Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru locul de munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru locul de munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Stiintele Comunicarii

Extras din document

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA

DOCUMENTARIST

1. Procesul de muncă

Documentaristul execută sarcini de muncă potrivit cu legislația în vigoare, regulamentul intern de organizare și funcționare, fișa de post, precum și cu dispozițiile, hotărârile, etc. ale Consiliului de Administrație al CJRAE .

Execută, din dispoziția conducerii și alte sarcini de muncă potrivit pregătirii sale și competențelor dobândite.

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producție

- Mobilier de birou rafturi ,dulapuri si vitrine , etajere,etc ;

- Telefon ,telefon mobil ; aparat foto;

- Incintă cu destinată specifica acestei activității ;

- Birou cu scaun ergonomic ;

- Instrumente de birotică (creioane, pixuri, stilouri, perforator, cutter, etc);

- Formulare tipizate ;

- Instalația electrică a clădirii, 220v; 50 Hz., prelungitoare, etc.;

- Materiale de intretinere si curatenie ;

- Echipament de protectie ;

2.2. Sarcina de muncă - a se vedea fisa postului

- Prezentarea la locul de muncă, apt pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- Echiparea cu echipamentul individual de protecție (unde este cazul);

- Răspunde la solicitările unității pentru realizarea obiectivelor stabilite;

- Actioneaza pentru completarea colectilor bibliotecii cu lucrari din productia editoriala curenta , prin achiziii , donatii , abonamente si alte surse .

- Prelucreaza biblioteconomic colectiile bibliotecii si le organizeaza pe destinatii :

imprumut la domiciliu ,sala de lectura , de conferinte,etc. ;

- Organizeaza si mentine actualitatea informationala a cataloagelor bibliotecii :

sistematic , alfabetic ,etc;

- Intocmeste periodic evidenta individuala si globala a publicatiilor prin completarea registrului de miscare a fondului si a registrului de inventar ;

- Opereaza in registrul de inventar publicatiile scoase din evidenta indiferent de cauza ;

- Transmite anual rapoarte statistice privind activitatea bibliotecara ;

- Elaboreaza bibliografii tematice sau liste bibliografice la cerere sau din proprie initiativa ;

- Promoveaza numele,imaginea si serviciile oferite de biblioteca in relatiile cu

Cititorii ;

- Asigura deservirea cititorilor la inalte standarde de calitate ;

- Verifica fondul de carte , publicatii ,etc. , la achizitionare , atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ ;

- Aseaza /depoziteaza cartile , etc., pe rafturi , etajere,etc., in asa fel incat sa preintampine deteriorarea (ruperea ) ori rasturnarea acestora(rafturilor,etc.) ;

- Ofera , la cerere ,informatii cititorilor in legatura cu continutul fiecarei carti , publicatii ,etc. ;

- Informeaza seful direct de eventualele probleme ivite (reclamatii,etc.) in timpul desfasuratii activitatii ;

- Asigura respectarea standardelor de ordine si curatenie ;

- Se preocupa pemanent de imbunatatirea imaginii institutiei precum si de gradul de satisfacere a cititorilor ;

- Utilizeaza corect mașinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele și alte mijloace de producție;

- Utilizeaza corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl inapoiaza sau îl pune la locul destinat pentru păstrare;

- Sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor,

aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și sa utilizeze corect aceste

dispozitive;

- Sa comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficienta a sistemelor de protecție;

- Sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

- Sa coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

- Sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate domeniul sau de activitate;

- Sa isi însușească și sa respecte prevederile legislației din domeniul securității si sănătății în munca și măsurile de aplicare a acestora;

- Sa dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari.

- Respecta reglementarile legale si instructiunile interne privind prevenirea si stingerea incendiilor ;

- Cunoasterea si respectarea contractului colectiv de munca, a regulamentului

- intern,contractului individual de munca si a altor dispozitii si documente emise

- de conducerea institutiei care privesc activitatea pe care o desfasoara ;

- Pastrarea si intretinerea tuturor bunurilor din patrimoniul institutiei si aflate in directa sa gestionare ;

- Raspunde in fata sefilor ierarhici superiori pentru activitatea desfasurata,

- indeplinirea defectuoasa sau neindeplinrea sarcinilor care-i revin ,etc.

- Respecta secretul profesional si se ingrijeste de pastrarea documentelor cu care

- intra in contact.

- Dezechiparea de echipamentul de protectie ;

- Plecarea de la locul de munca ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru locul de munca.doc