Elemente de Caracterizare Generala a Transportului Maritim International

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Elemente de Caracterizare Generala a Transportului Maritim International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

CUPRINS
1. Importanţa transportului maritim în economia mondială
2. Caracteristici şi avantaje ale transportului maritim internaţional
3. Elementele de bază ale transportului maritim
3.1. Mărfurile, ca obiect al transportului maritim
3.2. Exigenţe privind navele, utilizate în transportul mărfurilor
3.3. Importanţa porturilor ca noduri de afluire, depozitare şi transbordare a mărfurilor
4. Tendinţe actuale şi perspective în domeniul transportului maritim
Internaţional
ANEXA
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ELEMENTE DE CARACTERIZARE GENERALĂ A TRANSPORTULUI MARITIM INTERNAŢIONAL

1. Importanţa transportului maritim în economia mondială

Transportul maritim reprezintă o ramură de bază în cadrul economiei mondiale, jucând un rol major în relaţia temporal-spaţială dintre diferitele zone geografice ale lumii. Acesta creează legături de valoare între regiuni şi grupări umane, în vederea derulării unor categorii complexe de activităţi comerciale şi economice.

Activitatea de transport maritim reprezintă un cumul de servicii cu character multidimensional, care a impulsionat şi a influenţat diversele aspecte ale existenţei umane.

Rolul determinant al transportului maritim poate fi analizat din următoarele puncte de vedere:

- istoric - facilitarea dezvoltării civilizaţiilor, prin crearea de-a lungul timpului, a unor structuri sociale şi militare complexe;

- social - facilitarea deplasării transfrontaliere a oamenilor pe spaţii geografice largi, în vederea satisfacerii unor necesităţi comerciale într-o primă etapă, urmate ulterior de apariţia a noi cerinţe. Transporturile în general (cel maritim în mod particular) au avut un impact deosebit asupra întregii societăţi umane, asigurând de-a lungul timpului formarea unor relaţii trainice între diverşi beneficiari, furnizori, antreprenori;

- politic - guvernele joacă un rol important atât în calitate de investitori cu putere de decizie, cât şi de acţionari. Rolul politic al transporturilor, cu precădere al celui maritim, nu poate fi negat. Corelarea exigenţelor transporturilor cu imperativele economice se realizează în bună parte ca urmare a influenţei politicului. Se apreciază că transporturile au un rol esenţial în întărirea unităţii naţionale, legând fiecare colţ al teritoriului unei ţări prin reţele de căi ferate, rutiere, fluviale şi maritime;

- economic - evoluţia transporturilor, a fost întotdeauna legată de dezvoltarea economică, crearea de noi locuri de muncă;

- mediu - toate deciziile referitoare la activităţile de transport trebuie evaluate luând în considerare costurile şi beneficiile rezultate pentru populaţie. Trebuie avute în vedere atât consecinţele transportului asupra mediului (poluare, modificări topografice), dar şi implicaţiile mediului asupra transportului (costurile de exploatare a resurselor naturale);

Transporturile reprezintă un sector care facilitează din punct de vedere economic producerea bunurilor şi serviciilor, contribuind deci, la creşterea valorii adăugate a produselor şi serviciilor.

Dintre tendinţele contemporane care contribuie la creşterea importanţei transporturilor, pot fi menţionate următoarele :

- creşterea cerinţelor privind transportul: secolul al XX-lea, mai mult decât oricare altul, s-a confruntat cu o creştere considerabilă a cererii de transport, manifestată atât la nivelul transportului de persoane, cât şi de mărfuri;

- reducerea costurilor: anumite sisteme de transport, şi în special cel naval, implică posibilitatea de acoperire a unor distanţe mari la costuri scăzute, acestea remarcânduse în special la nivelul unităţii transportate;

- expansiunea infrastructurilor: tendinţele deja menţionate au câştigat importanţă datorită dezvoltării infrastructurii de transport, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ. La reţelele de transport deja existente s-au adăugat noi capacităţi, ceea ce a determinat o dezvoltare amplă a acestora (drumuri, poduri, porturi, facilităţi de comunicaţii, conducte de transport etc.).

În consecinţă, scopul transporturilor este acela de a acoperi un spaţiu, sau mai bine spus de a răspunde unor constrângeri umane materializate prin distanţă, timp, divizare administrativă şi topografică. Toate acestea conferă fiecărei mişcări un aşa-numit conflict de spaţiu.

Oricum, aceste constrângeri sunt doar parţial circumscrise. Extensia lor are un cost care variază în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi, amplitudinea spaţială sau natura a ceea în ce se transportă. Specificul transportului îl reprezintă satisfacerea unei cerinţe de mobilitate, deci transportul poate exista doar dacă se mişcă populaţia, marfa sau informaţia, altfel pur şi simplu, acesta îşi pierde scopul.

Urbanizarea, corporaţiile multinaţionale, fenomenul globalizării sunt factori favorizanţi ai dezvoltării transporturilor.

Scopul fundamental al transportului îl reprezintă prin urmare, facilitarea mişcărilor întrediverse locaţii. Dacă în secolul al XIX-lea obiectivul planificatorilor de transport era să acopere suprafeţe cât mai întinse cu căi de circulaţie, în secolul al XX-lea acest obiectiv s-a transformat în selectarea itinerariilor, alegându-se tipul de transport cel mai convenabil şi creşterea capacităţii reţelelor existente, răspunzându-se astfel unei nevoi de mobilitate a oamenilor, produselor, serviciilor şi informaţiilor, preocupare care este continuată şi la începutul noului mileniu.

2. Caracteristici şi avantaje ale transportului maritim internaţional

Având în vedere progresul economic general al societăţii, în ultimul deceniu s-a înregistrat o creştere fără precedent a comerţului mondial, a transportului de materii prime de bază necesare industriei, agriculturii cât şi a schimburilor de produse finite.

Pe de altă parte, intensificarea schimburilor comerciale între ţări aflate în diferite zone geografice, participarea ţărilor respective la acest proces reprezintă o condiţie necesară pentru impulsionarea progresului economic şi social al fiecărei regiuni geografice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elemente de Caracterizare Generala a Transportului Maritim International.doc