Aspecte Privind Politica in Domeniu

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Aspecte Privind Politica in Domeniu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Stiinte Politice, Stiinta Administratiei

Cuprins

Facilitarea participării la ocupare
Promovarea reconcilierii carierei profesionale cu viaţa de familie
Sistemul de pensii
Prestaţii fianaciare pentru familie
Venitul minim garantat
Politica salarială
Educaţia
Sănătatea
Locuire
Alte servicii publice
- Justiţia
- Sistemul naţional de servicii de asistenţă socială

Extras din document

Reforma administraţiei a oferit un cadru favorabil şi o direcţie clară pentru restructurea sistemului de protecţie şi de incluziune socială, a lansat un program amplu de flexibilizare a instituţiilor publice, de creştere a competenţei, responsabilităţii şi centrării pe cetăţean a actului de guvernare.

Facilitarea participării la ocupare

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiiei are obligaţia de a coordona implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă, strategiile, planuri şi programele prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Cadrul legislativ de implementare a politicii privind piaţa muncii a permis elaborarea programelor anuale de ocupare, structurate către grupurile sociale recunoscute ca fiind vulnerabile la riscul de şomaj de durată şi către zonele cu rate ridicate ale şomajului.

Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj sunt: persoanele care au fost angajate legal, care au absolvit o formă de învăţământ. Nivelul indemnizaţiei fiind de 75% din salariul minim pentru persoanele care au contribuit la fondul de asigurări. Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, diferenţiat în funcţie de durata contribuţiei la fondul asigurărilor de şomaj. În zonele declarate ca defavorizate în vederea creării de locuri de muncă se acordă o serie de facilităţi fiscale, fonduri nerambursabile pentru susţinerea iniţiativelor antreprenoriale ale şomerilor, credite avantajoase, sunt subvenţionate locurile de muncă în care sunt încadraţi şomerii, absolvenţii de învăţământ, persoane cu handicap.

Au fost acordate o serie de stimulente angajatorilor pentru formarea profesională la locul de muncă.

Cu toate că au crescut resursele financiare alocate pentru măsurile active, nu s-a înregistrat o creştere în participarea la formarea profesională, aceasta rămânând la un nivel destul de scăzut.

Promovarea reconcilierii carierei profesionale cu viaţa de familie

S-au luat o serie de măsuri importante de suport social şi încurajarea familiilor cu copii cum ar fi:

- concedii şi indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, precum şi pentru copilul bolnav,

E necesar să se înfiinţeze creşe, grădiniţe în regim de internat, servicii sociomedicale de supraveghere în comunitate a copiilor în primul an de viaţă, centre de zi în special în mediul rural, pentru a facilita participarea femeilor la activităţile economice; revizuirea condiţiilor de acces la sursa de apă, canalizare, electricitate, căldură.

Sistemul de pensii

Prin programul de recolerare a pensiilor s-a urmărit creşterea nivelului prestaţiilor pentru mulţi beneficiari pentru a reduce dispariţia dintre diferitele grupe de vârstă, diferenţe cauzate de inflaţia mare şi diferenţele în indexări. Deoarecea această acţiune nu a reuşit să elimine în totalitate inechităţile din sistemul public de pensii, va fi urgentat procesul de recalculare a tuturor pensiilor aflate în plată respectându-se principiul „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”. Îmbătrânirea demografică, scăderea la aproape jumătate a numărului de salariaţi, contributori la sistemul de pensii, există dificultăţi în asigurarea unei creşteri necesare a nivelului pensiilor pe viitor.

Dezvoltarea şi implementarea unei strategii comprehensive pentru reformarea sistemului de pensii având două ţinte şi anume sustenabilitatea financiară şi asigurarea unui nivel adecvat pensiei.

Prestaţii fianaciare pentru familie

Ultimele legiferări permit o abordare mai echilibrată între suportul universal (alocaţia de stat pentru copii) şi suportul pentru grupuri aflate în situaţii de risc (familii monoparentale şi familii sărace cu copii). Atât alocaţiile complementare cât şi alocaţiile pentru familiile monoparentale se acordă pe baza unei anchete sociale tuturor familiilor cu copii în care venitul net pe membru de familie este sub pragul salariului minim net pe economie, cu condiţia participării şcolare a elevilor.

Venitul minim garantat

Ajutorul social se acordă pe baza unei anchete sociale, ca diferenţă dintre veniturile obţinute din orice sursă şi valoarea pragului venitului stabilit de legislaţie, condiţionat de prestarea unor activităţi în folosul comunităţii locale pentru persoanele apte de muncă. Beneficiarii venitului minim garantat au acces la alte beneficii cum ar fi: asigurare medicală, ajutor de urgenţă, ajutor pentru încălzirea locuinţei. Asfel se oferă suport financiar pentru „cei mai săraci dintre săraci”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Privind Politica in Domeniu.doc