Toate referatele din domeniul Transporturi

 • Pipelines Transport

  History and Overview Originally, pipelines started out being used to feed other modes of transportation. Pennsylvania Railroad initiated the development of pipelines in oil fields in the 19th century. Later they sold out to the Standard Oil Company, establishing oil companies as the major owner of pipelines. In the 20th Century oil companies used pipelines to control the oil industry by not providing transportation services to new producers. After WWII and the Champlin Oil Case, the US...

 • Comandantul navei - manager sau lider

  Văzut ca și manager, ofițerul aflat la comanda navei este responsabil de desfășurarea procesului de conducere, îndeplinind funcții manageriale și coordonând activitățile de execuție. Și în acest context, managerul diferă de leader prin poziția și autoritatea oficială de care dispune. Ca și manager al navei, comandantul prezintă câteva trăsături, și anume: - are o dublă profesionalizare; - dispune de autoritate și răspundere; - influențează comportamentul subalternilor; - dispune de...

 • Codul binar Golay

  În domeniul matematicii și a ingineriei electronice, un cod Golay binar este un tip de cod de corectare liniară a erorilor utilizat în comunicațiile digitale.Codul Binar Golay , împreună cu codul ternar Golay, are o legătură profundă cu teoria grupurilor finite sporadice în matematică.Aceste coduri sunt numite în onoarea lui Marcel J.E.Golay, a carui lucrare din 1949 este descrisă de E.R.Berlekamp ca fiind ‘’cea mai bună pagină publicată’’ în teoria codării. Există două coduri Golay binare...

 • Planul de securitate a navei

  Planul de securitate a navei (SSP) este un plan care este formulat pentru a se asigura că măsurile prevăzute în acesta cu privire la securitatea navei sunt aplicate la bord. Acesta este creat pentru a proteja personalul, mărfurile, unitățile de transport de marfă (navele), magaziile etc. de orice riscuri legate de securitate. Planul specifică responsabilitățile și procedurile pentru a contracara orice amenințare anticipată pentru navă și încărcătura ei. Codul ISPS face obligatoriu ca o navă...

 • Algoritmi de rutare

  Introducere Deoarece problemele lumii reale devin extrem de complicate este necesar să se facă o abstractizare și o simplificare a realității într-un model. Să considerăm de exemplu problema construirii unei clădiri. Este necesară o durată îndelungată pentru culegerea de informații privind locul unde se amplasează, caracteristicile fizice ale clădirii, studiul detaliat al condițiilor climatice și de sol, influența asupra costurilor, sursele de finanțare și costurile. Decidentul poate hotărî...

 • Utilizarea utilajelor de operare in terminalul de containere in relatie cu transportul multimodal

  OOppeerraațțiiii,, mmiijjllooaaccee șșii aammeennaajjăărrii ppeennttrruu mmaanniippuullaarreeaa mmăărrffuurriilloorr Principale operații de manipulare a mărfurilor transportate sunt: - determinarea cantitativă (masă, volum, metraj, număr de bucăți etc.); - încărcarea - transbordarea (trecerea mărfii de pe un mijloc de transport pe altul, prin ridicare, deplasare pe orizontală și coborâre) - transvazarea (trecerea mărfurilor lichide sau pulverulente, prin turnare) - stivuirea - calarea -...

 • Transportul in Japonia

  Prezentarea generală a țării Japonia este o țară internațională din Asia de Est, situată pe un lanț de insule aflate între Oceanul Pacific și Marea Japoniei, la est de Peninsula Coreeană. Mai este cunoscută și sub denumirea de ”Țara Soarelui Răsare”. Japonia este un stat membru al ONU, G7, OCDE și G20 și este considerată o mare putere. Conform PIB-ului nominal este cea dea 3-a cea mai mare economie a lumii și al 5-lea cel mai mare exportator și importator. Țara beneficiază de o forță de...

 • Modalitati de esec in sistemul de transport maritim - o abordare functionala in analiza vulnerabilitatilor

  REZUMAT: Sistemele de transport maritim sunt esențiale pentru comerțul mondial; este crucial să înțelegi cum aceste sisteme pot eșua pentru a-și menține capacitatea. În această lucrare, sistemul de transport maritim este considerat un mecanism de transfer; un sistem tehnic care își atinge scopul prin transferul bunurilor pentru beneficiari. Înțelegerea funcțiilor cheie și capacităților sunt o premisă pentru capacitatea de a muta mărfuri, a căror pierdere crează tipuri de eșec, permite crearea...

 • Transportul maritim international - evolutii, piata si perspective

  Introducere Transportul maritim este coloana vertebrala a comertului international si a economiei mondiale. In jur de 80 la suta din comertul mondial in volume si peste 70 la suta din comertul mondial prin valoare sunt transportate pe mare si sunt gestionate de catre porturi din intreaga lume. In prezent, existand aproximativ 50 000 de nave comerciale. Transportul maritim poate fi de marfuri si de pasageri, Insa in acest eseu voi vorbi doar de transportul de marfuri, intrucat incepand cu...

 • Fiabilitatea condensatoarelor si criteriile de alegere ale acestora

  #Fiabilitatea Condensatoarelor Condensatoarele sunt, după rezistențe, componentele cu cea mai largă utilizare în aparatura electronică. Ponderea lor atinge, în medie, 25 % din numărul total al componentelor utilizate. Ținând seama de faptul că defecțiunile pe care le produc condensatoarele reprezintă circa 15 % din numărul total al defecțiunilor și că, după opinia unor autori, jumătate din aceste defecțiuni se datorează alegerii sau folosirii necorespunzătoare, se poate afirma că...

 • Rolul managementului sigurantei in operarea navelor

  Ca formă a comerțului internațional cu servicii , transportul naval este supus tot mai mult procesului de liberalizare progresivă a schimburilor comerciale și adaptării sale cadrului multilateral de principii, reguli și tehnici specifice economiei de piață. Negocierea Acordului general pentru comerțul cu servicii (GATS), în cadrul Rundei Uruguay ( acord semnat în aprilie 1994 la Marrakech -Maroc, o dată cu constituirea Organizației Mondiale a Comerțului ), a creat cale deschisă transpunerii...

 • Securitatea transporturilor navale

  Având în vedere sinistrele navale precum si pericolele la care sunt expusi navigatorii, ambele cu aparitie imprevizibilă, fie că sunt datorate erorilor factorului uman fie disfunctionalitătilor majore apărute la bordul navei, întreg personalul aflat la bord trebuie să posede cel putin un volum de cunostinte minimale privind supravietuirea si salvarea pe mare. În vederea dobândirii acestora si familiarizăriii cu actiunile ce trebuiesc întreprinse, navigatorii execută la bordul navei...

 • Riscurile planificarii rutelor pentru o nava ce opereaza in zonele amenintate de pirati - Oceanul Indian

  1. Introducere Pirateria există de când omenirea a început sa navige de-a lungul mărilor și oceanelor. Problema, totuși, a crescut în diferite părți ale lumii în ultimii ani și este atât de importantă încât nu poate fi neglijată în planificarea voiajului. Armatorii navelor ce operează în zonele expuse la atacurile de pirați se confruntă cu probleme de luare a deciziilor care afectează passage plan-ul final și costurile financiare ale companiei. Unele companii aleg să asigure nava adițional,...

 • Piata serviciilor de transport

  Transporturile reprezintă sistemul circulator al întregii planete și înacelași timp, al fiecărei țări în parte, având implicații profunde în domeniulproducției materiale și al schimbului. Obiectul activității de transport constăîn deplasarea în spațiu de mărfuri, bunuri și persoane, fiind un mijloc derealizare a multitudinii de interese practice, cu efecte economico - socialediverse. Transporturile reprezintă un sistem dinamic si rațional care acunoscut o permanentă dezvoltare cantitativă,...

 • Emisiile de particule la motoarele cu aprindere prin scanteie moderne

  Principalele idei: - Patru tipuri de emisii de particule au fost observate în gazele de evacuare din vehiculele dotate cu GDI (MAS cu injecție directă) - Mărimea distributiei particulelor nonvolatile consistă din două modele. - Vehiculele dotate cu GDI emit particule și în timpul frânei de motor. - Particulele de nucleație semivolatile erau în gazele de evacuare la sarcini mari. - Emisiile de particule erau calitativ similare în condiții de teste pe drum precum cele din laborator....

Pagina 1 din 25