Toate referatele din domeniul Transporturi

 • Factori care justifica existenta lanturilor logistice

  Trecerea de la abordarea logisticii ca o componentă internă a întreprinderii la extinderea ei în exterior, culminând cu concepția lanțului logistic s-a produs prin acțiunea a numeroși factori de influență, care afectează modul de derulare a afacerilor. Printre acești factori se pot menționa următorii: - evoluția raporturilor dintre industrie și comerț; - dezvoltarea noilor tehnologii ale informației și de comunicare; - intensificarea concurenței prin oferta excedentară; - dezvoltarea...

 • Reteaua de transporturi - Franta

  INTRODUCERE Din pricina poziției sale la răscruce, Franța este țară de tranzit. Ea este, de fapt, traversată, în mod obligatoriu, de persoanele și mărfurile care circulă pe cale terestră între peninsula Iberică și restul Europei și, după deschiderea Eurotunelului în 1994, între Regatul Unit și restul Europei. Ca o moștenire a istoriei, rețelele franceze de transport sunt foarte centralizate în jurul Parisului; această centralizare este deosebit de puternică în domeniul feroviar și aerian,...

 • Automatul de trafic

  Automat de trafic Automatele de trafic sunt sisteme inteligente de dirijare a traficului ce înregistrează performanțe ridicate în condiții de trafic aglomerat și imprevizibil, tipic drumurilor de astăzi. Avantaje ale folosirii automatului de trafic: - siguranța traficului - soluție operațională cu eficiență ridicată - ușor de folosit - ușor de extins - o arhitectură deschisă pentru integrarea simplă cu alte sisteme - adaptabilitate pentru evoluția tehnologiilor - automatizarea managementului...

 • Pipelines Transport

  History and Overview Originally, pipelines started out being used to feed other modes of transportation. Pennsylvania Railroad initiated the development of pipelines in oil fields in the 19th century. Later they sold out to the Standard Oil Company, establishing oil companies as the major owner of pipelines. In the 20th Century oil companies used pipelines to control the oil industry by not providing transportation services to new producers. After WWII and the Champlin Oil Case, the US...

 • Comandantul navei - manager sau lider

  Văzut ca și manager, ofițerul aflat la comanda navei este responsabil de desfășurarea procesului de conducere, îndeplinind funcții manageriale și coordonând activitățile de execuție. Și în acest context, managerul diferă de leader prin poziția și autoritatea oficială de care dispune. Ca și manager al navei, comandantul prezintă câteva trăsături, și anume: - are o dublă profesionalizare; - dispune de autoritate și răspundere; - influențează comportamentul subalternilor; - dispune de...

 • Codul binar Golay

  În domeniul matematicii și a ingineriei electronice, un cod Golay binar este un tip de cod de corectare liniară a erorilor utilizat în comunicațiile digitale.Codul Binar Golay , împreună cu codul ternar Golay, are o legătură profundă cu teoria grupurilor finite sporadice în matematică.Aceste coduri sunt numite în onoarea lui Marcel J.E.Golay, a carui lucrare din 1949 este descrisă de E.R.Berlekamp ca fiind ‘’cea mai bună pagină publicată’’ în teoria codării. Există două coduri Golay binare...

 • Planul de securitate a navei

  Planul de securitate a navei (SSP) este un plan care este formulat pentru a se asigura că măsurile prevăzute în acesta cu privire la securitatea navei sunt aplicate la bord. Acesta este creat pentru a proteja personalul, mărfurile, unitățile de transport de marfă (navele), magaziile etc. de orice riscuri legate de securitate. Planul specifică responsabilitățile și procedurile pentru a contracara orice amenințare anticipată pentru navă și încărcătura ei. Codul ISPS face obligatoriu ca o navă...

 • Algoritmi de rutare

  Introducere Deoarece problemele lumii reale devin extrem de complicate este necesar să se facă o abstractizare și o simplificare a realității într-un model. Să considerăm de exemplu problema construirii unei clădiri. Este necesară o durată îndelungată pentru culegerea de informații privind locul unde se amplasează, caracteristicile fizice ale clădirii, studiul detaliat al condițiilor climatice și de sol, influența asupra costurilor, sursele de finanțare și costurile. Decidentul poate hotărî...

