Toate referatele din domeniul Stiinte Politice

 • Turcia - rolul geostrategic in bazinul Marii Negre

  Rolul Turciei în bazinul Marii Negre s-a schimbat de mai multe ori pe parcursul istoriei țării. În secolele 15-17, Marea Neagră a fost privită ca intersecția celor mai importante linii de transport care susțin comerțul între guvernele și popoarele vecine. Drept urmare, în Turcia în acest timp, Marea Neagră a ajuns să fie privită ca o regiune de frontieră adiacentă. Din punctul de vedere al politicienilor turci, acest lucru a inhibat dezvoltarea coastei Mării Negre, al cărei rol pentru...

 • Caracteristica sistemului international contemporan

  Introducere Sistemul international a fost ajutat sa se formeze atat de necesitatea de teritorializare a religiei, cat si de vointa de putere manifestata de elitele oficiale in noile razboaie din secolul al XVI-lea. Noul sistem era structurat pe doua principii de baza, ambele favorizand, atunci cand puteau fi respectate in intregime, statul teritorial suveran. Primul principiu era excluziunea. Toate entitatile care au coerenta teritoriala si nu au suveranitate exclusiva in interiorul...

 • Rolul si locul interesului national in Sistemul International de Stat

  Introducere Actualele procese ce au loc în cadrul sistemului contemporan de relații internaționale, dar mai cu seamă procesele de integrare, au un impactsemnificativ,sistematic și continuu asupra intereselor naționale. Fiecare stat este preocupat de precizarea interesului naționalpe baza evaluăriiriscurilor reale sau potențiale. Dificultățile interne ale statelor de natură politică, economică șisocială impun o coerență și perspicacitate în politica externă a acestora. Impactul este continuu...

 • Relatia dintre Romania si Rusia

  Relația dintre România și Rusia are o istorie lungă. Dacă luăm în calcul relațiile comerciale de mărfuri care s-au extins invariabil în plan cultural și politic, obârșia acestor relații trebuie căutată în Evul Mediu, în arealul cuprins între Principatele Române ( cu precădere Moldova și Țara Românească) și o Rusie în plină extindere. Dacă privim spre trecut, vom observa că, datorită conexiunii terestre convenabile, țările române au avut legături comerciale strânse cu Europa Centrală, de...

 • Politica Externa Romaneasca dupa caderea regimului comunist

  Politica externă se referă la „strategia sau abordarea aleasă de guvernele naționale pentru a obține anumite rezultate în relația cu entități externe- include decizia de a nu face nimic, afirmă M. Hudson în 2008, iar W. Carlsnaes, în 2002, susține că politicile externe se referă la acele acțiuni care, exprimate sub forma unor obiective explicite, angajamente și/sau directive, urmărite de reprezentanți guvernamentali care acționează în numele comunităților lor suverane, sunt îndreptate spre...

 • Recenzie la lucrarea lui Max Weber - Politica, o vocatie si o profesie

  I. Introducere Scopul recenziei date constă în studiul aprofundat al politologiei prin intermediul lucrării ”Politica, o vocație și o profesie” scrisă de marele sociolog german Max Weber. 1. Max Weber și lucrarea sa ”Politica, o vocație și o profesie”. Date generale Max Weber (1864- 1920), economist, istoric și sociolog politic german, care a încercat să demonstreze că sociologia este știința cunoașterii societății prin interpretarea și înțelegerea semnificațiilor atribuite de ”ceilalți”...

 • Biserica si natiunea romana

  Poporul român s-a născut creștin este un slogan frecvent declarat, însă, considerând că națiunea este o creație modernă, nu putem afirma că în perioada antică națiunea română a existat sau că aceasta atunci, împletindu-se cu creștinismul, s-a format. Însă, mergând pe premisa modernității, totodată, nu putem anula implicarea Bisericii și a ideologiei acesteia în formarea națiunii. Pentru perioada modernă, schimbarea cea mai frapantă a ideologiei bisericești dar și implicarea cea mai active în...

 • Puterea politica

  Puterea politică reprezintă o componentă esențială a sistemului politic de care depinde în mare măsură funcționarea întregului angrenaj social. Tocmai de aceea, elucidarea raporturilor de putere și a mecanismelor sale capătă o importanță deosebită. În literatura științifică ea are de asemenea mai multe abordări. De exemplu, sociologii pun accentul pe sfera socială, politologii se referă la puterea politică, pe cînd psihologii menționează puterea de voință a omului. În literatura de...

