Trăsăturile deciziei administrative

Referat
5.7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4429
Mărime: 36.17KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Administratia publica 2

1.1. Decizia administrativa 2

2. Particularitaţile deciziei administrative 5

3. Trasaturile deciziei administrative 7

4. Studiu de caz 13

Concluzii 14

Extras din document

1. Administraţia publică

Administraţia publică reprezintă un sistem care functionează dupa o serie de principii “dupa propria sa ordine”, dar care este influentată şi de anumite evoluţii din societatea în care este integrată. Calitatea particulară care defineşte acest sistem constă in faptul că deciziile sunt produse în funcţie de particularitaţile stabilite de autoritaţile publice şi nu de forţele impersonale ale pieţei.

Activitatea administraţiei publice, indiferent de nivelul său, de domeniile sale, de autoritaţile ori de funcţiile publice în care se exprimă, se realizează “pe baza intenţiei şi a deciziei umane” de a efectua această activitate.

1.1. Decizia administrativă

Deciziile reprezintă o componentă de bază a activitaţii zilnice a managerilor din zilele noastre, atat în domeniul public, cat şi în cel privat. Decizia constituie forma sintetică a actului de conducere. Orice decizie, presupune o selecţie conştientă din mai multe variante de acţiune şi în acelaşi timp, o orientare către unul sau mai multe scopuri.

În general, în literatura de specialitate, decizia este definită ca un act esenţial al conducerii pentru rezolvarea unei probleme date, care se infăptuieşte prin alegerea conştientă, din mai multe variante de acţiune posibile, a aceleia ce permite utilizarea raţională a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale în vederea realizării scopului propus, cu cea mai ridicată eficienţă economico-socială.

Decizia administrativă, este o manifestare de voinţă a persoanelor sau organelor administraţiei, premergătoare acţiunilor de întreprins şi prin care acestea optează pentru o soluţie, în vederea atingerii unui scop, obiectiv sau realizării unei finalităţi.

Decizia administrativă, reprezintă procesul raţional de alegere a unei variante decizionale, din mai multe posibile, în vederea realizării unui obiectiv al administraţiei publice.

Decizia administrativă, mai poate fi definită şi ca o manifestare de voinţă a unui grup al administraţiei publice prin care acesta optează pentru o soluţie, care să permită înfăptuirea unui obiectiv. Conceptele prezentate, relevă faptul că o decizie trebuie să cuprindă cel puţin patru elemente esenţiale:

a) factorii cu impact asupra alegerii unei anumite soluţii;

b) selecţia uneia din cel putin două variante de acţiune;

c) existenţa unuia sau mai multor obiective de realizat;

d) prezenţa unuia sau mai multor decidenţi.

Pentru ca decizia administrativă să asigure realizarea cu maximum de eficienţă a scopului propus, este necesar să răspundă unor cerinţe, dintre care cele mai importante pot fi considerate:

- Să fie fundamentată ştiinţific, juridic si social

Fundamentarea stiintifică a deciziei asigură inlăturarea practicismului, rutinei, întamplării, improvizaţiei, subiectivismului şi constituie momentul esenţial al acesteia. Procesul complex de fundamentare a deciziilor constă în prelucrarea informaţiilor în scopul furnizării decidentului a elementelor necesare luării hotărarii.

De asemenea, se impune ca orice hotarare să fie luata in conformitate cu cerinţele generale ale cetaţenilor, ale legislaţiei în vigoare şi sa fie create toate condiţiile în vederea transpunerii in practică.

Preview document

Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 1
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 2
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 3
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 4
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 5
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 6
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 7
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 8
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 9
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 10
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 11
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 12
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 13
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 14
Trăsăturile deciziei administrative - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Trasaturile Deciziei Administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind eficientizarea activității unei instituții - studiu de caz Primăria Tomești, Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionalitatea primăriei Tomeşti, judeţul Iaşi. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Politici sociale ale Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica socială definește setul de politici publice ce urmăresc realizarea protecției sociale și a bunăstării. Politica sociala a...

Aplicarea deciziilor de grup în administrația publică din România

1. Notiuni generale despre decizia administrativa Administratia publica reprezinta un sistem care functioneaza dupa o serie de principia, dar...

Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor

Principiile adoptării deciziilor în administrația publică I. Considerații generale Activitatea administrației publice, indiferent de nivelul său,...

Tipologia deciziilor în administrația publică

1.Decizia administrativă Reprezintă rezultatul activității mai multor persoane, fiecare având un rol în procesul de culegere a informațiilor, de...

Modele de fundamentare a deciziilor în administrația publică

Cadrul general al administraţiei publice din România Administraţia publică reprezintă un sistem care funcţionează după o serie de principii dar...

Trăsăturile Deciziilor în Administrația Publică

Fiecare organizaţie prezintă, din punct de vedere managerial, o structură complexă, formată din numeroase elemente, de diverse naturi, aflate în...

Te-ar putea interesa și

Investiții în Proiecte ale Administrației Publice

Sfera serviciilor capata dimensiuni tot mai mari în viata social –economica a unei tari civilizate ca urmare a actiunii unor factori obiectivi....

Decizia administrativă în contextul politicii de dezvoltare regională

INTRODUCERE Situată în partea central – estică a Europei, România este o ţară carpato – dubiano-pontică, având un relief variat şi armonios...

Decizia Administrativă în Contextul Politicii de Dezvoltare Regională

CAPITOLUL I Regiunea – nivel administrativ intermediar în societatea modernă 1.1 Concepte specifice dezvoltării regionale. Regiune. Regionalism....

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Impactul deciziilor Primăriei Iași asupra dezvoltării locale

1. Conceptul de decizie administrativă 1.2.1. Definirea și trăsăturile deciziei administrative Administrația publică presupune un proces de...

Aplicarea deciziilor de grup în administrația publică din România

1. Notiuni generale despre decizia administrativa Administratia publica reprezinta un sistem care functioneaza dupa o serie de principia, dar...

Importanța Actelor Juridice pentru Deciziile din Administrația Publică

1.1. Competenţele şi actele autorităţilor publice Funcţionarea aparatului administrativ nu necesită numai mijloace materiale sau umane, ci...

Aplicarea Deciziilor de Grup în Administrația Publică din România

1. Noţiuni generale despre decizia administrativă Administraţia publica reprezinta un sistem care funcţionează dupa o serie de principii, dar care...

Ai nevoie de altceva?