Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2119
Mărime: 171.79KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Cuprins

Partea I Evoluția și structura exporturilor României 3

Partea a II-a Evoluţii ale exporturilor României cu UE 6

Partea a III-a Orientarea geografică a exporturilor României 8

Partea a IV-a Exporturile României - perspective și provocări 10

- Problemele cu care se confruntă exporturile românești 10

- Soluții pentru promovarea exportului 10

Concluzii 11

Bibliografie 12

Extras din document

Partea I Evoluția și structura exporturilor României

Exporturile României au avut un trend ascendent după 2001, atingând valori record în 2008. Anul următor a fost marcat de reducerea activităţii economice cu repercusiuni directe asupra exporturilor. Astfel exporturile s-au diminuat puternic pe parcursul anului 2009, cu 13,8%. În anul 2010, comparativ cu 2009 remarcăm o uşoară revenire a trendului crescător.

Grafic nr.1 Evoluția exporturilor României în perioada 2001-2011

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2011

În structura exporturilor României cinci din cele 22 de secţiuni din NC înregistrează împreună 68,5% din valoarea totală a exporturilor din 2010, astfel: produse minerale (5,5%); materiale textile şi articole din acestea (8,4%); metale comune şi articole din acestea (11,9%); mijloace şi materiale de transport (15,5%); maşini, aparate şi echipamente electrice (27,1%);

În comparație cu anul 2009 ponderea acestor bunuri în totalul exporturilor a scăzut cu aproximativ 0,8%. Se poate observa însa și o majorare a valorii în cazul bunurilor: maşini, aparate şi echipamente electrice cu +0,9% şi metale comune şi articole din acestea cu + 1,9%.

Activitatea cea mai relevantă de evaluare a competitivitatii nationale este reprezentată de exporturi. Valoarea acestora în PIB reprezintă un reper al intensitatii internaționalizării unei economii. În perioada analizată, 2007-2012, în România s-a înregistrat o creştere a valorii exporturilor totale în PIB, de la 29,3% în 2007, la 40% în 2012 (Graficul 2), dar se află încă sub media Uniunii Europene (40,1% în 2007 şi 44,7% în 2012). Referitor la ponderea exporturilor de mărfuri în PIB (Graficul 3), România se situează sub media europeană în anul 2007, cu o valoare de 23,7% comparatov cu media UE de 30,3%, însă în anul 2012 depăşeşte media UE (33,7%), înregistrând o valoare de 34,2%.

Grafic nr. 2 Valoarea exporturilor de mărfuri şi servicii în PIB

Sursa: Prelucrări proprii după http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

Grafic nr. 3 Valoarea exporturilor de mărfuri în PIB

Sursa: Prelucrări proprii după http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

În ceea ce privește structura exporturilor, masinile, echipamentele și alte produse manufacturate predomină în portofoliul de export al României, deținând aproximativ trei sferturi din total, iar în privința produselor agro-alimentare s-a înregistrat o creștere permanentă ca valoare.

Bibliografie

Anuarul Statistic al României 2011, INS

***,Institutul European din România, Studii de strategie și politici, dsponibil la http://www.ier.ro/webfm_send/5080

***, Ministerul Economiei, Strategia națională de export a României 2010-2014, disponibilă la http://www.dce.gov.ro/SNE/PrSNE.pdf

***, Guvernul României, Raport strategic național 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, disponibil la http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/doc/strategic_report/2012/ro_strat_report_2012.pdf

***, Ministerul Economiei, Strategia națională de export a României 2014-2020

Albu, Cornel, Ghibuțiu, Agnes, Oehler-Șincai, Iulia Monica, Lianu, Constin, Giurgiu, Adriana, Perspective și provocări ale exporturilor românești în perioada 2010-2014, prin prisma relațiilor comerciale lilaterale și regionale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, București, 2013, p. 288-295.

World Bank, High-tech exports, http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS

World bank, Exports of goods and services(% of GBP) http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

Preview document

Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 1
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 2
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 3
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 4
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 5
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 6
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 7
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 8
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 9
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 10
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 11
Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Piata Mondiala a Turismului si Pozitionarea Romaniei - Studiu de Caz

1.Piata mondiala a turismului 3 1.1 CHINA – un magnet pentru calatori 6 1.Piata mondiala a turismului Turismul reprezinta unul dintre cele mai...

Solutii de Plata in Comertul International si Utilizarea Cambiei

I.Comertul international I.1.Scurt istoric Comertul international este totalitatea legaturilor comerciale de cumparare-vânzare de bunuri si...

Strategii de Intrare pe Pietele Internationale

Prezentare societatii Antibiotice S.A. I. Istoric 1953 - 1959 - Se pune prima piatra la temelia unei industrii noi, prin constructia Fabricii...

Tranzacții Comerciale Internaționale

1.1.1. Evolutia comertului international în perioada postbelica În epoca actuala, dezvoltarea unei tari – indiferent de sistemul social-politic...

Ai nevoie de altceva?