Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 7754
Mărime: 30.87KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Guvernarea corporatistă reflectă modul în care o societate este condusă şi controlată. În definirea acestui concept se merge pe ideea că performanţa globală a companiei are la bază teoria deţinătorilor de interese. Valoarea firmei se maximizează în măsura în care managerii reuşesc să identifice şi să armonizeze conflictele de interese care apar între partenerii sociali ai firmei, în special între acţionari şi manageri. Armonizarea acestor interese se asigură prin intermediul sistemului de guvernare corporatistă.

În Uniunea Europeană, conceptul de guvernare corporatistă a început să se contureze mai clar după 1997, când majoritatea ţărilor au adoptat coduri de guvernare corporatistă, care aveau însă caracter opţional. Impulsul adoptării acestor coduri au fost scandalurile financiare legate de falimentul unor companii britanice cotate pe piaţa de capital. Pe de altă parte, criza economică asiatică din 1978 şi retragerea investitorilor din Asia şi Rusia au pus comunităţii de afaceri internaţionale probleme legate de consecinţele pe care le are neîncrederea investitorilor în managementul companiilor. Diferite scandaluri care au avut loc în legătură cu mari companii, precum Enron, WorldCom, Parmalat, Ahold, Adeco şi multe altele au dus la criza de încredere a investitorilor. Acestea au avut ca efect şi mobilizarea atenţiei guvernelor, a autorităţilor de control, a societăţilor, a investitorilor şi chiar a marelui public asupra fragilităţii regimului de guvernare a societăţilor şi a necesităţii regândirii acestui sistem.

Principiile guvernării corporatiste elaborate de OECD aduc indicaţii specifice, de natură să amelioreze reglementările juridice. Acestea formulează propuneri practice în atenţia autorităţilor bursiere, a investitorilor şi a altor pioni care intervin în guvernarea companiei.

Adaptarea principiilor guvernării corporatiste în sensul asigurării transparenţei, al răspunderii şi al tratamentului echitabil al acţionarilor s-a concretizat în elaborarea Principiilor OECD de Guvernare Corporatistă. În elaborarea acestor principii, s-a pornit de la identificarea elementelor comune din coduri, a celor mai eficiente modele practice de guvernare. Regulile şi practicile care reglementează relaţiile dintre conducerea şi acţionarii societăţilor comerciale, salariaţi şi creditori sunt o garanţie a creşterii economice şi stabilităţii financiare. Aceasta permite întărirea încrederii şi integrităţii pieţei de capital şi a eficienţei economice. Principiile guvernării corporatiste au fost publicate pentru prima oară în 1999, devenind referinţa internatională în materie de guvernare corporatistă. Pentru a ţine cont de evoluţia intervenită după 1999, principiile au fost revizuite în 2003, în cadrul unui vast proces de consultări regionale. Noile principii au fost aprobate de guvernele ţărilor OECD în aprilie 2004.

Potrivit principiilor OECD, implementarea unui regim eficace de guvernare corporatistă trebuie să conducă la transparenţa şi eficienţa pieţelor, să fie compatibilă cu statul de drept şi să definească în mod clar repartiţia responsabilităţilor între instanţele competenţe în materie de supraveghere, de reglementare şi de aplicare a dispoziţiilor legale. Deasemenea, un regim de guvernare corporatistă trebuie să protejeze şi să faciliteze exerciţiul drepturilor acţionarilor şi să asigure un tratament echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv al acţionarilor minoritari şi străini. Toţi acţionarii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine reparaţia efectivă a oricărei violări a drepturilor lor. La capitolul referitor la rolul diferitelor părţi care iau parte la guvernările corporatiste, în principii se arată că un regim de guvernare corporatistă trebuie să recunoască drepturile diferitelor părţi participante, drepturi stabilite prin reglementările în vigoare sau prin acorduri mutuale. Trebuie să încurajeze o cooperare activă între societăţile şi diferitele părţi participante, pentru a crea bogăţie şi locuri de muncă şi a asigura perenitatea societăţilor sănătoase din punct de vedere financiar.

Un regim corporatist trebuie să garanteze transparenţa şi diseminarea în timp util a unor informaţii exacte despre toate subiectele semnificative care privesc intreprinderea, respectiv situaţia financiară, rezultatele, acţionariatul şi guvernarea acestei societăţi. La capitolul referitor la responsabilităţile Consiliului de Administratie se arată ca guvernarea corporatistă trebuie sa asigure conducerea strategică a intreprinderii şi supravegherea efectivă a gestiunii de către Consiliul de Administraţie, precum şi responsabilitatea şi loialitatea Consiliului de Administraţie faţă de societate şi de acţionarii ei.

