Toate referatele din domeniul Stiinte Politice

 • Bandwagon Effect - Politic Sebastian

  Efectul „bandwagon” este un fenomen prin care rata de absorbtie (acceptare) a unei credințe, idei, capriciu si tendințe creste cu atât mai mult cu cat acestea au fost deja adoptate de către alții. Cu alte cuvinte, efectul bandwagon se caracterizează prin creșterea probabilității de acceptare a unui lucru in funcție de cat de mulți sunt cei care au acceptat deja acel lucru. As more people come to believe in something, others also "hop on the bandwagon" regardless of the underlying...

 • Rolul lui Napoleon in istoria universala

  Prezentarea generală a personalității lui Napoleon La 18-19 Brumar din VIII al Revoluției Franceze (9-10 noiembrie 1799) o lovitură de stat,desfășurată la Paris,a adus la putere în Franța un tînăr general,Napoleon Bonaparte.În cele din urmă,acest eveniment a dus la extinderea puterii sale în cea mai mare parte din restul Europei în cursul următorilor 15 ani. Faptul că în primii cinci ani ai acestei perioade Napoleon se intitula prim-consul,iar ăn ultimii zece ani împărat și că la începul...

 • Comunitatea europeana a carbunelui si otelului - Mica Europa

  1. Justificarea alegerii temei Din punct de vedere obiectiv, istoric și instituțional, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O. sau E.C.S.C. - European Coal and Steel Comunity) reprezintă piatra de temelie a Uniunii Europene din ziua de azi. Chiar dacă ecourile celui de-al Doilea Război Mondial se mai puteau face auzite în întreaga Europă, din sudul Spaniei până în țările baltice și din sudul Greciei până în nordul peninsulei scandinave, un grup de politicieni vizionari au...

 • Senkaku-Diaoyu islands dispute - a historical overview

  A Historical Overview of the Relationship between the Parties from 1609 until Today It has to be recorded that whenever there is a scramble for a territory, the initial clash is not only rooted in those common legal disagreements between the parties in dispute, but also stems from various other motives. The most important of these other motives are economic gain and geopolitical security. The discovery of oil and gas was one of the major reasons the Diaoyutai Islands attracted political...

 • History of the conflict in the Congo

  The present essay follows the evolution of the conflict in Congo, from its colonial domination by the Belgian troops, through the independence insurgencies, the outbreak of the first and second Congo War, and up until today. It attempts to briefly examine the causes, the actors, and their resources, motives and goals, based on the pattern provided by the United States Institute of Peace. Without any doubt, the story of the conflict in the Congo is extremely intricate and tangled, with many...

 • Nationalismul, componenta a totalitarismelor europene

  În această lucrare îmi propun, în primul rând, să conturez ceea ce implică naționalismul, expunând perspective ale diferiților teoreticieni care i-au acordat o atenție deosebită, ca apoi să expun formele pe care acesta le-a îmbracat în secolul XX în Europa. Consider că totalitarismele secolului XX, și în special fascismul, reprezintă ideologii care au apelat la naționalism, ca suport și ca mijloc de mobilizare și manipulare. Cu toate acestea, el se arată distinct în diferitele forme ale...

 • Realismul politic - caracteristici, teorii, reprezentanti

  Considerații generale. Precursori Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, realismul politic reprezintă o atitudine întemeiată pe analiza și aprecierea atentă, multilaterală a fenomenelor și evenimentelor social-politice interne și internaționale, de luare în considerare a tendințelor de dezvoltare a realității. Realismul politic se definește printr-o varietate de teorii ale relațiilor internaționale, unite însă de o premisă comună - faptul că la baza intereselor statelor se află...

 • Sistemele electorale

  Formula electorală este un element cheie care structurează scena politică. În funcție de diferitele combinații ale elementelor sistemului electoral, putem descrie numeroase tipuri de sisteme electorale. În literatura electorală sunt înregistrate o serie de modele de taxonomii ale tipurilor sistemelor electorale. Lijphart clasifica în 2006 sistemele electorale astfel: Tipuri de sisteme electorale Proceduri de vot Majoritare și pluralitare Pluralitar Majoritar-pluralitar Vot alternativ...

