Dezvoltarea Colecțiilor

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4294
Mărime: 46.07KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

I. Dezvoltarea colecţiilor.2

1. Introducere.2

2. Politici privind managementul colecţiilor.2

II. Politici de dezvoltare a colecţiilor.3

1.Managementul colecţiilor.4

2.Regulament cu privire la managementul colecţiilor.4

3.Standarde pentru colecţii de carte.6

4.Standarde pentru echipamente electronice de informare.7

III. Program de dezvoltare a colecţii.7

1.Rate de achiziţii şi eliminări din colecţii.9

IV. Colecţiile şi dezvoltarea lor.10

Concluzie.13

Bibliografie.14

Extras din document

DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA COLECŢIILOR

I. Dezvoltarea colecţiilor

1. Introducere

Dezvoltarea colecţiilor constituie un domeniu de bază al biblioteconomiei şi al managementului resurselor de informare. Funcţia documentară este una fundamentală tuturor tipurilor de biblioteci, care are ca premisă punerea la dispoziţia utilizatorilor a informaţiilor, indiferent de suport, pe care aceste instituţii le deţin. Acest proces, care include şi aspectul managerial şi cel de analiză a necesităţilor de informare, restructurare şi evaluare a colecţiilor, este unul dinamic, influenţat de schimbările care se produc la nivelul mediului şi al comunităţii deservite. În acest context colecţia de bibliotecă poate fi determinată : “Un organism viu şi dinamic, mereu în schimbare, ce-şi măreste dimensiunile prin achiziţia de noi documente, dar care şi se învecheşte necesitînd a fi restructurat prin activităţi de actualizare, acoperire a lipsurilor, conservare, eliminare ”(15).

2. Politici privind managementul colecţiilor

Constituirea şi dezvoltarea colecţiilor este efectuată în baza unor documente normative, aprobate de organele competente ca document oficial,care stabilesc anumite condiţii, parametri şi reguli pentru a fi îndeplinite.

Legea cu privire la biblioteci

Art. 1 prezintă noţiuni de termeni:

• Publicaţie – orice tip de purtător de informaţie textuală, audiovizuală etc, reprodus în vederea difuzării, comercializării sau împrumutului public;

• Nonpublicaţie – orice tip de purtător de informaţie care nu este destinat difuzării sau comercializării;

• Colecţie de bibliotecă – o culegere de publicaţii şi nonpublicaţii, completată sistematic şi organizată după anumite principii, norme şi reguli;

• Colecţie şi fond – termeni prin care seînţelege totalitatea publicaţiilor unei biblioteci şi sînt folosiţi cu sens sinonimic.

Art. 2 defineşte biblioteca:

• O colecţie organizată, publică sau particulară, de publicaţii şi nonpublicaţii sau o instituţie care achiziţionează, conservă şi organizează astfel de colecţii pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorilor privind lectura şi informarea.

II. Politici de dezvoltare a colecţiilor

Într-o bibliotecă, de orice tip, trebuie să existe o politică de dezvoltare a colecţiilor. Aceasta trebuie să fie corelată cu politica generală şi cu programul de activitate a bibliotecii.

Politica de dezvoltare a colecţiilor reprezintă:

• Un real instrument de lucru pentru bibliotecari în procesul de selecţie şi achiziţie a resurselor informaţionale şi documentare din domenii consacrate, dar şi a unor domenii adiacente;

• Un instrument eficient şi practic în evaluarea anuală a documentelor întrate în colecţii.

Asociaţia bibliotecarilor din Franţa consideră că o politică de dezvoltare a colecţiilor, trebuie neapărat să cuprindă în conţinutul său următoarele:

• Responsabilitatea politicii documentare. Deşi, dezvoltarea colecţiilor, concepută în mod ştiinţific, trebuie să fie rodul muncii întregului colectiv de bibliotecari, totuşi, e necesar să fie desemnată o persoană care să coordoneze această activitate.

• O gîndire colectivă. Opţiunile, priorităţile, argumentele pro şi contra în politica documentară sunt rodul dezbaterilor colective. Trebuie de ajuns întotdeauna la un consens clar privind politica urmată de bibliotecă, care trebuie comunicat şi patronului şi utilizatorilor;

• A reflecta la utilizatori. În afara utilizatorilor activi ai bibliotecii, trebuie de reflectat şi la utilizatorii potenţiali. Această reflecţie trebuie să facă obiectul unui studiu care să aibă impact asupra politicii de achiziţii a bibliotecii;

• Asocierea partenerilor bibliotecii la discuţii. La dezbateri privind politica documentară se recomandă să fie invitaţi partenerii bibliotecii, iar rezultatul acestor dezbateri se comunică organizaţiei tutelare;

• Evaluarea colecţiilor existente. Trebuie să cunoaştem foarte bine colecţiile existente, vîrsta medie, părţile ei tari şi slabe, gradul de obsolescenţă. Ritmul de înnoire al colecţiilor este un element foarte important. De exemplu, colecţiile într-o bibliotecă publică trebuie reînnoite în medie la fiecare 10 ani, iar cele ştiinţifice o dată la 5 ani;

• Stabilirea indicatorilor de gestiune a achiziţiilor. O politică documentară va deveni mai riguroasă dacă va adopta o serie de indicatori complementari, cum ar fi, publicul-ţintă, vîrsta documentelor pe categorii. Toate acestea depind de resursele umane şi tehnice ale bibliotecii;

