Politica de achizitie in biblioteca scolara

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Politica de achizitie in biblioteca scolara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Stiintele Comunicarii

Extras din document

I. Introducere:

Achiziția este una din principalele activități de bibliotecă alături de dezvoltare, evidență și prelucrare a colecțiilor. Statul are obligația să asigure funcționarea normală a activității de achiziție prin elaborarea de politici eficiente. Elementele acestei politici sunt cuprinse în Charta Internațională din 1972 lansată cu prilejul Anului Internațional al Cărții, asumată de toate statele civilizate, din care amintesc aici doar câteva prevederi:

Art. 1. Fiecare are dreptul să citească. Societatea trebuie să procedeze astfel încât fiecare individ să beneficieze de binefacerile lecturii.

Art. 2. Cărțile sunt indispensabile educației.

Art. 7. Depozitare ale cunoștințelor artistice și științifice, centrele de răspândire a informațiilor, bibliotecile, fac parte din resursele naționale.

Astfel, biblioteca devine un spațiu de informare și comunicare directă și interactivă, informațiile și evenimentele nu trec neobservate, iar achiziția de informație are loc având în vedere tipurile de utilizatori.

II. Metodologia privind achizițiile

În vederea actualizării și îmbogățirii fondului de carte al bibliotecilor școlare și bibliotecilor Casei Corpului Didactic este reglementată prin legislație specifică.

În scopul facilitării accesului elevilor din toate mediile sociale la cărți și pentru a se putea realiza o implicare efectivă a bibliotecilor școlare în asigurarea calității învățământului și a unei șanse egale la informație a tuturor elevilor, inclusiv a celor din mediile defavorizate, Ministerul Educației și Cercetării sprijină dezvoltarea bibliotecilor școlare și a Caselor Corpului Didactic prin alocarea unor fonduri speciale. Aceste fonduri nu pot fi cheltuite pentru altfel de activități.

Astfel, conform ordinului cu numărul 4726 din 19.07.2006 se alocă o sumă fixă de 1175.51 RON plus 7 RON/elev, tuturor bibliotecilor școlare din unitățile de învățământ cu personalitate juridică; de asemenea se alocă 7100 RON bibliotecilor Caselor Corpului Didactic.

În bibliotecile școlare se recomandă dirijarea sumelor alocate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în vederea completării și dezvoltării fondului de carte, precum și a îndeplinirii activităților de lectură, informare, documentare și educație.

III. Aspecte financiare ale achiziției și modalități de aplicare

1. Fondurile alocate de Ministerul Educației și Cercetării vor fi direcționate către Inspectoratele Școlare Județene;

2. Inspectoratul Școlar Județean, în calitate de ordonator secundar de credite, este responsabil de repartizarea creditelor bugetare către unitățile școlare și Casa Corpului Didactic, pe baza hotărârilor Consiliului de Administrație, sumele alocate fiind utilizate în exclusivitate pentru achiziționarea de carte școlară.

Directorul și contabilul fiecărei unități școlare, respectiv Casei Corpului Didactic sunt responsabili de cuprinderea fondurilor în bugetul unității și de evidențierea plăților privind

achiziția de carte conform clasificației economice. Fiecare publicație care este achiziționată de biblioteci, reprezintă, din punct de vedere biblioteconomic și comercial, un produs unic, întrucât are elemente de identificare unice, standardizate, recunoscute și utilizate pe plan internațional, precum numerele internaționale standard, cum sunt:

- ISBN (cod internațional de identificare al cărților, definit prin ISO 2108)

- ISSN (cod internațional de identificare a cărților, definit prin ISO 3297)

- E-ISBN (varianta ISBN pentru publicațiile electronice)

- E-ISSN(varianta ISSN pentru publicațiile electronice ).

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica de achizitie in biblioteca scolara.docx

Bibliografie

1. Charta Internațională din 1972
2. Ordin nr. 4726 din 19/07/2006
3. OUG nr. 34/2006