Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5861
Mărime: 36.24KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruta, Prof. D. Lina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

Cap.1 Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi- Prezentare pag. 3

Cap 2. Studiu privind evaluarea performantelor pe categorii de functionari publici pag. 6

2.1.Definirea şi caracteristicile evaluării performanţelor pag. 7

2.2.Etapele procesului de evaluare a performanţelor pag. 8

2.3. Evaluarea performantelor functionarilor publici de la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi pag. 15

2.3.1 Aprecierea personalului, evaluarea şi proiectarea postului la CAS Iaşi pag. 15

Cap. 3 Concluzii si propuneri pag. 16

BIBLIOGRAFIE pag.17

Anexe:

- Raport de evaluare a performantelor individuale 2007 pentru functia publica de conducere

- Raport de evaluare a performantelor individuale 2007 pentru functia publica de executie

- Consiliul de Administratie

- Presedintele-Director General

- Atributiile Serviciului Resurse Uumane, Organizare, Salarizare, Evaluare, Perfectionare.

Extras din document

Cap.I Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi

Prezentare

În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS. Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.

Principalele atribuţii ale CAS Iaşi, sunt următoarele :

- să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;

- să administreze bugetul propriu;

- să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;

- să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;

- să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;

- să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;

- să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;

- să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru;

- să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

- poate să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;

- să asigure, în calitate de instituţiei competentă, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state;

- alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Organele de conducere ale CAS Iaşi sunt consiliul de administraţie şi preşedintele director general.

Ca orice instituţie publică, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi are o misiune, o viziune şi nişte obiective:

- Misiune - garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate.

- Viziune - construind un sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi transparent, creştem gradul de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor noştri.

- Obiective:

-obiective generale

- să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;

- să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

-obiective specifice

- să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

- să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;

- să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activitatii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;

- să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;

- să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;

- să asigure confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;

- să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

- să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;

- să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.

CAS Iasi se organizeaza si functioneaza potrivit statutului propriu aprobat de

Consiliul de Administratie al CAS Iasi. Statutul propriu al CAS Iasi respecta prevederile

statutului cadru aprobat prin ordin al Presedintelui CNAS.

CAS Iasi aplica politica si strategia generala a CNAS în vederea implementarii

politicilor si programelor Guvernului României în domeniul sanitar si are sediul în

Municipiul Iasi, strada Gheorghe Asachi nr.18-20.

Preview document

Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 1
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 2
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 3
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 4
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 5
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 6
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 7
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 8
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 9
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 10
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 11
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 12
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 13
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 14
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 15
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 16
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 17
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 18
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 19
Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Evaluarea Performantelor pe Categorii de Functionari Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane în cadrul...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

INTRODUCERE Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia...

Procesul de evaluare a angajaților în administrația publică

I. Definirea si obiectivele procesului de evaluare a angajatilor dinAdministratia Publica Evaluarea funcționarilor publici a apărut pentru...

Politică de motivare

1. Introducere Capacitatea unei organizatii de a se adapta schimbarilor mediului, de a evolua, depinde in mare parte de modul in care organizatia...

Studiu Privind Evaluarea Performanțelor pe Categorii de Funcționari Publici

Studiu privind evaluarea performanţelor pe categorii de funcţionari publici 1. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Botoşani Când a fost...

Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - managementul serviciilor publice

I. Inspectoratul Terirorial al Politiei de Frontiera Iasi-prezentare 1.1 Istoria Politiei de Frontiera Romane Marturiile istorice demonstreaza...

Ai nevoie de altceva?