Partidele Politice cu Referinta la Republica Moldova

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Partidele Politice cu Referinta la Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Vangheli

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

CAPITOLUL I
1.1.Conceptul
1.2.Structura
1.3.Functiile
1.4.Geneza
CAPITOLUL II
2.1.Criterii de clasificare
2.1.1.Ce este … dreapta si stinga politica?
2.2.Sisteme de partid si varietetile lor
2.2.1.Monopartid
2.2.2.Bipartid
2.2.3.Pluripartid
CAPITOLUL III
3.1.Evolutia partidelor în Rep. Moldova din 1991 încoace

Extras din document

CAPITOLUL I

1.1 CONCEPTUL DE PARTID

Literatura de specialitate abundă în definiţii, înţelegeri ale conceptului de partid politic. Amintindu-le, cel puţin pe unele dintre ele, ar avea menirea de a elucida trăsăturile, şi funcţiile partidului politic în viaţa socială.

Conceptul de partid desemnează o grupare relativ organizată şi stabilă care exprimă sintetic interesele unui grup social, le reprezintă programatic şi le promovează în forme specifice, luptând pentru cucerirea sau menţinerea puterii politice. În termenii cei mai generali, partidul politic ar putea fi definit ca organizaţie relativ durabilă formată din indivizi care împărtăşesc aceeaşi concepţie ideologică, subscriu la un set comun de valori social-politice, acţionând pentru cucerirea puterii, pentru aplicarea programului propriu.

Unele abordări teoretice consideră partidul o reuniune de oameni care împărtăşesc aceeaşi doctrină politică, în timp ce altele se referă la partid ca la un ansamblu organizat de oameni uniţi, pentru a acţiona în comun în interes naţional, potrivit unor principii concrete asupra cărora au căzut de acord, sau ca la formaţiuni care grupează oameni de aceleaşi opinii, ce urmăresc să-şi asigure o influenţă determinată asupra afacerilor publice. În alte concepţii, reprezintă partid politic orice grup de indivizi care, împărtăşind aceleaşi concepţii politice, se străduiesc să le promoveze, raliindui-şi un număr cât mai mare de cetăţeni şi căutând să cucerească puterea sau,cel puţin, să-i influenţeze deciziile. Alte analize, pornind preponderent de la criteriile organizării, apreciază fie că partidul ar fi un ansamblu de comunităţi, o reuniune de mici grupuri diseminate pe întreg teritoriul unei ţări, legate prin instituţii coordonatoare, fie că un partid se caracterizează prin continuitate şi discontinuitate în organizare, prin structuri de comunicare permanentă în interiorul său şi cu mediul social.

Se consideră, de asemenea, că un partid ar fi expresia relaţiilor de tip asociativ, reflectând apartenenţe bazate pe libera înregimentare, cu scopul de a înfăptui un ideal sau a obţine avantaje materiale pentru militanţii săi. În alte abordări, partidele politice sunt grupări voluntare mai mult sau mai puţin organizate, care în numele unei anumite concepţii asupra intereselor comune şi ale societăţii, pretind să-şi asume singure sau în coaliţie funcţiile guvernării.

Sintetizând, în definirea partidelor politice trebuie să se ţină seama de unitatea următoarelor determinări:

a. partidul politic este o asociaţie sau uniune liberă, adică un grup secundar sau de adeziune, formal, cu caracter permanent sau quasipermanent;

b. partidul politic are un caracter organizat, o structură stabilă, implicând existenţa unei reţele permanente de relaţii între centrul naţional, nivelele intermediare şi unităţile de bază;

c. partidul politic exprimă şi promovează, de regulă, interesele fundamentale ale unui grup determinat (clasă socială sau fracţiune de clasă);

d. partidul politic presupune elaborarea unui program, cu obiective imediate şi de perspectivă, stabilite după o anumită platformă ideologică în lumina căreia se stabilesc opţiunile asupra metodelor şi mijloacelor de înfăptuire a programului. Ideologia partidelor şi propaganda accestora joacă un rol hotărâtor în câştigarea şi orientarea membrilor, simpatizanţilor şi aderenţilor lor. În principiu orice partid politic are un rol informaţional şi formativ, dar, mai ales în cazul partidelor reacţionare, nevoia camuflării obiectivelor reale determină recurgerea la dezinformare şi demagogie socială;

e. în societăţile antagoniste, lupta politică fiind competiţia pentru exercitarea puterii supreme în societate prin intermediul statului, iar partidele fiind principalul instrument al forţelor sociale în această luptă, finalitatea partidului politic este fie menţinerea puterii, fie influenţarea, controlul sau cucerirea acesteia.

