Amenajare Agro-Turistica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Amenajare Agro-Turistica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 96 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

CUPRINS
Pag.
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: CONCEPTUL DE AMENAJARE TURISTICA IN VEDEREA PRACTICARII AGROTURISMULUI 4
1.1 Conceptul de amenajare turistică 4
1.2 Noţiunea de agroturism 7
1.3 Turismul şi turismul rural pe piaţa turistică internaţională 10
1.4 Experienţa României privind valorificarea resurselor turistice ale satului 14
1.5 Calitatea serviciilor turistice în gospodăriile ţărăneşti 16
1.6 Aspecte din cadrul procesului de amenajare turistică a satului de munte în vederea practicării agroturismului 18
CAPITOLUL 2: OFERTA TURISTICA A ZONEI MOIECIU-BRAN 21
2.1 Zona turistică Moieciu-Bran - încadrare în ansamblul judeţului şi scurt istoric 21
2.2 Potenţialul turistic al zonei 28
2.2.1 Resurse turistice naturale 28
2.2.2 Resurse turistice antropice 35
2.3 Caracterizarea potenţialului uman, material şi financiar 40
2.3.1 Elemente de etnografie şi folclor 42
2.4 Factorii ce influenţează organizarea şi desfăşurarea activităţii turismului rural în zonă 47
2.5. Condiţiile economico-sociale 49
2.6 Baza materială 51
CAPITOLUL 3: CEREREA TURISTICA IN ZONA MOIECIU-BRAN 53
3.1 Circulaţia turistică,volumul şi structura circulaţiei turistice; evoluţia numărului de turişti pe perioada 1995-1997 53
3.2 Segmentarea cererii turistice 69
3.3 Sondaj de opinie efectuat în rândul populaţiei din comuna Moieciu 71
3.3.1 Concluzii rezultate în urma sondajului 72
CAPITOLUL 4: PERSPECTIVELE DEZVOLTARII SI MODERNIZARII ZONEI AGROTURISTICE MOIECIU-BRAN 74
4.1 Direcţiile amenajării, modernizării şi valorificării agroturismului 74
4.2 Eficienţa economică şi socială a dezvoltării şi modernizării agroturismului în zona Moieciu 80
CONCLUZII 88
BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

INTRODUCERE

Stresul citadin îndeamnă tot mai mult pe locuitorii marilor oraşe să evadeze pentru a regăsi, fie şi pentru câteva zile, frumuseţea şi măreţia naturii, liniştea patriarhală a unor locuri mai ferite de trepidanta civilizaţie urbană.

Peisajele şi climatul, etnografia şi folclorul cinegetic şi piscicol, alături de alte elemente existente în mediul rural, fac ca aşezările rurale să dispună de multiple posibilităţi pentru turismul rural.

Amplasate într-un cadru natural atrăgător, fără surse de poluare, existenţa unui bogat şi variat potenţial turistic, a unei infrastructuri în plin proces de extindere şi modernizare, multiple posibilităţi de pătrundere şi vizitare, aşezările rurale sunt desemnate ca fiind una din cele mai reprezentative şi mai importante arii turistice la nivel naţional.

Ca să cunoşti cu adevărat aceste zone, să descoperi bogăţia peisajelor şi patrimoniului cultural, să întâlneşti locuitorii săi, cu modul lor de viaţă, cu tradiţiile şi obiceiurile lor, există o singură posibilitate - vacanţa la ţară.

CAPITOLUL 1

AMENAJAREA TURISTICA IN VEDEREA PRACTICARII AGROTURISMULUI

1.1. Conceptul de amenajare turistică

Vitalitatea unui spaţiu geografic se bazează pe arta şi ştiinţa de amenajare a acestuia.

Turismul nu este numai un fenomen economic şi social, ci în acelaşi timp, un fenomen "spaţial", spaţiul fiind o componentă a teritoriului naţional al unei ţări.

Elementele bazei tehnico-materiale ale turismului nu pot fi cercetate izolat, nu pot fi desprinse din cadrul teritorial complex în care se află, ci numai în strânsă concordanţă cu potenţialul fiecărei zone (baza de materii prime, căi de comunicaţii, surse de apă şi energie, vestigii culturale şi altele), spaţiul amenajat presupunând un ansamblu de intercondiţionare cu mediul.

Rezultă deci o strânsă legătură între amenajarea zonelor turistice şi amenajarea de ansamblu a teritoriului. Principiile de bază legate de sistematizarea teritorială şi a localităţilor formează cadrul general în care se va realiza şi procesul de amenajare a zonelor turistice.

Omul simte nevoia de evadare într-un spaţiu de odihnă şi recreere, nevoie care impune măsuri deosebite de amenajare a teritoriului.

Amenajarea turistică este o formă particulară a planificării teritoriale, ce trebuie analizată din punct de vedere fizic, economic şi social.

Ea este definită ca un proces dinamic, complex, de organizare ştiinţifică a spaţiului turistic, luând în considerare relaţiile dintre mediu şi colectivităţile umane, precum şi toţi factorii care influenţează aceste relaţii.

Amenajarea turismului are drept fundament necesitatea adaptării teritoriului la problemele ridicate de dezvoltarea economico-socială şi se constituie dintr-un inventar de tehnici pentru localizarea activităţii şi pentru reglementarea utilizării spaţiului.

Pornind de la premisa că "orientarea geografică a activităţilor" reprezintă acţiunea fundamentală a amenajării teritoriului, conţinutul şi aria problematică a acestei ştiinţe au evoluat în strânsă conexiune cu tendinţa de concentrare a activităţilor în arii bine definite precum şi cu nevoia corectării acestor concentrări şi a efectelor lor negative.

În consecinţă, actuala dezvoltare economică şi socială pune cu totul mai multă acuitate necesitatea unei politici de amenajare a teritoriului care să ia în calcul "informaţiile asupra spaţiului regional şi cele de comportament al firmelor".

În acelaşi timp se evidenţiază faptul că amenajarea teritoriului priveşte implantarea infrastructurii şi echipamentelor deopotrivă în industrie, agricultură, servicii etc., reclamând o abordare globală, unitară a problemelor teritoriale. În aceste condiţii, amenajarea teritoriului poate fi definită ca un proces de "punere în valoare a resurselor regionale, de îmbunăţătire a cadrului de viaţă şi condiţiilor de existenţă ale locuitorilor, totul prin atenuarea disparităţilor regionale ale dezvoltării economice şi sociale, printr-o organizare prospectivă a spaţiului, reaşezată pe o orientare voluntară şi concentrată a echipamentelor şi activităţilor".

De asemenea, interferenţa deciziilor de amenajare a teritoriului la nivel naţional şi internaţional, restricţiile de mediu exterior - atât geografic cât şi economic - determină, în politica de amenajare a teritoriului, şi raportarea la contextul internaţional.

Aceste elemente subliniază complexitatea activităţii de amenajare a teritoriului, multitudinea planurilor de decizie în acest domeniu şi, corespunzător, varietatea tipologică a acţiunilor, implicaţiile asupra dezvoltării economico-sociale de ansamblu.

Pentru amenajarea turistică, o problemă de bază o reprezintă selecţionarea teritoriului.

Criteriile ce stau la baza selecţionării teritoriului sunt multiple şi variate cu aspecte particulare în cazul fiecărei situaţii, datorită unor factori ce intervin în luarea deciziilor.

Astfel, pentru zona Moieciu-Bran, consider că sunt valabile următoarele elemente:

- configuraţia geografică: munţi, ape;

- frumuseţea naturală a peisajului;

- patrimoniul cultural şi istoric: artă, arheologie, biserici, folclor, etnografie etc.

Fisiere in arhiva (5):

 • Amenajare Agro-Turistica
  • Amenajare Agro-Turistica.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • ~$crare de diploma.doc
  • ~$uprins.doc