Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Tranzactii Internationale

Cuprins

Partea I Evoluția și structura exporturilor României 3
Partea a II-a Evoluţii ale exporturilor României cu UE 6
Partea a III-a Orientarea geografică a exporturilor României 8
Partea a IV-a Exporturile României - perspective și provocări 10
- Problemele cu care se confruntă exporturile românești 10
- Soluții pentru promovarea exportului 10
Concluzii 11
Bibliografie 12

Extras din document

Partea I Evoluția și structura exporturilor României

Exporturile României au avut un trend ascendent după 2001, atingând valori record în 2008. Anul următor a fost marcat de reducerea activităţii economice cu repercusiuni directe asupra exporturilor. Astfel exporturile s-au diminuat puternic pe parcursul anului 2009, cu 13,8%. În anul 2010, comparativ cu 2009 remarcăm o uşoară revenire a trendului crescător.

Grafic nr.1 Evoluția exporturilor României în perioada 2001-2011

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2011

În structura exporturilor României cinci din cele 22 de secţiuni din NC înregistrează împreună 68,5% din valoarea totală a exporturilor din 2010, astfel: produse minerale (5,5%); materiale textile şi articole din acestea (8,4%); metale comune şi articole din acestea (11,9%); mijloace şi materiale de transport (15,5%); maşini, aparate şi echipamente electrice (27,1%);

În comparație cu anul 2009 ponderea acestor bunuri în totalul exporturilor a scăzut cu aproximativ 0,8%. Se poate observa însa și o majorare a valorii în cazul bunurilor: maşini, aparate şi echipamente electrice cu +0,9% şi metale comune şi articole din acestea cu + 1,9%.

Activitatea cea mai relevantă de evaluare a competitivitatii nationale este reprezentată de exporturi. Valoarea acestora în PIB reprezintă un reper al intensitatii internaționalizării unei economii. În perioada analizată, 2007-2012, în România s-a înregistrat o creştere a valorii exporturilor totale în PIB, de la 29,3% în 2007, la 40% în 2012 (Graficul 2), dar se află încă sub media Uniunii Europene (40,1% în 2007 şi 44,7% în 2012). Referitor la ponderea exporturilor de mărfuri în PIB (Graficul 3), România se situează sub media europeană în anul 2007, cu o valoare de 23,7% comparatov cu media UE de 30,3%, însă în anul 2012 depăşeşte media UE (33,7%), înregistrând o valoare de 34,2%.

Grafic nr. 2 Valoarea exporturilor de mărfuri şi servicii în PIB

Sursa: Prelucrări proprii după http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

Grafic nr. 3 Valoarea exporturilor de mărfuri în PIB

Sursa: Prelucrări proprii după http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

În ceea ce privește structura exporturilor, masinile, echipamentele și alte produse manufacturate predomină în portofoliul de export al României, deținând aproximativ trei sferturi din total, iar în privința produselor agro-alimentare s-a înregistrat o creștere permanentă ca valoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tranzactii Comerciale Internationale - Exporturile Romaniei.docx

Bibliografie

Anuarul Statistic al României 2011, INS
***,Institutul European din România, Studii de strategie și politici, dsponibil la http://www.ier.ro/webfm_send/5080
***, Ministerul Economiei, Strategia națională de export a României 2010-2014, disponibilă la http://www.dce.gov.ro/SNE/PrSNE.pdf
***, Guvernul României, Raport strategic național 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, disponibil la http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/doc/strategic_report/2012/ro_strat_report_2012.pdf
***, Ministerul Economiei, Strategia națională de export a României 2014-2020
Albu, Cornel, Ghibuțiu, Agnes, Oehler-Șincai, Iulia Monica, Lianu, Constin, Giurgiu, Adriana, Perspective și provocări ale exporturilor românești în perioada 2010-2014, prin prisma relațiilor comerciale lilaterale și regionale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, București, 2013, p. 288-295.
World Bank, High-tech exports, http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS
World bank, Exports of goods and services(% of GBP) http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS