Securitatea Internațională

Referat
8.2/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8722
Mărime: 40.71KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

1.1 Conceptul de securitate internaţională

1.2 Vechile şi noile paradigme ale securităţii internaţionale

1.3 Evoluţia situaţiei politico-militare în perioada contemporană

1.4 Insecuritatea şi rolul Organizaţiilor Internaţionale

Concluzii

Extras din document

1.1. Conceptul de securitate internaţională

Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de mutaţiile care se produc pe toate planurile – politic, economic, social.

Toate aceste uriaşe transformări imprimă, la rîndul lor, caracteristici specifice vieţii internaţionale, relaţiilor dintre state, prin aducerea în prim plan a unor fenomene, tendinţe şi evenimente ce trebuie descifrate spre a li se găsi soluţii corespunzătoare pentru ca pacea omenirii, securitatea şi progresul popoarelor să fie asigurate.

Ideea de securitate şi-a lărgit sfera de cuprindere. Dacă, în mod tradiţional, tratatele privind securitatea internaţională şi menţinerea păcii cuprindeau prevederi de limitare a potenţialului militar, ne utilizarea armamentului de un anumit tip, limitarea recurgerii la forţă etc., sfârşitul secolului XX aduce un element de noutate în cadrul conceptului de securitate, şi anume acela al securităţii mediului. Tot în sfera ideii de securitate internaţională, în ultimul secol, a fost inclusă şi aceea conform căreia ameninţările la adresa securităţii internaţionale nu au ca sursă numai conflictele internaţionale, ci şi conflictele interne.

Ideea de securitate este stipulată şi în Carta ONU, prin care se interzice utilizarea forţei ca modalitate de agresiune împotriva unui stat suveran pentru a se evita punerea în pericol a securităţii internaţionale .

Totodată, secolul XX pare să fi scos, mai mult decât oricând, în evidenţă legătura dintre securitatea internaţională şi aspectele economice. Securitatea internaţională este esenţială pentru asigurarea creşterii şi prosperităţii economice, iar forţa economică este cheia pentru asigurarea potenţialului militar, văzut ca garanţie a securităţii.

În prezent, pacea şi securitatea mondială sunt ameninţate, în cea mai mare măsură, de conflictele care au loc mai degrabă în interiorul ţărilor, decât conflictele între state. Se vorbeşte foarte mult despre „pacea democratică” , menţionându-se că societăţile democratice nu pornesc la război una împotriva alteia (ele pot lupta, dar împotriva statelor nedemocratice). Transparenţa şi răspunderea, care au atins un nivel mai ridicat în societăţile democratice, pot îngreuna declanşarea războiului de către guverne, gîndirea şi politicile acestora fiind supuse scrutinului. După cum a arătat războiul din Golf, democraţia este pentru pace o condiţie necesară, nu suficientă.

Conferinţa Internaţionala a relaţiilor dintre dezvoltare şi dezarmare convenită de Adunarea Generala a ONU, in New York în perioada 24 august - 11 septembrie 1987 au adoptat o definiţie a securităţii. În documentul final, care a fost adoptat printr-un consens a reprezentanţilor a 150 de ţări participante, s-a stabilit: „Securitatea este o prioritate de bază a tuturor naţiunilor, ea este de asemenea fundamentală atît în ceea ce priveşte dezarmarea cît şi dezvoltarea. Securitatea constă nu numai din aspecte militare, dar şi politice, economice, sociale, drepturi umane şi ecologice” .

Securitatea internaţională este un obiectiv care nu a fost realizat decît în linii generale, fiind „uitate” anumite amănunte cum ar fi: poziţia Rusiei, neîmpăcată cu gîndul că a pierdut controlul asupra statelor baltice şi a altor state componente ale fostului spaţiu sovietic, posibile conflicte între India şi Pakistan, între Coreea de Nord şi cea de Sud, între Grecia şi Turcia, între Israel şi Siria, între Nigeria şi Camerun, printre altele.

Securitatea sporita poate, pe de o parte crea condiţii favorabile dezarmării, iar pe de alta parte poate asigura mediul şi încredere cu scopul unei ulterioare dezvoltări. Procesul de dezvoltare, prin depăşirea pericolelor nonmilitare a securităţii şi contribuind la formarea unui sistem internaţional mult mai stabil şi durabil, poate spori securitatea şi astfel sa promoveze reducerea numărului de arme prin dezarmare.

Dezarmarea ar putea spori securitatea atît în mod direct cît şi indirect. Procesul dezarmării care asigură securitatea prin scăderea progresivă a gradului de dotare cu armament, poate permite alocarea resurselor adiţionale pentru aspectele nonmilitare ale securităţii, şi ca rezultat sporirea ei în ansamblu.

Recent, pericolele nonmilitare ale securităţii au trecut în prim plan a preocupărilor globale.

Întîlnirea unui grup de experţi în aspectele nonmilitare ale securităţii în Taşkent, în mai 1990, au folosit următoarea definiţie a securităţii:

„Securitate este starea în care statul consideră că nu există nici un pericol de atac militar, presiune politică şi economică, astfel că ei pot urma în mod liber dezvoltarea şi progresul ţării lor” .

Preview document

Securitatea Internațională - Pagina 1
Securitatea Internațională - Pagina 2
Securitatea Internațională - Pagina 3
Securitatea Internațională - Pagina 4
Securitatea Internațională - Pagina 5
Securitatea Internațională - Pagina 6
Securitatea Internațională - Pagina 7
Securitatea Internațională - Pagina 8
Securitatea Internațională - Pagina 9
Securitatea Internațională - Pagina 10
Securitatea Internațională - Pagina 11
Securitatea Internațională - Pagina 12
Securitatea Internațională - Pagina 13
Securitatea Internațională - Pagina 14
Securitatea Internațională - Pagina 15
Securitatea Internațională - Pagina 16
Securitatea Internațională - Pagina 17
Securitatea Internațională - Pagina 18
Securitatea Internațională - Pagina 19
Securitatea Internațională - Pagina 20
Securitatea Internațională - Pagina 21
Securitatea Internațională - Pagina 22
Securitatea Internațională - Pagina 23
Securitatea Internațională - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Securitatea Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Terorismul Internațional în Contextul Globalizării

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Printre problemele majore cu care se confruntă în permanenţă comunitatea mondială în prim-plan s-a...

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Mecanisme și Procedee de Asigurare a Securității Internaționale

Introducere Identitatea terorismului este rezultatul procesului de explorare şi structurare a propriilor caracteristici în urma căruia rezultă...

Soluționarea Conflictelor Internaționale

INTRODUCERE Conflictele constituie o componentă naturală inevitabilă a vieţii sociale a fiecaruia dintre noi. În plan istoric, toată existenţa...

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Te-ar putea interesa și

Dinamica instituțiilor securității internaționale în perioada post-razboi rece. Impactul crizelor sud-est europene din anii 1990

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească modul în care se conjugă instituţional acţiunea internaţională în gestionarea securităţii....

Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului

SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ SI IMPACTUL TERORISMULUI ASUPRA SECURITATII 1.Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

Securitatea Internațională și Folosirea Forței după Încetarea Războiului Rece

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Securitatea internaţională şi folosirea forţei după încetarea războiului rece” este structuraă în...

Mecanisme și Procedee de Asigurare a Securității Internaționale

Introducere Identitatea terorismului este rezultatul procesului de explorare şi structurare a propriilor caracteristici în urma căruia rezultă...

Cadrul Normativ și Instituțional Postbelic al Securității Internaționale în Context Global

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Cadrul normativ şi instituţional postbelic al securităţii internaţionale în context global” este...

Teoria păcii democratice și securitatea internaționala

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează pacea democratică din diferite perspective, ca teorie, evoluţie -liberalismul, scop- securitatea şi mijloace...

Globalizarea și Influența sa Asupra Securității Internaționale

1.1 Definirea globalizării Fondul Monetar Internaţional a definit globalizarea drept integrarea internaţionalã crescândã a pieţelor, atât pentru...

Ai nevoie de altceva?