Managementul Lantului de Aprovizionare SCM

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Managementul Lantului de Aprovizionare SCM.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Manoli Ilie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

CAPITOLUL 1. STUDIUL TEORETIC 2
1. Trecerea de la ,,Logistică” la ,,Lant Logistic (de aprovizionare)” 1
2. Lant Logistic (de aprovizionare) 3
3. Managementul lanţului de aprovizionare 5
4. Obiectivul SCM 7
5. Arhitectura unui sistem SCM 8
6. Contribuţii personale - Actorii generici ai unei aplicaţii SCM 8
7. Edificiul SCM 9
8. Noua Funtie SCM 10
9. Optimizarea SCM 12
10. Tehnologii Informationale SCM 13
11. SCM pe piata Românească 13
12. SCM software 14
CAPITOLUL 2. STUDIUL ANALITIC 16
1. Prezentarea Firmei 16
2. Serviciile Firmei 17
3. Tendinte 18
4. Analiza SWOT a firmei 19
CAPITOLUL 3. GENERALITĂȚI ȘI PROPUNERI 20
Bibliografie 21

Extras din document

CAPITOLUL 1. STUDIUL TEORETIC

1. Trecerea de la ,,Logistică” la ,,Lant Logistic (de aprovizionare)”

Logistica este procesul de planificare, implementare şi control al fluxurilor şi depozitării eficiente şi eficace a materiilor prime, stocurilor în curs de producţie, produselor finite, şi a informaţiilor referitoare la acestea, de la punctul de origine la punctul de consum al acestora, cu scopul conformării cerinţelor consumatorilor.

În prezent Logistica este considerată drept o resursă strategică a firmei, o sursă de avantaje competitive.

Logistica reprezintă un domeniu evolutiv, care a cunoscut şi cunoaşte numeroase transformări determinate de caracteristicile mediului economic în care se inserează. Prin urmare, asistăm la trecerea logisticii de la o activitate operaţională la una tactică şi chiar strategică. În acest mod, s-a ajuns să se extindă logistica în afara întreprinderii şi să se contureze concepţia de lanţ logistic (supply chain).

În schema de jos este prezentată evolutia logisticii:

Figura 1. Evoluţia logisticii în cadrul firmei.

În acest sens se vede clar că logistica a parcurs cîteva etape pîna ce i s-a conturat conceptul de ,,management al lantului de aprovizionare (supply chain management)” care prevede defapt logistica integrată.

2. Lant Logistic (de aprovizionare)

O definiţie generală a conceptului de lanţ de aprovizionare ( supply chain) al unei întreprinderi include toţi furnizorii, capacităţile de producţie, centrele de distribuţie, depozitele şi clienţii, împreună cu materiile prime, stocul de produse semifabricate şi stocul de produse finite şi cu toate resursele şi informaţiile implicate în satisfacerea cerinţelor clienţilor.

Altă definiţie, mai concretă, afirmă că lanţul de aprovizionare este un proces economic (business process) care leagă furnizorii, producătorii, depozitele, logistica, distribuitorii şi clienţii finali şi are forma unei colecţii integrate de aptitudini şi resurse ce are ca scop livrarea de servicii şi produse către clienţi. El

include toate activităţile şi fluxurile de informaţii în ambele sensuri şi este are asociate transformările prin care trece materia primă pentru a ajunge produs finit.

Tabelul 1. Lanţul de distribuţie: componente, date, participanţi şi utilizatori

Proces din lanţul de

distribuţie Informaţii partajate Furnizori şi utilizatori de in-

formaţii

Proiectarea pro-

dusului

Specificaţii de produs şi fişiere CAD (computer-aided

design)

Planurile de proiect Deţinător de marcă

Furnizori

Personal de proiectare şi markg.

