Campanie de Relatii Publice Pentru Organizatia Scolara - Liceul Teoretic Nichita Stanescu Ploiesti

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Campanie de Relatii Publice Pentru Organizatia Scolara - Liceul Teoretic Nichita Stanescu Ploiesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 33 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Irina Stanciugelu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiintele Comunicarii

Cuprins

CUPRINS
1.Prezentarea liceului - 3 -
2.Analiza SWOT - 9 -
3.Categorii de public ţintă - 10 -
4.Campanie de relaţii publice - 13 -
„Împreună pentru un viitor sigur!” - 13 -

Extras din document

1.Prezentarea liceului

“ La Noi Succesul este garantat!”

Liceul Teoretic “Nichita Stănescu” Ploieşti

MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETARII ŞI TINERETULUI

LICEUL TEORETIC “NICHITA STANESCU”

PLOIESTI, STR. NALBEI NR.3

telefon 0040.244.599540; fax 0040.244.599458;

www.liceul-nichita.ro

C.F. 2843949

Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”, între trecut şi viitor

Trecut

Şcoală profesională de fete (1892),

Liceul industrial de fete (1934),

Şcoala pedagogică de educatoare nr.2 (1949),

septembrie 1958, Şcoala Medie Mixtă nr. 6 „C. I. Parhon”,

Liceul „C.D.Gherea”, un „liceu de fete”.

Din 1 septembrie 1991, liceul a primit numele marelui poet ploieştean Nichita Stănescu, şcolarizând la acea dată peste 1000 elevi, cuprinşi în 38 clase (1 de gimnaziu, 37 de liceu, curs de zi, profilurile: matematică-fizică, biochimie, fizică chimie şi informatică la secţia reală şi filologie, istorie-ştiinţe socio-umane, limbi moderne şi clase bilingve şi intensive de franceză şi engleză, atât la secţia umanistă cât şi la cea reală.

În martie 2003 a fost dezvelit bustul poetului Nichita Stănescu în părculeţul din faţa liceului, într-o festivitate onorată de prezenţa a numeroşi oameni de cultură şi reprezentanţi ai autorităţilor locale: Acad. Eugen Simion (Preşedinte Academiei Române), Acad. Răzvan Teodorescu (Ministrul Culturii şi Cultelor), Acad. Mihai Cimpoi (Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Acad. Adam Puslojic (membru al Academiei Române), ing. Emil Calotă (primarul municipiului Ploieşti), Georgică Diaconu (Prefectul Judeţului Prahova), alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Societatea culturală „Nichita Stănescu”, Primăria municipiului Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.

Dar, odată cu trecerea timpului, liceul a crescut în toate componentele, îndeosebi în cele valorice.

Prezent

Liceul „Nichita Stănescu” este astăzi unul dintre primele licee ploieştene!

Suntem un liceu care poartă numele unui poet ploieştean, (acum trecut în universalitate), un liceu deşi tânăr - o prezenţă vie în lumea liceelor ploieştene, un liceu în plină afirmare. Un liceu care a obţinut în aprilie 2008 certificatul de „Şcoală europeană”, eveniment ce ne-a marcat în mod fericit, un liceu care aspiră la obţinerea titulaturii de „Colegiu Naţional”.

Viitor

Sperăm să fim o pepinieră pentru noi valori, o „familie” în care îşi vor desăvârşi educaţia tinerii ploieşteni, un liceu modern, la standarde europene. Am păşit pe un drum cu traseu ascendent, o cale spre perfecţionarea procesului de învăţământ ca rezultat al acţiunilor convergente ale celor trei elemente esenţiale: elevi, părinţi şi colectivul profesoral. Aceasta este garanţia calităţii a tot ceea ce întreprindem, a durabilităţii realizării scopului propus, a îndeplinirii sloganului liceului: „La Noi Succesul este garantat!”.

Ce ne dorim? Să construim un brand „Nichita”. Totul trebuie să fie de cea mai înaltă calitate. Să „semănăm” în continuare bunul simţ, să formăm tineri de valoare în toate domeniile vieţii sociale, să fim un reper al „educaţiei” în lumea actuală.

În 2008-2009, liceul şcolarizează un număr de aproximativ 1000 elevi, cuprinşi în 33 clase, 4 gimnaziu şi 29 liceu, cu următoarele profile:

- matematică informatică, intensiv informatică,

- matematică informatică, intensiv engleză,

- matematică informatică,

- filologie

- ştiinţe sociale, intensiv franceză,

- ştiinţe sociale, intensiv engleză.

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Nu lipsesc nici cazurile de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, însă acestea sunt doar excepţii de la regulă.

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare, un climat stimulativ, ofertant de satisfacţii şi de stabilirea unor relaţii deschise, colegiale între cadrele didactice, de respect şi sprijin reciproc.

Şi activitatea colectivelor auxiliare poate fi caracterizată prin calitate şi interes faţă de lucrul bine făcut.

Construcţia şcolară

Unitatea funcţionează într-o clădire cu destinaţie şcolară din 1970 şi găzduieşte numai Liceul “Nichita Stănescu”.

Spaţiul de învăţământ este compus din:

- clădire şcolară;

- clădire sală de sport;

- 18 săli clasă (cabinete de limbi străine dotate cu calculator şi videoproiector, limba română, geografie, istorie), amenajate cu mobilier modern, într-un climat personalizat de fiecare colectiv de elevi pentru a deveni cât mai „prietenos”;

- 2 cabinete informatică, cu 56 calculatoare performante, incluse în reţea conectată la internet, unul utilizat pentru susţinerea lecţiilor în sistemul AEL şi INTELTICH; există şi un videoproiector.

- 1 laborator multimedia cu 25 calculatoare şi videoproiector, este funcţional sistemul AEL;

- 3 laboratoare: fizică, chimie şi biologie, ultramoderne, dotate cu aparatura şi mijloacele de învăţământ specifice, dar şi cu câte un calculator conectat la INTERNET, 1 videoproiector (laboratorul de biologie), televizor şi video;

- 1 amfiteatru, dotat cu calculator şi videoproiector;

- 1 bibliotecă şcolară cu peste 30.000 volume, dotată cu 2 calculatoare;

- cabinete medicale: medicină şcolară şi stomatologie;

- cabinet de consiliere şcolară

- sală destinată comisiei pentru asigurarea calităţii în şcoală,

- sală de sport, modernizată, ca şi terenul de sport;

- cancelarie dotată cu 2 calculatoare;

- sediul proiectului „LiNcS”, prevăzut cu calculatoare conectate la Internet, imprimantă multifuncţională, unde elevii pot să lucreze pentru realizarea unor proiecte.

Baza materială este relativ suficientă cantitativ şi calitativ învăţământului actual, în plin proces de modernizare şi adaptare la cerinţele politicii educaţionale cuprinse în programul de reformă din învăţământ.

Este cuplată la INTERNET, dispune de cabinet medical de medicină şcolară şi stomatologie, la care activează medici şi asistenţi de specialitate

Instituţia de învăţământ are personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, conform reglementărilor în vigoare. Este de tip liceu teoretic, forma de învăţământ: zi. Este autorizată PSI şi PM.

Fisiere in arhiva (2):

  • Campanie-LNS.doc
  • LNS-plan de relatii publice.doc

Alte informatii

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională