Planul de Dezvoltare Rurala si Ocuparea Fortei de Munca in Comuna Feleacu Judetul Cluj

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Planul de Dezvoltare Rurala si Ocuparea Fortei de Munca in Comuna Feleacu Judetul Cluj.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Extras din document

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu

Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la câmpia joasǎ pânǎ la munţii relativ înalţi.

Ea se înfǎţişeazǎ într-un peisaj deosebit de variat, complex şi pitoresc.

Faptul cǎ s-au aşezat oameni în aceastǎ zonǎ întinsǎ, este urmarea simbiozei dintre aceştia şi formele de relief, care le-au oferit cadrul şi potenţialul natural propice unei dezvoltǎri socio-economice.

Teritoriul administrativ al localitǎţilor comunei Feleacu este situat în unitatea de relief de zonǎ deluroasǎ, respectiv masivul deluros al Feleacului, la o distanţǎ de numai 7 km faţǎ de reşedinţa de judeţ, Cluj-Napoca. Este una dintre comunele de mǎrime medie a judeţului Cluj, fiind situatǎ în partea centralǎ a acestuia.

Suprafaţa comunei este de 61,96 km2, ea compunându-se din

5 localitǎţi: Feleacu, sat reşedinţǎ de comunǎ, Gheorgheni, Vâlcele, Sǎrǎdiş şi Casele Miceşti.

Din punct de vedere economic, comuna Feleacu îndeplineşte funcţia agricolǎ, cu tendinţe de creştere a activitǎţii de întreţinere, exploatǎrii animalelor, a produselor agricole, obţinundu-se în general producţii destul de slabe, datorate fertilitǎţii scǎzute a solului, precum şi a condiţiilor climatice mai reci, care fac ca vegetaţia sǎ fie mai întârziatǎ.

Din suprafaţa totalǎ de 6.196 ha a teritoriului administrativ al comunei, terenul arabil ocupǎ 1.405 ha, adicǎ 22,67 % din total.

Terenul arabil (1.405 ha), împreunǎ cu pǎşunile (1.405 ha), fâneţele (857 ha) şi livezi şi pepiniere pomicole (57 ha), însumeazǎ 3.724 ha, adicǎ 60,01 % din totalul teritoriului administrativ al comunei.

Suprafaţa pǎdurilor comunei Feleacu este redusǎ, de numai 414 de ha, adicǎ 6,68 % din suprafaţa totalǎ. Astfel, silvicultura nu reprezintǎ o activitate de sine stǎtǎtoare. Pǎdurile din comunǎ au un rol de protecţie ecologicǎ, de a împiedica eroziunea solului, precum şi de a satisface necesitǎţile de lemne de foc şi lucru în construcţii.

DATE GENERALE

Comuna Feleacu

Judeţul Cluj

Teritoriu Administrativ - suprafaţa 6.196 ha

Localitǎţi aparţinǎtoare Feleacu, Vâlcele, Gheorigheni, Sǎrǎdiş şi Casele Miceşti

Adresa Consiliului Local Feleacu, Str. Principalǎ, Nr.131

Primar Nicolae Balea

Distanţa pânǎ la reşedinţa de judeţ 7 km

Situaţia funciarǎ

Suprafaţǎ Ha %

Suprafaţa totalǎ 6.196 100

Suprafaţa agricolǎ dupǎ modul de folosinţǎ 3.724 60,1

Suprafaţa arabilǎ 1.405 22,67

Suprafaţa-livezi şi pepiniere pomicole 57 0,91

Suprafaţa-pǎşuni 1,405 22,67

Suprafaţa-fâneţe 857 13,83

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul de Dezvoltare Rurala si Ocuparea Fortei de Munca in Comuna Feleacu Judetul Cluj.doc