Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative

Referat
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 8736
Mărime: 38.80KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baltej Mihai

Cuprins

1. Executarea actelor administrative 1

2. Efectele juridice ale actelor administrative 2

2.1. Momentul de la care actele administrative produc efecte juridice 3

2.2. Întinderea efectelor juridice produse de actele administrative 5

2.3. Încetarea efectelor juridice 5

2.3.1. Încetarea efectelor juridice prin producerea unui fapt material – juridic 6

2.3.2. Încetarea efectelor juridice prin intervenţia unui act juridic 7

2.3.2.1. Suspendarea actelor administrative 7

2.3.2.2. Revocarea actelor administrative 9

2.3.2.3. Abrogarea actelor administrative 13

Extras din document

Executarea actelor administrative

Una dintre trăsăturile specifice actului administrativ, ca şi categorie a actelor juridice, îl reprezintă caracterul executoriu din oficiu (executio ex officio) al acestora, de la data adoptării lor legale , respectiv al aducerii lor la cunoştinţă publică . Acest caracter este propriu actelor de putere, între care se numără şi actul administrativ, ceea ce semnifică faptul că actul administrativ este prin el însuşi un titlu executoriu, astfel încât se poate trece la executarea silită direct în baza lui, fără a mai fi nevoie de emiterea altui titlu executoriu.

Literatura distinge între obligaţia de executare (în general o obligaţia de a face), care priveşte numai subiectele titulare de drepturi şi obligaţii, ca efect al emiterii actului, şi obligaţia de respectare (în principiu, o obligaţie de a nu face), care se întinde asupra altor subiecte de drept decât cele obligate la executare.

Regula caracterului executoriu are relevanţă mai ales în situaţiile în care actele administrative nu sunt realizate de bună-voie de către cei obligaţi la executarea actului şi când trebuie să se facă apel la constrângere. Dacă în prima situaţie, procedura nu este detaliată de lege, având un caracter simplificat, adesea fiind suficientă adoptarea sau aducerea la cunoştinţă a actului administrativ, în celelalte cazuri, s-a constatat existenţa unor reglementări legale privind procedura şi metodele de constrângere, care au un caracter mai complex, apreciindu-se , ca o regulă de bază în utilizarea metodei constrângerii, caracterul obligatoriu al avertizării sau somării prealabile a subiectului.

Caracterul executoriu din oficiu trebuie reţinut ca un principiu care comportă unele excepţii, izvorâte din prevederile legale care dispun pentru unele acte administrative regula că acestea dobândesc caracter executoriu doar după îndeplinirea unor condiţii precum împlinirea unor termene, respingerea căii de atac , aprobarea, confirmarea .

În literatură s-a propus ca în cazul în care actul administrativ este de natură să producă pierderea sau restrângerea unui drept, instituirea unei obligaţii sau sancţiuni ori provocarea unui prejudiciu destinatarului sau unui terţ, punerea în executare s-ar putea face după un termen de 15 zile de la comunicare, dacă în acest termen nu a fost atacat. În această situaţie, actul administrativ ar trebui suspendat de drept, până la soluţionarea tuturor căilor de atac.

Punerea în executare a actelor administrative se realizează de către autoritatea emitentă sau de către agenţii abilitaţi în acest sens iar executarea se face de către subiectele de drept legal obligate, cărora le este destinat actul. Legea nu reglementează expres procedura de urmat de către organele administraţiei publice pentru executarea actelor administrative.

Suspendarea executării actului administrativ poate interveni, pe de-o parte, de drept, în cazurile prevăzute de lege, când nu este necesară emiterea/adoptarea unui act de suspendare, sau, pe de altă parte, din oficiu ori la cerere, prin dispoziţia autorităţii publice, pe durata cercetării şi soluţionării unei petiţii sau a soluţionării unei cereri de către instanţa judecătorească.

Suspendarea unui act administrativ poate fi dispusă de organul administrativ emitent sau ierarhic superioară acestuia, de autoritatea cu atribuţii jurisdicţionale stabilite prin lege, de instanţa judecătorească .

2. Efectele juridice ale actelor administrative

Ca specie a actelor juridice, actele administrative sunt emise în scopul de a produce efecte juridice, deci pentru crearea modificarea sau stingerea unor raporturi juridice. Este vorba de efecte în planul raporturilor de drept administrativ, în principal, ca raporturi juridice în cadrul şi pentru realizarea activităţii executive a statului, dar şi a unor raporturi juridice de altă natură: de dreptul muncii, de drept civil, de dreptul familiei etc.

2.1. Momentul de la care actele administrative produc efecte juridice

În literatura de specialitate se consideră că momentul de la care actele administrative produc efecte juridice este cel al aducerii la cunoştinţă a conţinutului actului urmare a publicării actelor normative, respectiv, al comunicării actelor individuale . Cu alte cuvinte, este vorba despre intrarea în vigoare a unui act administrativ, care are două consecinţe principale: producerea de efecte juridice şi punerea în executare. Regula este de mare importanţă practică deoarece de ea depind existenţa sau inexistenţa obligaţiei de executare a actului administrativ şi, implicit, posibilitatea executării sale din oficiu.

În acelaşi timp, în doctrină se aprecia faptul că, pentru autoritatea emitentă, actul creează obligaţii din momentul adoptării lui, în sensul că trebuie să-l aducă la cunoştinţă celor interesaţi şi nu-l poate revoca decât în condiţii legale . Aceste reguli doctrinare îşi regăseau suportul constituţional în art.15 alin. (2), art. 78 şi art. 114 alin. (4) ale legii fundamentale care, în forma iniţială, aveau următoarea redactare: Art. 15 alin. (2): „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile”. Art. 78: „Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.” Art. 114 alin. (4): „În cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament ...”.

Preview document

Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 1
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 2
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 3
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 4
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 5
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 6
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 7
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 8
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 9
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 10
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 11
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 12
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 13
Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Executarea si Efectele Juridice ale Actelor Administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Actul administrativ în Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Revocarea actelor administrative. efectele revocării

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1.1. Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Actul Administrativ

Actul administrativ Notiune si trasaturi Actul administrativ reprezinta cea mai importanta dintre formele prin care administratia publica isi...

Ai nevoie de altceva?