Dimensiunea ecologica a securitatii umane

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dimensiunea ecologica a securitatii umane.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Extras din document

1.INTRODUCERE

De-a lungul timpului,omul a dovedit că are nevoie permanentă de siguranță pentru a-și asigura stabilitatea.

Conceptul de securitate umană este considerat a fi un instrument foarte util în cercetarea problemelor pe care le ridică o analiză a securității,deoarece se poate identifica starea de securitate umană,dar este și vectorul principal care urmărește îmbunătățirea parametrilor existenței umane.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, securitate reprezintă „modul de a fi la adăpost de orice pericol; reprezintă sentimentul de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol”. Pe lângă această definiţie regăsită în dicţionar, avem diferite definiţii date de-a lungul timpului: -Ian Bellany consideră că „securitatea este absenţa relativă a războiului” -Penelope Harland-Thunberg spunea în 1982 că „securitatea reprezintă capacitatea unei naţiuni de a promova cu succes interesele sale naţionale” -Martin Laurence consideră în anul 1983 că „securitatea asigură bunăstarea viitoare” - Colegiul Naţional de Apărare al Canadei a definit securitatea în anul 1989 ca„prezervarea unui stil de viaţă acceptabil de către cetăţeni, dar care este compatibil cu necesităţile şi aspiraţiile legitime ale altora”

2.ISTORIC ȘI INFORMAȚII GENERALE

De la adoptarea și proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului comunitatea internațională a dezvoltat un întreg cadru normativ și instituțional pentru promovarea și protecția drepturilor omului, în baza afirmării demnității inerente și drepturilor egale și inalienabile ale tuturor oamenilor ca fundament al „libertății, justiției și păcii în lume”. Prin Declarația de la Viena și Programul de Acțiune adoptate la Conferința Mondială a Drepturilor Omului au fost stabilite punțile de legătură între Declarația Universală a Drepturilor Omului și restul instrumentelor în materie, plasând persoana umană ca subiect central al drepturilor omului și al libertăților fundamentale.

În anul 1994, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a publicat „Raportul anual asupra dezvoltării umane”, document considerat actul de naștere a noțiunii de securitate umană, model conceptual ce a cunoscut ulterior ample dezvoltări, definitorii pentru o nouă paradigmă a securității, care venea să întregească conceptual și practic dimensiunea de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Securitatea umană este o stare ce exprimă percepția absenței riscurilor, amenințărilor și pericolelor la adresa existenței,valorilor și intereselor indivizilor umani in orice formă de constituire,dar și procesele de gestionare a acestei percepții și de formare a sa.

În mod concret, conceptul de securitate umană înglobează în sine trei dimensiuni complementare: -absența fricii-protejează indivizii de conflictele asociate cu sărăcia,se referă la responsabilitatea de a proteja; -absența nevoilor-este o abordare de rezolvare a necesităților umanelegate de foamete,boli,dezastre naturale,acestea afectând mai mult omul decât conflictele; -libertatea de a trăi în demnitate-se bazează pe dreptul inerent la viață,nesupunerea la torură sau alte acte de cruzime,la arest sau detenție ilegală.dreptul la prezumția de nevinvăție,la un proces rapid și corect,dreptul la intimitate.

Noţiunea convenţională de securitate care este acceptată în general este cea oferită de către sistemul Westphalian al relaţiilor internaţionale, în care un stat suveran este obligat să-şi apere independenţa politică, integritatea teritorială şi proprii cetăţeni. Astfel, noţiunea convenţională de securitate în teoria relaţiilor internaţionale poate fi văzută ca un concept care se concentrază atât pe stat cât şi pe guvernul care se ocupă cu protejarea teritoriului, menţinerea independenţei politice şi protejarea, prin mijloace militare şi de altă natură, necesare, oamenii şi activele de pe propriul teritoriu în cazul unei invazii

Securitatea umană,se identifică prin șapte elemente speifice,conform Raportului anual al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare: -securitatea alimentară-garantează accesul la hrană;

Fisiere in arhiva (1):

  • Dimensiunea ecologica a securitatii umane .doc