunicarea cu reprezentanţii autorităţilor publice responsabile cu actualizarea celor două documente a vizat atât « lucrul pe documente » cât şi atenţionarea asupra termenelor şi necesităţii trimiterii materialelor.

In acest context, se poate menţiona că majoritatea prefecturilor au trimis documentele la termenul iniţial stabilit : 29.02.2004 ; cele mai multe consilii judeţene şi ministerele leau transmis în cursul lunii martie 2004.

1.2. Situaţia transmiterii Strategiilor proprii de modernizare şi Planurilor de acţiune

La data de 06.04.2004, situaţia documentelor transmise la UCRAP era următoarea :

- Toate prefecturile au transmis Strategiile proprii de modernizare şi Planurile de acţiune aferente ;

De menţionat este faptul că judeţe ca : Brăila, Braşov, Maramureş, Mehedinţi, Timiş, Vrancea au manifestat un deosebit interes pentru a realiza documente de calitate, în conformitate cu exigenţele UCRAP şi au optat pentru a lucra în iteraţii succesive pe variante intermediare cu responsabilul UCRAP.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii Proprii de Dezvoltare a Administratiei Publice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE SPECIALIZAREA : DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA