Utilizarea utilajelor de operare in terminalul de containere in relatie cu transportul multimodal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Utilizarea utilajelor de operare in terminalul de containere in relatie cu transportul multimodal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: F. Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Transporturi

Extras din document

OOppeerraațțiiii,, mmiijjllooaaccee șșii aammeennaajjăărrii ppeennttrruu mmaanniippuullaarreeaa mmăărrffuurriilloorr Principale operații de manipulare a mărfurilor transportate sunt: - determinarea cantitativă (masă, volum, metraj, număr de bucăți etc.); - încărcarea - transbordarea (trecerea mărfii de pe un mijloc de transport pe altul, prin ridicare, deplasare pe orizontală și coborâre) - transvazarea (trecerea mărfurilor lichide sau pulverulente, prin turnare) - stivuirea - calarea - nivelarea - fixarea - conservarea - descărcarea - depozitarea A. Determinări cantitative După sortarea și ambalarea mărfurilor (acolo unde este cazul), un prim pas în ceea ce privește realizarea unui transport de marfă îl reprezintă predarea mărfii de la expeditor la cărăuș. În această etapă, expeditorul are obligația de a face determinarea cantitativă a mărfii. Informațiile respective se trec în contractul de transport, în documentele de livrare / însoțire ale mărfii, pe etichete. Mijloacele folosite la cântărirea mărfurilor ce urmează a fi transportate se aleg în funcție de tipul mărfii, cantitatea măsurată, modul de grupare, mijlocul de transport etc. În cele ce urmează vom lua în considerare câteva exemple de mijloace des utilizate în practica transporturilor de marfă. Pentru mărfurile care se predau în vrac, autovehiculul sau vagonul se cântăresc: - înainte de încărcare, pentru a se stabili tara; - după încărcare, pentru determinarea masei brute. Pentru cântărire se folosesc cântarele (basculele) pod: B. Încărcarea, descărcarea, transbordare și transvazarea mărfurilor Mijloacele utilizate la încărcarea - descărcarea, transbordarea sau transvazarea mărfurilor transportate se aleg în funcție de următoarele criterii:

- natura mărfurilor ce se transportă (produse solide sau lichide, acide sau baze, cu sau fără risc de vătămare - forma și dimensiunile elementelor componente (în vrac, în bucăți mari sau mici, grele sau voluminoase, în stare granulată sau pulverulentă etc.); - felul ambalajului (saci, colete, butelii, containere etc.); - modul de așezare în depozit (în grămezi, în stive, paletizate sau nu etc.); - tipul mijlocului cu care urmează să se realizeze transportul; - cantitatea mărfurilor manipulate în unitatea de timp. Manipularea poate fi realizată manual, mecanizat sau automatizat Manipularea manuală se realizează în acele puncte de încărcare sau descărcare în care volumul mărfurilor de manipulat este mic, iar specificul acestor mărfuri permite operarea cu ajutorul brațelor (au volum și masă mică, ambalaje nepericuloase și fără risc de vătămare). La manipularea manuală a mărfurilor sunt necesare unelte și alte mijloace ajutătoare: lopeți, furci, răngi, chingi, frânghii, podețe etc. Manipularea manuală se poate executa și în paralel cu manipularea mecanizată, în locurile de încărcare descărcare în care nu se poate introduce o mecanizare completă. Pentru mecanizarea lucrărilor de încărcare, transbordare, transvazare și descărcare se utilizează diferite mecanisme, utilaje și instalații. Clasificarea acestora se poate face poate face după mai multe criterii. - În funcție de mișcarea posibilă a sarcinii, mijloacele de manipulare pot fi: - cu mișcare de translație (de exemplu, macaralele-capră, autostivuitoarele, ascensoarele, transportoarele cu bandă etc.); - cu mișcări combinate de translație și rotație (de exemplu, excavatoare, automacarale, autoîncărcătoare etc.) - În funcție de direcția deplasării, avem mijloace de manipulare: - pe verticală; - pe orizontală; - sub un anumit unghi; - combinată. - După regimul de lucru, avem utilaje de manipulare: - cu acționare intermitentă, la care pentru încărcarea sau descărcarea încărcăturii sunt necesare un număr oarecare de porniri și opriri, inclusiv deplasarea încărcăturii, în cadrul unui ciclu complet de lucru al utilajului respectiv (stivuitoare, escavatoare, automacarale etc.) - cu acționare continuă, la care încărcătura se deplasează în mod continuu, de la punctul de încărcare la punctul de descărcare (transportoare cu bandă) - După operațiile realizate, avem: - grupa instalațiilor de ridicat, formată din - mecanisme de ridicat, care sunt mijloace de ridicat de complexitate redusă, cu acțiune periodică și care în general au un singur mecanism, cel de ridicare (vinciuri și cricuri cu cremalieră, cu șurub, hidraulice; palane manuale și electropalane; platforme ridicătoare manuale etc.); - macarale, care sunt instalații de ridicat utilizate la manipularea sarcinii prin ridicarea neghidată pe verticală și deplasarea pe orizontală; - ascensoare, care sunt mașini cu acțiune periodică, destinate pentru ridicarea sarcinilor pe ghidaje) - grupa instalațiilor de transport continuu, formată din

- transportoare, destinate deplasării sarcinilor pe o traiectorie determinată, prin acționarea mecanică continuă a organului lor activ; pot fi: - cu organ flexibil (transportoare cu bandă; transportoare cu plăci; transportoare cu lanț; transportoare cu raclete; transportoare cu cupe; transportoare suspendate; scări rulante) - fără organ flexibil (transportoare gravitaționale; transportoare cu rulouri; transportoare elicoidale sau șnecuri; transportoare oscilante; tuburi rotitoare pentru transport)

Fisiere in arhiva (1):

  • Utilizarea utilajelor de operare in terminalul de containere in relatie cu transportul multimodal.pdf

Bibliografie

T. Sbora, D. Șerban, T. Nistorescu - Sistemul unitar al transporturilor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984
- T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea, C. Straistari - Tehnologia organizării transportului de mărfuri, ciclu de prelegeri, Chișinău, UTM 2007
- N. Boteanu - Instalații de ridicat și transportat, note de curs, Craiova, 2007