 • Feminismul

  Abstract: Lucrarea de față își propune să prezinte evoluția condiției femeii din Europa până în prezent și analizează firul istoric al apariției și dezvoltării feminismului european, realizat prin cele 3 valuri. Lucrearea încearcă să arate cum femeia, care era văzută ca o servitoare sau ca o sclavă și nu avea nici măcar dreptul de dispune de propria persoană, a ajuns, în epoca actuală, sa fie considerată partenera egală de viață a bărbatului și să dispună de aceleași drepturi politice,sociale...

 • Teorii are cheltuielilor publice

  Prin cheluieli guvernele influenteaza scopul si activitatea sectorului public, dimnesiunea sectorului public si privat, ca parte din PIB, precum si comportamentul indivizilor care suporta schimbari in dimnesiunea veniturilor porprii. Principalele componente ale cheltuielilor publice sunt: cheltuielile guvernamentale( cheltuieli ale consumatorului sau de consum, si cheltuieli de investitii) si transferurile. Transferurile maresc veniturile cetatenilor si le permit sa cumere mai mult.Ele nu...

 • Problemele si perspectivele diplomatiei publice si culturale in relatiile internationale actuale

  Cultura este ceea ce deosebește indivizii de celelalte ființe vii, iar în contextul globalizării, când armele reci nu sunt acceptate în lupta pentru consolidarea influenței, cultura devine o modalitate de a promova interesul național pe arena internațională, prin intermediu unor evenimente organizate, structuri sau strategii specializate, caracteristice diplomației publice și culturale. Patrimoniul cultural tangibil și intangibil servesc comoara fiecărei țări și națiuni în parte, ceea ce...

 • Rolul opiniei publice in societatile democratice

  De-a lungul timpului opinia publică a fost atât elogiată, cât și defăimată. În societățile democratice opinia publică este valorizată pozitiv, considerându-se că ea exprimă voința poporului. În mod legitim cetățenii comunică liderilor politici punctul lor de vedere în legatură cu problemele sociale ce apar. Daca democrația înseamnă guvernarea poporului și pentru popor, atunci este evident faptul că opiniile politice ale oamenilor trebuie cunoscute și respectate1. Înainte de a analiza rolul...

 • Securitatea umana in societatea cunoasterii

  Computerizarea societății Una dintre caracteristicile esențiale care definește lumea contemporană este omniprezența tehnologiei informaționale în anasamblul sferelor vieții umane. Noua revoluție, determinată de apariția microprocesorului, este bazată pe modul în care este procesată și manipulată informația, așa cum, la începutul erei industriale, rolul definitoriu i-a fost atribuit forței aburului. Din perspectivă istorică recentă, o delimitare a comunicării virtuale este construită începând...

 • Beneficiile economice ale integrarii in Uniunea Europeana

  Uniunea Europeană este o uniune politică și economică alcătuită din 28 de țări, formată în 1958 de către 6 state. Scopul Uniunii Europene este promovarea armoniei europene prin crearea unei singure piețe care să permită liberul schimb. Uniunea Europeană este una dintre cele mai puternice zone economice din lume, cu 500 milioane de oameni, doar 7.3% din populația de pe glob, dar reprezintă 23% din PIB-ul global nominal. Comerțul liber și eliminarea barierelor netarifare au contribuit la...

 • Teoria Anacyclosisului

  Doctrina politică a anacyclosis (sau anakyklosis din limba greacă) este o teorie a evoluției politice ciclică. Teoria anacyclosis se bazează pe tipologia greca de forme constituționale ale statului. Aceasta teorie a Anacyclosis prevede trei forme de bază de guvernare "benigne" (monarhie, aristocrație, și democrația) sunt în mod inerent slabe și instabile, tinzând să degenereze rapid în cele trei forme de bază de guvernare "malign" (tiranie, oligarhie, și ochlocrație)....

Pagina 1 din 97