Instituția Prezidențială în România

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2210
Mărime: 20.85KB (arhivat)
Publicat de: Norman Liviu Pascu
Cost: 6 puncte
Universitatea Constantin Brâncoveanu Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Specializarea Administrație Publică

Extras din referat

Instituţia prezidenţială în România

Pentru a stabili modalităţile optime de comunicare specifice instituţiei prezidenţiale este necesar ca pentru început să stabilim clar identitatea juridică a acesteia. Pentru aceasta voi face o scurtă trecere în revistă a caracteristicilor juridice a instituţiei prezidenţiale din punct de vedere al Constituţiei şi Legii 69/1992.

Rolul Preşedintelui României

Instituţia Preşedintelui României este parte componentă a puterii executive şi se supune normelor stabilite în Constituţia României. Modelul după care este împărţită puterea executivă este cel bicefal sau dualist (puterea executivă este împărţită între şeful statului şi guvern, atribuţiile fiind bine delimitate prin lege organică).

Legitimitatea Preşedintelui stă în alegerea acestuia prin vot direct de către populaţia României, spre deosebire de guvern care este numit de şeful statului în baza votului de învestitură acordat de Parlament.

În conformitate cu Constituţia României, Preşedintele deţine patru funcţii principale: funcţia de reprezentare, funcţia de garant al independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării , veghează la respectarea Constituţiei şi funcţia de mediere

Preşedintele României este investit, în mod expres de către Constituţie, cu prerogativa de a reprezenta statul român. Faptul că el este ales prin vot direct de către cetăţeni îi conferă acestuia rol reprezentativ atât pe plan intern cât şi pe plan extern. Ca şef al statului, Preşedintele reprezintă statul român, putem afirma chiar că el se identifică cu statul român Astfel, ca atribuţie esenţială pe plan intern menţionăm promulgarea legilor, acţiune prin care legea este învestită cu formulă executorie, garantând astfel independenţa ţării. Pe plan extern, funcţia de reprezentare se manifestă prin atribuţii precum: acreditarea ambasadorilor, primirea scrisorilor de acreditare sau semnarea acordurilor internaţionale în numele României.

În calitate de garant al independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării, Preşedintele României dispune de importante prerogative: prezidează Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, este comandantul forţelor armate, poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală a forţelor armate, instituie starea de asediu sau starea de urgenţă. Tot Preşedintele este şi garantul unităţii ţării. Astfel, el trebuie să ia în considerare orice ameninţare ce provine din exterior sau din interior (din partea unui partid politic prin informare în masă, a unui grup de persoane sau o autoritate publică centrală sau locală). Pentru a se asigura integritatea teritorială a ţării Preşedintele este comandantul suprem al forţelor armate şi poate declara mobilizarea generală sau parţială a acestora.

În conformitate cu prevederile constituţionale orice persoană fizică sau juridică indiferent de funcţia pe care o are este îndatorată să respecte litera şi spiritul Constituţiei. Rolul Preşedintelui este acela de a veghea asupra modului de exercitare a oricărei activităţi socio-umane în conformitate cu prevederile constituţionale.

Constituţia României prevede ca şeful statului să exercite funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. Medierea între puterile statului se referă la arbitrarea unui conflict între cele trei puteri constituţionale. Preşedintele este imparţial, caracteristică datorată neafilierii sale la vreun partid politic.

Alegerea preşedintelui României

Preşedintele României „se alege prin vot direct prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat” Astfel, Preşedintele nu este ales sau influenţat de către gruparea politică ce a câştigat alegerile parlamentare şi poate să îndeplinească funcţia de mediere între partide şi societatea civilă.

Preşedintele României este ales în urma sufragiului universal, fapt ce îi conferă legitimitate populară şi care îl face din punct de vedere reprezentativ egal cu Parlamentul. Deosebirea dintre cele două organe reprezentative este că Parlamentul reprezintă poporul iar Preşedintele reprezintă statul. Legitimitatea populară este motivul principal pentru care spunem că România are la bază un regim semiprezidenţial, deşi, în regimul francez (considerat etalon pentru regimurile semiprezidenţiale) puterea Preşedintelui este mult mai mare comparativ cu cea a Parlamentului, iar în România Parlamentul este cel care acumulează o forţa considerabilă, în defavoarea Preşedintelui care prin prerogativele ce i s-au conferit, are aproximativ puterile unui preşedinte de republică parlamentară.

Preview document

Instituția Prezidențială în România - Pagina 1
Instituția Prezidențială în România - Pagina 2
Instituția Prezidențială în România - Pagina 3
Instituția Prezidențială în România - Pagina 4
Instituția Prezidențială în România - Pagina 5
Instituția Prezidențială în România - Pagina 6
Instituția Prezidențială în România - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Institutia Prezidentiala in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Consiliului European

Atributiile Presedintiei în cadrul Consiliului European vizeaza în principal: 1.coordonarea lucrarilor, 2.pregatirea si continuitatea...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Instituția Președintelui României

INTRODUCERE Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un şef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice...

Sisteme electorale și procese de democratizare în spațiul sud est european, analiză comparată în patru state post totalitare - România, Bulgaria, Polonia, Ungaria

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, epicentru acestei lucrări este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemele electorale şi procese...

Președintele României

CAPITOLUL I ISTORICUL ŞI ROLUL INSTITUŢIEI ŞEFULUI STATULUI Secţiunea 1 Aprecieri introductive 1.1 Consideraţii generale Instituţia şefului...

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina

MOTO: Unica superioritate a guvernanţilor este posibilitatea lor de a face mai mult bine, decât alţii. ( B. Gracian y Morales) CAPITOLUL I...

Instituția Președintelui României

CAPITOLUL I INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ. REPERE ISTORICE Potrivit unei axiome a dreptului public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi...

Managementul Serviciilor Publice Centrale

1. Definirea, caracteristicile, principiile și funcțiile managementului public 1.1. Definirea managementului public Managementul public...

Ai nevoie de altceva?