Doctrina Politică

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2622
Mărime: 16.51KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Introducere.2

2. Doctrina politică.3

3. Concluzii.9

Extras din document

1. Introducere

În limbaj modern, noţiunea de doctrină vine de la latinescul ''doctrina'' şi înseamnă ''învăţătura'' sau într-o accepţiune mai largă, concepţie, teorie despre societate.

Dicţionarul politic consemnează în dreptul noţiunii de doctrină ''sistem închegat de concepţii şi de principii prin care se exprimă o anumită orientare, un curent de gândire filosofică, juridică, sociologică, ştiinţifica, religioasă, militară, etică,etc.

Doctrina politică reprezintă o concepţie închegată, structurată, sistematizată şi coerentă care,pe baza unor principii unificatoare, reflectă realitatea înconjuratoare şi o interpretează în funcţie de opţiunile, aspiraţiile şi mai ales interesele unor comunităţi social-politice al căror exponent şi purtător sunt, militând totodată pentru realizarea lor în practică.

2. Doctrina politică

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupaţi de

cunoaşterea şi apropierea mediului, a cadrului social în care trăiesc şi îşi duc existenţa. Alături de realizarea celor necesare vieţii sociale, oamenii şi în mod deosebit cei angajaţi în studiul politicului sau a executării puterii, au fost cu prioritate interesaţi de problema organizării şi conducerii social-politice a societăţii, de descoperirea şi aplicarea celor mai bune şi eficiente soluţii în acest domeniu.

În efortul general de dezvoltare şi perfecţionare a organizării şi conducerii sociale, a umanizării acestora, un loc aparte îl ocupă ştiinţa doctrinologică, iar în cadrul acesteia doctrinele politice.

În limbajul modern noţiunea de doctrină vine de la latinescul "doctrina" si înseamnă învăţătură sau într-o accepţiune mai largă, concepţie, teorie despre societate.

Dicţionarul politic consemnează în dreptul noţiunii de doctrină "sistem închegat de concepţii şi de principii prin care se exprimă o anumită orientare, un curent de gândire filosofică, politică economică, juridică, sociologică, ştiinţifică,religioasă, militară, etică, estetică, etc.

Un sens apropiat dă termenului de doctrină şi Dicţionarul explicativ al limbii române: "Totalitatea principiilor unui sistem politic, ştiinţific, religios, etc."

Luată în ansamblu, doctrina politică reprezintă o concepţie închegată, structurată, sistematizată şi coerentă care, pe baza unor principii unificatoare, reflectă realitatea înconjurătoare şi o interpretează în funcţie de opţiunile, aspiraţiile şi mai ales interesele unor comunităţi social-politice al căror exponent şi purtător sunt, militând totodată pentru realizarea lor în practică.

Primele sisteme spirituale închegate despre societate, care pe lângă elementele religioase vor cuprinde şi importante aspecte privind politicul

(puterea, statul, instituţiile politice, natura şi esenţa acestora), sunt fără îndoiala marile doctrine religioase: confucianismul, brahmanismul, budismul si in special creştinismul.

Născându-se dintr-o necesitate socială şi reflectând realitatea socială, marile religii nu au fost numai simple doctrine religioase ci, prin bogăţia şi diversitatea aspectelor reflectate şi exprimate, ele pot fi considerate şi primele sisteme ale gândirii politice închegate.

Primele sisteme de teorie şi practică politică, mai mult sau mai puţin autonome faţă de religie, filosofie, morală sau drept apar începând cu societăţile din Orientul antic, Grecia şi Roma antică, întrucât în feudalism predominantă a fost forma de organizare şi conducere politica de tip absolutist, în principiu, au dominat teoriile şi concepţiile politice bazate pe ideea monarhiei absolute. În constituirea şi consolidarea monarhiei absolute un rol aparte 1-a jucat în perioda feudalismului timpuriu religia în general, creştinismul în particular. Pentru a da forţă şi legitimitate puterii, biserica creştină îi va conferi acesteia şi reprezentanţilor săi, în principiu monarhului, un conţinut şi o semnificaţie divină.

Preview document

Doctrina Politică - Pagina 1
Doctrina Politică - Pagina 2
Doctrina Politică - Pagina 3
Doctrina Politică - Pagina 4
Doctrina Politică - Pagina 5
Doctrina Politică - Pagina 6
Doctrina Politică - Pagina 7
Doctrina Politică - Pagina 8
Doctrina Politică - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Doctrina Politica.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul politic Românesc

Primii care au abordat acest subiect al regimului politic au fost Platon și Aristotel , în Antichitate, continuând cu Monstesquieu și până astăzi....

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Biserica și statul ca doctrine politice

1. INTRODUCERE Există o criză integrală şi integratoare, un fel de „black hole”, care înghite, modifică şi apoi anihilează. Dinăuntrul vârtejului”...

Partidele Politice

INTRODUCERE În cadrul ştiinţelor politice, Politologia ocupă un loc important prin problematica pe care o abordează. Politologia reprezintă una...

Marketing Electoral

PREFAŢĂ Pentru politicieni nu există nimic mai pasionant decât politica. Politica şi politicienii scot la vedere ceea ce este mai bun şi mai rău...

Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000

INTRODUCERE Evenimentele din decembrie 1989, în urma cărora regimul comunist s-a prăbuşit, antrenând cu sine şi dispariţia unui întreg sistem de...

Poporanismul - doctrină politică și program cultural

Poporanismul este o doctrina politica si un curent cultural de o importanta capitala pentru orientarea de ansamblu a gândirii românesti în prima...

Doctrine Politice privind Organizarea și Conducerea Societății

Problema organizării şi conducerii societăţii i-a preocupat pe oamenii politici şi pe teoreticienii domeniului politic din cele mai vechi timpuri....

Științe politice - politologie

În cadrul stiintelor politice, Politologia ocupa un loc important prin problematica pe care o abordeaza. Politologia reprezinta una dintre cele...

Introducere în Istoria Partidelor și Doctrinelor Politice din România

1. PARTID ŞI IDEOLOGIE POLITICĂ – DEFINIREA CONCEPTELOR 1.1. Pluripartidismul şi sistemul democratic Sistemul democratic modern bazat pe...

Ai nevoie de altceva?