Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3832
Mărime: 18.79KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Franţa 2

Marea Britanie 7

Concluzii 13

Bibliografie 14

Extras din document

Franţa

Franţa se caracterizează printr-un înalt grad de centralizare administrativă, cu vechi rădăcini în istoria ţării, păstrat şi accentuat de-a lungul domniei lui Napoleon şi continuat, practic, de toate regimurile ulterioare. Pe de altă parte, acest sistem a fost determinat şi de structura unitară a statului, iar, apoi de regimul semiprezidenţial care a accentuat concentrarea puterii executive în mâinile şefului statului.

În trei moment diferite din secolul al XIX-lea se pun bazele Administraţiei teritoriale, a cărei configurare a durat până în 1982. Din 1789, ca o consecinţă a Revoluţiei Franceze, se păstrează caracteristicile uniformităţii şi dispersarea Administraţie municipal. Napoleon şi-a lăsat amprenta cu instaurarea prefectului; iar legile din 1871 şi 1884 au returnat provinciei şi respective comunei sistemul reprezentării democratice, după ce Napoleon îl abolise. În această perioadă domină ideea centralizării Statului în faţa caracterului rezidual al puterii locale, drept pentru care formula anglosaxonă (guvernul local) n-a fost niciodată acceptată; în locul său, s-a utilizat formula Administraţiei locale, lăsând să se înţeleagă subordonarea sa Administraţiei Centrale.

Administraţia teritorială franceză se caracterizează prin următoarele elemente:

- Există trei niveluri de colectivităţi teritoriale – colectivitatea teritorială este numele generic, ce se foloseşte pentru a denumi entităţile regionale şi locale: comunele, departamentele şi regiunile.

- Colectivităţile teritoriale sunt administrate de consilii a căror membrii sunt aleşi prin vot universal. Fiecărei adunări, potrivit nivelului teritorial, îi corespunde un mod diferit de scrutin, reprezentare proporţională pentru consiliile generale, scrutin uninominal majoritar în două runde pentru consiliile generale şi două modele de scrutin pentru consiliile municipale în funcţie de mărimea lor;

- Organul executiv al colectivităţile teritoriale este ales din sânul consiliului şi îşi asumă conducerea serviciilor administrative ale colectivităţii teritoriale.

Exercitarea atribuţiilor organelor reprezentative ale comunităţilor locale are la bază unele principii :

- administrarea liberă, prin consilii alese, în condiţiile prevăzute de lege;

- interdicţia exercitării tutelei unei colectivităţi locale asupra alteia;

- transferul de competenţă normativă de la nivel central spre nivel local pentru exercitarea sferei de atribuţii transferate în acest mod;

- transferarea de bunuri, persoane şi servicii în competenţa locală însoţită de compensarea financiară pe baza cheltuielilor suportate de stat la data transmiterii acestora.

Caracteristicile structurilor administrative ale comunităţilor locale constau în:

a) existenţa consiliilor ca organe de conducere locală, cu caracter eligibil, colegial, deliberativ, reprezentativ şi de conducere, alăturat cărora există un preşedinte executiv, respectiv primar pentru localităţi, persoane alese de către şi din rândul membrilor organului colegial;

b) între autorităţile locale nu operează principiul subordonării, dar nici între acestea pe de o parte, şi reprezentantul statului în teritoriu, pe de altă parte (tutela administrativă), ci numai principiul subsidiarităţii;

c) exercitarea unor atribuţii comune acestor autorităţi locale fie de ordin general (precum elaborarea planului de dezvoltare locală, cel de amenajare a teritoriului, sau, după caz a celui de urbanism, adoptarea bugetului, organizarea serviciilor administrative publice locale, gestionarea patrimoniului propriu, protecţia mediului înconjurător, etc.), precum şi a unor atribuţii specifice, în funcţie de nivelul organizării administrative şi de particularităţile acesteia;

d) distribuţia echilibrată a unor atribuţii comune între stat şi comunităţile locale, în funcţie de natura şi amploarea interesului social promovat, în care sens, de exemplu, în materie de învăţământ primul are responsabilitatea organizării generale a sistemului educativ, recrutarea, gestionarea şi salarizarea personalului didactic, inclusiv finanţarea învăţământului universitar, în timp ce finanţarea liceelor revine regiunilor, a colegiilor revine departamentelor, iar pentru şcoli şi grădiniţe obligaţia revine localităţilor (comunelor).

Preview document

Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 1
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 2
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 3
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 4
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 5
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 6
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 7
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 8
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 9
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 10
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 11
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 12
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 13
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 14
Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparativ privind Administratia Publica Locala in Franta si Marea Britanie.doc

Alții au mai descărcat și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Actori ai Dezvoltării Urbane

1.1. Dezvoltare locală Shimbările intervenite după 1989 au determinat o creştere semnificativă în România pentru interesul care este acordat...

Administratia Publica in Trei State ale UE - Spania, Italia, Finlanda - Analiza Comparata

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Sistemul administrativ în Marea Britanie

INTRODUCERE Marea Britanie este un stat independent care are în componență patru țări: Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Marea...

Studiu comparativ cu privire la organizarea regională în Belgia și în Marea Britanie

I. PREZENTAREA TEMEI STUDIULUI- Concepte, Componente, Notiuni Din 1 ianuarie 2007 România este membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Din...

Particularități ale Administrației Publice Locale în Regatul Unit al Marii Britanii

I. Organizarea unităţilor administrativ-teritoriale în Regatul Unit al Marii Britanii şi implicaţiile acesteia asupra administraţiei publice locale...

Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei

1. Scurt istoric al formării sistemului administrativ german Aflată în postura de țară învinsă în al Doilea Război Mondial, Germaniei i s-a oferit...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind administrația publică centrală pe exemplul unor state unitare - Marea Britanie și Franța

Capitolul I : Fundamente conceptuale ale organizării şi funcţionării administraţiei centrale de stat 1.1. Consideraţii generale privind...

Studiu comparativ privind administrația centrală pe exemplul unor state unitare

Capitolul I. Aspecte teoretice cu privire la sistemele administrative 1.1. Considerații generale privind sistemul administrației publice și stat...

Administrația publică locală în trei state membre ale Uniunii Europene

Administratia publica locala in trei state membre ale Uniunii Europene Introducere Administratia publica locala reprezinta o problema de...

Impactul transportului aerian asupra turismului în România

Turismul a devenit o activitate de relaxare și recreere globală populară, rezultat fiind ca devenit ramura economică cea mai puternică pe plan...

Modul de Structurare si Functionare al Ministerelor - Studiu Comparativ intre Franta si Marea Britanie

Titlul lucrarii si justificarea acestuia Din 2007 Romania este membra in Uniune Europeana de aceea este mai mult decat evident ca sistemul...

Studiu Comparativ Privind Administrația Publică Centrală pe Exemplul Unor State Unitare

1. Structura administrației publice centrale Structura administrației publice centrale în toate țările vest-europene, indiferent dacă sunt state...

Ai nevoie de altceva?