În concluzie, conceptul de partid politic desemnează o grupare relativ organizată şi stabilă de oameni constituită pe baza liberului consimţământ, care acţionează programatic, conştient şi organizat pentru servirea intereselor unor clase, grupuri sociale, comunităţi umane (popoare, naţiuni), pentru dobândirea sau/şi menţinerea puterii politice în vederea organizării şi conducerea societăţii, în conformitate cu anumite idealuri exprimate prin doctrine, prin programe politice.

Ca fenomen politic, partidismul reprezintă o componentă dinamică a vieţii democratice active, în sensul că democraţia începe să se manifeste eficient social odată cu apariţia şi dezvoltarea partidelor ca instituţii politice.

1.2 STRUCTURA

Partidul are mai multe nivele de organizare in functie de numarul de membri si de influenta electorala.In privinta raportului cu membrii partidul politic apare ca o conventi care stabileste cat de stransa este relatia dintre partid sii individ.

• Primul nivel al participarii la viata politica este constituit de electorat. Electorii reprezinta forma cea mai slaba de atasament fata de partid, ei nu sunt juridic membri dar sprijina partidul

• Al doilea nivel este constituit de catre simpatizanti, acestia nu sunt membri dar spre deosebire de electori participa la reuniunile publice (si varsa ocazional sume de bani).

• Al treilea nivel este reprezentat de membri .Membrii sunt persoane care fac juridic parte din partidele politice, varsa periodic sume de bani numite cotizatii, aceasta fiind cea mai stransa legatura cu partidul.Un partid isi formuleaza lista cu membri in functie de cotizanti.

• Un al patrulea nivel este reprezentat de militanti, adica acei membri care isi dedica o parte din timp activitatilor de partid: imprastie presa, scriu scrisorile si declaratiile, participa la campaniile electorale.Dintre militanti sunt selectionati functionarii care sunt platiti.

• Al cincilea nivel esta reprezentat de conducere . Liderii de partid sunt acele persoane care au dreptul sa reprezinte partidul in raport cu tertii si cu statul si care determina strategia si stabilesc tacticile partidului . Ei fac parte din elita politica .

1.3 FUNCTIILE PARTIDULUI POLITIC

In cadrul oricarei societati democratice partidele politice exercita un rol major in organizarea si conducerea vietii social-politice. De regula acest rol exprima, se manifesta prin functiile exercitate de partidele politice.

-functia politica. Rolul, atributele, prerogativele acestei functii nu sunt la fel in cazul tuturor partidelor politice. Partidele politice aflate la putere au rol major in constituirea si functionarea principalelor institutii statale (parlament, guvern), in luarea deciziilor si aplicarea acestora, in organizarea si conducerea vietii social-politice. In schimb pentru partidele aflate in opozitie rolul acestei functii este de a monitoriza, de a influenta puterea, de a prezenta opiniei publice, electoratului, eventualele disfunctionalitati si neimliniri ale acesteia sau masuri, decizii neconstitutionale. Revenirea la putere, recucerirea acesteia este obiectivul oricarui partid aflat in opozitie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Partidele Politice cu Referinta la Republica Moldova.doc

Alte informatii

Referatul contine o informatie ce priveste in ansamblu conceptul de partid politic, structura, functii, geneza, partid de stringa, partid de dreapta, exemple de partide din intreaza lume, care au fost la guvernamint, cit si o referire mai detaliata la viata politica si de partid din Republica Moldova.