Implementarea principiilor OECD în România

În România, din cauza metodelor de privatizare care au permis un acces foarte mare al managerilor şi al salariaţilor la capitalul societăţii, acţionarii externi nu vor să se implice în finanţarea proiectelor de investiţii deoarece mijloacele de control sunt ineficiente. Procesul de privatizare a dus la formarea unui acţionariat neimplicat în activitatea firmei şi fără mijloace eficiente de control. Pe de altă parte, privatizarea a dus la formarea unui grup puternic de acţionari majoritari sau semnificativi. În aceste societăţi, în lipsa unei guvernări eficiente, conflictul de interese dintre acţionarii majoritari şi cei minoritari este inevitabil. De cele mai multe ori, conflictul îşi are sursa în încălcarea drepturilor acţionarilor minoritari şi diminuarea averii acestora de către acţionarii majoritari. Conflictul dintre acţionarii majoritari şi cei minoritari degenerează de obicei în alte conflicte, între management, Consiliul de Administratie şi acţionarii minoritari, precum şi între acţionarii majoritari şi partenerii de afaceri ai companiei. Aplicarea principiilor guvernării corporatiste este de natură să aplaneze astfel de conflicte. Aceasta înseamnă trasarea unor reguli clare, imperative, referitoare la drepturile acţionarilor, tratamentul echitabil al acţionarilor, rolul diferitelor părţi care iau parte la guvernarea corporatistă, transparenţa şi difuzarea informaţiilor, responsabilitatea Consiliului de Administraţie.

Ministerul Justiţiei a propus reformarea legislaţiei societăţilor comerciale în scopul implementării principiilor guvernării corporatiste ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD). Adoptarea acestor principii era prevăzută şi în planul de acţiuni pentru dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri în România pe perioada 2005- 2006. Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice un set de modificări legislative în scopul adaptării Legii societăţilor comerciale 31/1990 la principiile OECD privind guvernarea corporatistă şi la normele comunitare în materie. Principalele etaloane ale acestei reforme sunt principiile în materie elaborate de OECD in 2004, precum şi o serie de norme comunitare (in special recomandari ale Comisiei Europene). Pe lânga acestea, erau luate în considerare legislaţia modernă în materia societăţilor comerciale, ca şi reforme care au avut loc recent în statele occidentale si în cele est-europene. În documentul de poziţie al Ministerului Justiţiei cu privire la aceste modificări sunt arătate, punctual, modificările ce se au în vedere în materia statutului administratorilor şi a structurii Consiliului de Administraţie şi cele în materia drepturilor acţionarilor.

Preview document

Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 1
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 2
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 3
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 4
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 5
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 6
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 7
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 8
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 9
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 10
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 11
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 12
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 13
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 14
Guvernare Corporatistă și Responsabilitate Socială - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Guvernare Corporatista si Responsabilitate Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernanța - o metodă complexă de management internațional

Guvernanța – Noțiuni generale Etimologic, termenul de guvernanţă provine din grecescul “kubernận”, care înseamnă “a pilota sau a cârmui”. Termenul...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Modele de Guvernanta Corporatista

CAPITOLUL 1. SCURT ISTORIC AL GUVERNĂRII CORPORATISTE Conform dicţionarului de sociologie , corporatismul desemnează o doctrină şi formă de...

Derularea planului de achiziții

INTRODUCERE Pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană a impus preluarea unor noi domenii, care să ducă la eficientizarea...

Studiul comparativ al managementului guvernării corporative implementat în cadrul Transelectrica, Petrom - membru grup Omv și BMW

Aspecte generale Conceptul de guvernanţă corporatistă a apărut în anul 1992, ca urmare a raportului Cadbury din Regatul Unit. Acesta reprezintă o...

Practică Banca Românească

Introducere Obiectivul principal al practicii îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă necesare ale studenților sau masteranzilor, cu...

Responsabilități sociale

Rezumat Cu toate ca scopul primar al fiecarei organizatii economice este acela de a obtine profit, acestea isi pot aduce contributia si la...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la Vastex SA Vaslui

CAPITOLUL I – CARACTERIZAREA MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE EVOLUEAZĂ VASTEX S.A. VASLUI 1.1. Date de identificare VASTEX SA VASLUI este una din...

Responsabilitate Sociala Coorporatista

1.1 Ce este responsabilitatea sociala corporatista? Responsabilitatea sociala corporatista este un concept fundamental, precum libertatea sau...

Banca Românească

Scurt istoric Banca Românească a fost înfiinţată în anul 1993 ca bancă comercială universală, în totalitate cu capital privat, lărgindu-şi treptat...

Ai nevoie de altceva?