 • Utilizarea utilajelor de operare in terminalul de containere in relatie cu transportul multimodal

  OOppeerraațțiiii,, mmiijjllooaaccee șșii aammeennaajjăărrii ppeennttrruu mmaanniippuullaarreeaa mmăărrffuurriilloorr Principale operații de manipulare a mărfurilor transportate sunt: - determinarea cantitativă (masă, volum, metraj, număr de bucăți etc.); - încărcarea - transbordarea (trecerea mărfii de pe un mijloc de transport pe altul, prin ridicare, deplasare pe orizontală și coborâre) - transvazarea (trecerea mărfurilor lichide sau pulverulente, prin turnare) - stivuirea - calarea -...

 • Transportul in Japonia

  Prezentarea generală a țării Japonia este o țară internațională din Asia de Est, situată pe un lanț de insule aflate între Oceanul Pacific și Marea Japoniei, la est de Peninsula Coreeană. Mai este cunoscută și sub denumirea de ”Țara Soarelui Răsare”. Japonia este un stat membru al ONU, G7, OCDE și G20 și este considerată o mare putere. Conform PIB-ului nominal este cea dea 3-a cea mai mare economie a lumii și al 5-lea cel mai mare exportator și importator. Țara beneficiază de o forță de...

 • Modalitati de esec in sistemul de transport maritim - o abordare functionala in analiza vulnerabilitatilor

  REZUMAT: Sistemele de transport maritim sunt esențiale pentru comerțul mondial; este crucial să înțelegi cum aceste sisteme pot eșua pentru a-și menține capacitatea. În această lucrare, sistemul de transport maritim este considerat un mecanism de transfer; un sistem tehnic care își atinge scopul prin transferul bunurilor pentru beneficiari. Înțelegerea funcțiilor cheie și capacităților sunt o premisă pentru capacitatea de a muta mărfuri, a căror pierdere crează tipuri de eșec, permite crearea...

 • Transportul maritim international - evolutii, piata si perspective

  Introducere Transportul maritim este coloana vertebrala a comertului international si a economiei mondiale. In jur de 80 la suta din comertul mondial in volume si peste 70 la suta din comertul mondial prin valoare sunt transportate pe mare si sunt gestionate de catre porturi din intreaga lume. In prezent, existand aproximativ 50 000 de nave comerciale. Transportul maritim poate fi de marfuri si de pasageri, Insa in acest eseu voi vorbi doar de transportul de marfuri, intrucat incepand cu...

 • Fiabilitatea condensatoarelor si criteriile de alegere ale acestora

  #Fiabilitatea Condensatoarelor Condensatoarele sunt, după rezistențe, componentele cu cea mai largă utilizare în aparatura electronică. Ponderea lor atinge, în medie, 25 % din numărul total al componentelor utilizate. Ținând seama de faptul că defecțiunile pe care le produc condensatoarele reprezintă circa 15 % din numărul total al defecțiunilor și că, după opinia unor autori, jumătate din aceste defecțiuni se datorează alegerii sau folosirii necorespunzătoare, se poate afirma că...

 • Rolul managementului sigurantei in operarea navelor

  Ca formă a comerțului internațional cu servicii , transportul naval este supus tot mai mult procesului de liberalizare progresivă a schimburilor comerciale și adaptării sale cadrului multilateral de principii, reguli și tehnici specifice economiei de piață. Negocierea Acordului general pentru comerțul cu servicii (GATS), în cadrul Rundei Uruguay ( acord semnat în aprilie 1994 la Marrakech -Maroc, o dată cu constituirea Organizației Mondiale a Comerțului ), a creat cale deschisă transpunerii...

 • Securitatea transporturilor navale

  Având în vedere sinistrele navale precum si pericolele la care sunt expusi navigatorii, ambele cu aparitie imprevizibilă, fie că sunt datorate erorilor factorului uman fie disfunctionalitătilor majore apărute la bordul navei, întreg personalul aflat la bord trebuie să posede cel putin un volum de cunostinte minimale privind supravietuirea si salvarea pe mare. În vederea dobândirii acestora si familiarizăriii cu actiunile ce trebuiesc întreprinse, navigatorii execută la bordul navei...

Pagina 1 din 25