Etapa de finanţare Date de plan (previziuni, cerere)

Specificaţii de produs

Informaţii de comerţ internaţional Deţinător de marcă Cumpărători

Furnizori

Parteneri de logistică

Lucrători vamali

Aprovizionare de

la furnizor Date din tranzacţii (comenzi, note de recepţie, facturi,

etc.) Dep. aprovizionare

Dep. financiar

Bănci

Furnizori , Transportatori

Producţie Situaţia liniilor de fabricaţie, comenzi individuale Dep. aprovizionare

Partener de logistică

Transport de la

furnizor Date privind deplasarea produselor (unde se găsesc în

lanţul de aprovizionare)

Monitorizarea condiţiilor de transport în cazul bunurilor

sensibile (temperatură, presiune etc.) Furnizor

Transportator

Dep. logistică

Bănci

Stocare şi/sau reambalare Monitorizarea condiţiilor de stocare

Dimensiuni de expediere – mărime şi greutate

Cerinţe de ambalare Furnizor

Transportator

Intermediar

Personal depozit

Expediţie cu un al doilea

transportator Monitorizarea condiţiilor de transport

Date privind manipularea şi stocarea Transportator

Furnizor

Vămuire Informaţii vamale şi de comerţ internaţional Furnizor

Cumpărător

Bănci

Plata Informaţii financiare — costul total bunurilor şi transport

Detalii scrisori de credit Aprovizionare

Bănci

Transport la locurile

de recepţie pentru

distribuţi Monitorizarea condiţiilor de transport

Date privind cerinţele de recepţie şi stocare Transportator , Personal depozit

Dep. aprovizionare

Dep. vânzare

Prelucrare comenzi

pen

tru distribuţie Date privind comenzile

Date privind condiţiile de transport Personal Vânzări

Personal Depozit

Transportator

Detailişti

Recepţie la

distribuitor /magazin desfacere Monitorizarea condiţiilor de stocare Personal distribuitor/magazin

Dep. financiar

Dep. vânzare

Vânzare către

clientul final Informaţii despre client

Date de la punctul de vânzare Vânzători

Furnizor

Dep. Vânzări şi/sau Marketing

Dep. plan , aprovizionare

Retururi, service, reparaţii Date despre activităţile de service Dep. Design , Personal depozit

Furnizor

Personal de service

Lanţul de distribuţie constă în numeroase puncte de stocare şi încărcare între furnizorii de materii prime, producători şi detailişti. Aceasta se poate ilustra:

Flux al ordinelor

Flux al bunurilor

Figura 2. Lant Logistic.

Lanţul de distribuţie are numeroase şi distincte trăsături: un flux al informaţiei, tipice ordine sau semnale de cerere, însemne de comenzi pentru furnizorii de produse şi în sens invers fluxul de materiale şi produse finite ce satisfac cererea. De asemenea apare fluxul de plăţi ca şi cel al informaţiilor ce se oferă la plata produselor către furnizori.

Semnalele comenzilor pe tot fluxul lanţului de furnizare variază în funcţie de frecvenţa lor şi de volumul produselor comandate. Fluxul materiilor prime variază în timp după cum se completează (ca ordonare după timp) şi după cum ordinul este complet şi în timp (ca nivel al serviciului).

Astfel de lanţuri de distribuţie constă în:

- un sistem fizic (mecanismul pentru mişcarea şi înmagazinarea materialelor şi bunurilor);

- demersul comercial pentru aprovizionarea şi furnizarea resurselor cerute;

- procesele afacerii care definesc cum poate fi realizat operaţional lanţul;

- măsurile pentru prezentarea standardelor de performanţă şi control al costurilor;

- organizare pentru planificarea şi conducerea operaţiei;

- fluxul informaţiei pentru întărirea organizaţiei şi a permite operaţia;

- aplicaţii de sistem pentru optimizarea efectivităţii operaţiilor şi fluxului informaţiei

Mulţi producători şi detailişti sunt direcţionaţi către căile de optimizare a acestui mix de activităţi şi de integrarea managementului lanţului de aprovizionare/furnizare în reingineringul procesului afacerilor lor. Aceasta cere o bună înţelegere a naturii lanţului de aprovizionare şi importanţa fundamentală a efectivităţii afacerilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Lantului de Aprovizionare SCM.doc