• Stabilirea procedeelor de eliminare. Principiile şi procedeele pentru diselecţie trebuie stabilite printr-un document scris;

• Integrarea în reţea. În politica documentară se recomandă să fie specificat tipul de parteneri, cooperarea în comun în consorţii;

• Utilizarea resurselor bugetare. În strategiile bibliotecii trebuie să se afle pe primul plan resursele bugetare, de care depinde nu numai politica de achiziţii, ci şi întreaga activitate a bibliotecii. Strategiile trebuie gîndite în perspectivă, avînd în vedere costurile, mai ales la publicaţiile seriale, care sunt în creştere;

• A alege fără regrete. Această sintagmă presupune că în bibliotecă trebuie să introducem doar documente de o bună calitate de care să nu regretăm mai tîrziu. Pentru a nu greşi trebuie să apelăm la mai multe surse bibliografice;

• Dezvoltarea competenţelor în domeniul achiziţiilor. Personalul trebuie să cunoască bine domeniul, producţia editorială, cerinţele utilizatorilor, să ştie să negocieze.

Bibliografie

1. Dezvoltarea colecţiilor. In: Biblioteca Publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare. Ch.: Epigraf, 2007, p.48-56.

2. Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă. [citat la 07.07.2010]. Accesibil pe Internet: http:/facultate.regielive.ro/…/ html

3. Enache, Ionel. Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă. Accesibil pe Internet: http://ebooks.unibuc.ro/ Stiinte.COM/3- 2.htm

4. Horvat, Săluc. Constituirea şi dezvoltarea colecţiilor. In: Introducere în biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1998, p. 27-37.

5. Lege cu privire la biblioteci.Ch., 1994, 7 p.

6. Managementul şi marketingul în bibliotecile publice. In: Biblioteca Publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare. Ch.: Epigraf, 2007, p. 64-75.

7. Richter, Brigitte. Creşterea fondurilor. In: Ghid de biblioteconomie. Ch.: ARC, 1997, p. 9-40.

8. Standardul SM ISO 2789:2009. Statistici internaţionale de bibliotecă.

9. Susarenco, Ala. Rolul politicilor de bibliotcă privind dezvoltarea colecţiilor. [citat la 07.07.2010]. Accesibil pe Internet: http:/library.utm.md/DS pdf

10. Tcaci, Lilia. Orientări spre o imagine atractivă a bibliotecilor pentru copii. In: Imaginea bibliotecii publice în comunitate. Ch.: BNRM, 2009, p. 40-41.

Preview document

Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 1
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 2
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 3
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 4
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 5
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 6
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 7
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 8
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 9
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 10
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 11
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 12
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 13
Dezvoltarea Colecțiilor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Colectiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Tipuri de Lectură

A aborda problema lecturii înseamnă a aborda o zonă vastă şi complexă care poate fi cercetată din mai multe perspective, cu diverse mijloace....

Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă

1. Analiza generală a politicii de dezvoltare a colecţiilor "Până în vremurile din urmă, colecţionarea cuprinzătoare a tuturor înregistrărilor...

Lectura la Etapa Actuală

Introducere Motto:„Spune-mi ce cărţi citeşti, ca să-ţi spun ce preţuieşti”. (Proverb românesc) În această lucrare, pe lîngă analiza datelor...

Evaluarea riscurilor de accidentare și imbolnăvire profesională pentru locul de muncă

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA DOCUMENTARIST 1. Procesul de muncă Documentaristul execută sarcini de muncă potrivit cu legislația...

Clasificarea Zecimală Universală

Introducere Odată cu apariţia bibliotecilor, datorită creşterii permanente a numărului de volume din diferite domenii ale gândirii umane, încă din...

Tehnici de Redactare a Textelor Jurnalistice

The Elements of Style, avându-i ca autori pe William Strunk Jr. si E.B White este manualul care, de la prima ediţie şi până astăzi, a format...

Lobby-ul realizat de către europerlamentarii români la Parlamentul European

Master Relatii Publice An 1 Prin lobbying se întelege activitatea unui grup care incearca sa determine puterea legislativa sau executiva sa adopte...

Comunicarea prin Gust

Pornind de la o logica a contextului mai nuantata, neexclusiva, acceptând si gusturi culinare, A.J.Greimas, afirma dupa cum remarca J. M.Flock...

Te-ar putea interesa și

Comunicare publică

CAPITOLUL 1. COMUNICAREA PUBLICA 1.1. Comunicarea si domeniul public 1.1.1. Notiuni introductive Comunicarea joacă un rol crucial în situatii de...

Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor

INTRODUCERE „Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului,...

Perfecționarea managementului la SC Griro SA prin motivația personalului și în muncă

Introducere Realizarea obiectivelor organizaţiei este imposibilă în absenţa participării oamenilor. Răspunsul la întrebarea "Ce îi determină pe...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Leadership în administrația publică locală

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Muzeul Satului Bănățean

In capitolul “Managementul institutiei culturale” din lucrarea “Cultura Populara Banateana”, dl. Ioan Viorel Boldureanu afirma: <<Managementul...

Obiective și Activități ale Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu Iași

INTRODUCERE Nevoile omului sunt numeroase şi variate şi se amplifică în funţie de nivelul de dezvoltare al unei societăţi şi de gradul de cultură...

Constituirea și Dezvoltarea Colectivului - Staffing

Resursele umane reprezintă factorul cheie pentru succesul sau eșecul organizațiilor. Fără personal capabil, firmele nu pot furniza bunuri și...

Ai nevoie de altceva?