Este Necesar-Util un Presedinte al Uniunii Europene

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Este Necesar-Util un Presedinte al Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Onaca George

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Extras din document

În această lucrare, ne propunem să prezentăm anumite aspecte legate de una dintre modificările instituţionale propuse de Tratatul de la Lisabona, şi anume: crearea unei preşedinţii statale a Consiliului European pe o perioadă de 2 ani şi jumătate cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

Trebuie adăugat însă faptul că în tratatele de bază nu este menţionată o astfel de funcţie. Există un preşedinte al Parlamentului European şi un preşedinte al Comisiei Europene. Instituţiile Uniunii Europene joacă un rol complex, echilibrat, democratic, Uniunea ca întreg nefiind condusă de o singură persoană.

În capitolele ce urmează ne propunem să realizăm o analiză a termenilor cheie pentru chestiunea tratată: instituţiile Uniunii, atribuţiile prezidenţiale şi Consiliul European. Ne vom orienta însă către o evidenţiere a faptului că expansiunea neîntreruptă a Uniunii, alături de numeroasele modificări inerente numărului de aderări, au condus către „zdruncinarea” structurii organizaţiei care în acest moment necesită un moment de repaos şi de reevaluare a oportunităţilor şi a metamorfozelor. Vom încerca să arătam că momentul creării funcţiei celui mai puternic „om de stat” este eronat ales, din perspectiva tulburărilor care au loc pe scena internaţională. Având in vedere natura echivocă a Uniunii, pendulând între federaţie, confederaţie, tinzând către stat, dorim să înfăţişăm mai departe parcursul firesc al rapidelor reformulări şi restructurări de pe „toboganul” politic internaţional contemporan.

1. Detalierea termenilor cheie

1.1. Atribuţiile instituţiilor Uniunii Europene

Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a realiza „o uniune cât mai strânsă între popoarele europene”.

Pe măsură ce competenţele Uniunii Europene s-au extins, instituţiile acesteia s-au dezvoltat şi au devenit mai numeroase.

Principalele instituţii europene sunt următoarele:

- Parlamentul European;

- Consiliul European;

- Consiliul Uniunii Europene;

- Comisia Europeană;

- Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;

- Tribunalul de Primă Instanţă;

- Comitetul Economic şi Social;

- Curtea Europeană de Conturi;

- Comitetul Regiunilor;

- Mediatorul European;

- Banca Centrală Europeană;

- Banca Europeană de Investiţii;

- Fondul European de Investiţii.

În continuare vom detalia rolul principalelor instituţii.

Parlamentul European reprezintă în viziunea Tratatului de la Roma din 1957: „popoarele statelor reunite în cadrul Uniunii Europene”. Este legitimat prin vot universal direct şi ales pentru un mandat de 5 ani.

Parlamentul European are trei funcţii esenţiale: atribuţii legislative alături de Consiliul Uniunii Europene, poate modifica cheltuielile bugetare şi exercită un control democratic asupra Comisiei. De semnalat este faptul că exercită un control politic asupra ansamblului instituţiilor.

Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi întâlnirile bianuale ale şefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.

Rolul principal al Consiliului European este definit de art. 4 al dispoziţiilor comune din Tratatul Uniunii Europene: „Consiliul European dă Uniunii impulsurile necesare şi defineşte orientările politice generale”.

Consiliul Uniunii Europene este cunoscut şi drept Consiliul de Miniştri şi este principalul for de decizii al Uniunii Europene.

Acesta este organismul legislativ al comunităţii în rezolvarea unei game largi de probleme comunitare şi îşi exercită această putere legislativă împreună cu Parlamentul European. Coordonează politica economică generală a statelor membre şi încheie în numele comunităţii acorduri internaţionale. Împreună cu Parlamentul European formează autoritatea bugetară care adoptă bugetul Comunităţii. De asemenea, adoptă deciziile necesare pentru definirea şi punerea în practică a politicii externe şi de securitate comună şi coordonează activităţile statelor membre.

Preşedinţia Consiliului este asigurată, prin rotaţie, de fiecare dintre statele membre pe durata unui mandat de 6 luni.

Comisia Europeană are rolul său de iniţiator al politicilor comunitare şi veghează la respectarea tratatelor Uniunii Europene, astfel încât legislaţia Uniunii Europene să fie corect aplicată de către statele membre. Este organ executiv al Uniunii Europene având responsabilitatea implementării şi coordonării politicilor. O alta atribuţie a Comisiei constă în gestionarea bugetului anual al Uniunii.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene are competenţa de soluţionare a litigiilor în care se constituie ca părţi state membre, instituţii comunitare, întreprinderi sau persoane fizice.

Banca Centrală Europeană

Sistemul European de Bănci Centrale este compus din Banca Centrală Europeană şi toate celelalte bănci centrale naţionale ale statelor membre. Termenul Eurosistem defineşte Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor care au aderat la zona Euro.

Obiectivele acestui sistem sunt: definirea şi implementarea politicii monetare a zonei Euro, derularea operaţiunilor externe, păstrarea şi administrarea rezervelor statelor membre şi promovarea unui sistem eficient de plăţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Este Necesar-Util un Presedinte al Uniunii Europene.doc

Alte informatii

Lucrarea a fost sustinuta in cadrul unui seminar ESTE NECESAR / UTIL UN PREŞEDINTE AL UNIUNII EUROPENE?