Controlul frontierelor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul frontierelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Extras din document

Regulamentul EC 562/2006 prevede absența controalelor la frontieră pentru persoanele care trec frontierele interne dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Stabilește reguli ce stau la baza controlului la frontieră pentru persoanele care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. Acest Regulament se va aplica oricărei persoane care trece frontiera internă sau externă a statelor membre, fără a afecta:

(a) drepturile persoanei care se bucură de dreptul comunitar de liberă circulație;

(b) drepturile refugiaților și persoanelor care solicită protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul non - refoulement.

Definiții

persoane care se bucură de dreptul comunitar de liberă circulație înseamnă:

a) cetățenii Uniunii în sensul articolului 17(1) al Tratatului și cetățeni ai unui stat terț care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii care își exercită dreptul său la liberă circulație căruia i se aplică Directiva 2004/38/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie

2004 privind dreptul cetățenilor Uniunii și al membrilor familiei lor să circule liber și să se stabilească liber pe teritoriul statelor membre,

b) cetățeni ai unui stat terț și membrii familiei sale, indiferent de naționalitate, care, în conformitate cu acordurile dintre Comunitate și statele sale membre, pe de o parte și acele state terțe, pe de altă parte, se bucură de dreptul de liberă circulație echivalente cu acela al cetățenilor Uniunii;

cetățean al unui stat terț înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 17(1) al Tratatului și la care nu se face referire la punctul 5 al acestui articol;

persoane pentru care a fost emisă o alertă în scopul refuzului intrării înseamnă orice cetățean al unui stat terț pentru care a fost emisă o alertă în Sistemul Informatic Schengen ("SIS") în conformitate cu și în scopurile explicate în articolul 96 al Convenției Schengen;

punct de trecere a frontierei înseamnă orice punct de trecere a frontierei autorizat de autoritățile competente pentru trecerea frontierelor externe;

controlul frontierelor înseamnă activitatea desfășurată la o frontieră, în conformitate cu și în scopurile acestui Regulament, ca răspuns, în exclusi**vitate, la o intenție de a trece sau la un act de trecere a acelei frontiere, indiferent de orice alte considerente, care constă în controalele trecerii frontierei și supravegherea frontierei;

controlul trecerii frontierei înseamnă controale effectuate la punctele de trecere a frontierei pentru a garanta că persoanele, inclusiv mijloacele lor de transport și obiectele pe care le posedă pot fi autorizate să intre pe teritoriul statelor membre sau pot fi autorizate să le părăsească;

supravegherea frontierei înseamnă supravegherea frontierelor între punctele de trecere a frontierei și supravegherea punctelor de trecere a frontierei în afara orarului de funcționare, pentru a preveni ca persoanele să evite controalele trecerii frontierei;

controlul în linia a doua înseamnă un control suplimentar care poate fi efectuat într-o locație specială departe de locul unde sunt controlate toate persoanele (prima linie);

polițist de frontieră înseamnă orice funcționar public desemnat, în conformitate cu legislația națională, la un punct de trecere a frontierei sau de-a lungul frontierei sau în imediata vecinătate a acelei frontiere care, în conformitate cu acest Regulament și legislația națională, are sarcini de control al trecerii frontierei;

permis de rezidență înseamnă: toate permisele de rezidență emise de statele member în conformitate cu formatul comun menționat de Regulamentul Consiliului (EC) Nr 1030/2002 din 13 iunie 2002 care detaliază formatul uniform pentru permisele de rezidență ale cetățenilor statelor terțe

amenințare la adresa sănătății publice înseamnă orice afecțiune cu potențial epidemic așa cum este definită de Regulamentele Internaționale de Sănătate ale Organizației Mondiale a Sănătății și alte boli infecțioase sau boli contagioase parazitare dacă fac obiectul prevederilor

Modelul integrat al securizării frontierei

Un model unic al frontierei reprezintă un instrument important al securității interne și în special al prevenirii imigrației ilegale. Acest lucru înseamnă cu alte cuvinte, că un set de măsuri complementare trebuiesc implementate în nivele diferite. Astfel pot fi identificate patru nivele/filtre.

a)Activitățile din țări terțe, în special în țările de origine și tranzit, inclusiv culegerea de informații de către ofițerii de legătură precum și rolul important al consulatelor în ceea ce privește emiterea vizelor.

b)Cooperarea internațională în ceea ce privește frontiera.

c)Măsuri la frontiera externă: managementul frontierei (controlul și supravegherea frontierei)

d)Activitățile viitoare în interiorul teritoriului Statelor Schengen și între Statele Schengen. Coerența dintre aceste măsuri precum și modul lor de aplicare de către Statele Schengen

reprezintă cheia succesului pentru modelul frontierei generale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul frontierelor.doc