 • Actori si abordari ale constructiei pacii

  Când în anul 1945, printr-un acord generos de voințe, erau puse bazele Națiunilor Unite, speranțele omenirii păreau îndeplinite „renășteau conștiințele, glasul rațiunii chema la căutarea... chezășiilor păcii... se puneau acele fundamente trainice relațiilor internaționale” care dădeau garanții reclădirii păcii și conviețuirii pașnice. Sublimele expresii, „Noi, popoarele Națiunilor Unite, hotărâte să izbăvim generațiile viitoare de flagelul războiului... să practicăm toleranța... să trăim în...

 • Imbatranirea populatiei globale - Migratia si politicile externe ale UE

  1. Introducere: Statisticile ONU arată că, până în 2030, populația europeană de peste 65 de ani va fi egală cu 23,8% din întreaga populație, aproape dublu față de anul 1990. În prezent, țările cu cele mai multe persoane în vârstă de 65 de ani și peste sunt Grecia, Italia și Germania. La polul opus se află Polonia unde persoanele în vârstă de 65 de ani și peste reprezintă 15% din populație, media UE fiind de aproape 19%. Procesul de îmbătrânire a populației din Uniunea Europeană va...

 • Sisteme electorale si modalitati de scrutin de la teorie la practica - Studiu de caz - Germania

  Un sistem electoral este ansamblul de reguli care determină modul în care sunt alegerile și referendumurile efectuate și modul în care rezultatele lor sunt determinate. Sistemele politice electorale sunt organizate de guverne, în timp ce alegerile non-politice pot avea loc în companii, organizații non-profit și organizații informale. Sistemele electorale constau într-o serie de reguli care reglementează toate aspecte ale procedurii de vot: când se organizează alegeri, cine are voie să voteze,...

 • Etnicitate, rasa si cetatenie in contextul globalizarii

  “Procesul globalizării consta în esența, în integrarea mai puternica a țărilor și a populațiilor acestora ca urmare a reducerii semnificative a costurilor de transport și comunicare și a eliminării barierelor artificiale din calea circulației bunurilor, serviciilor, capitalului, cunoștințelor (și într-o mai mică măsură) a oamenilor între state” Analizând etnia în contextul terminologiei, aceasta include rasa și cultura în definiția sa, așadar încercând să definesc etnia în globalizare, va...

 • Razboaiele lumii in secolul XX. Caracteristici, durata si desfasurare

  „Început aproape din greșeală, Primul Război Mondial avea să fie mai sângeros decât orice alt conflict de până atunci. Timp de zeci de ani, istoricii au încercat să stabilească care au fost cauzele primului conflict cu adevărat global.” Însă, este sigur că scânteia care a aprins Primul Război Mondial a avut loc la Sarajevo, Bosnia, unde Arhiducele Franz Ferdinand(moștenitor al Imperiului Austro-Ungar) a fost împușcat mortal împreună cu soția sa, Sophie, de către naționalistul sârb Gavrilo...

 • Relatiile internationale in zona extinsa a Marii Negre

  Rezumat Zona Mării Negre a reprezentat de-a lungul timpului un spațiu intens disputat, date fiind resursele energetice existente, precum și interconectarea cu Oceanul Planetar. Prin multitudinea de comunități etnice și religioase concentrate în această zonă, nu este de mirare că se menține o stare de tensiune continuă cu potențial de surmontare. În Regiunea Extinsă a Mării Negre, echilibrul puterii acționează pe două niveluri: echilibrul general al puterii - referindu-se la situația...

 • Ontologia si fenomenologia puterii

  Profesor, sef al catedrei de filosofie politica si morala a Facultatii de filosofie din cadrul Universitatii din Bucuresti, Adrian-Paul Iliescu s-a remarcat prin prioritatea acordata in cadrul studiilor originilor individualismului modern, criticilor conservatoare si comunitariene ale modernitatii. În cartea sa „Introducere în politologie” vorbește despre evoluția ideilor, despre actul politic și natura puterii, problema politică și problema limitării puterii. Încă de la Platon, politica...

Pagina 1 din 101