Finanțarea turismului prin fonduri europene

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7773
Mărime: 42.93KB (arhivat)
Publicat de: Miron Suciu
Puncte necesare: 9
Acest referat are 24 de pagini, impartite in 4 capitole.In primele doua capitole se definesc fondurile structurale si masura 313 iar celelalte capitole explica cum pot fi accesate aceste fonduri pentru turism precum si documentele necesare întocmirii cererii de finantare. Referatul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor - Universitatea din Craiova.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: DEFINIREA FONDURILOR STRUCTURALE
 2. 1.1.Ce sunt fondurile structurale?
 3. 2.2. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-definire.
 4. 3.3.Cele patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR.
 5. CAPITOLUL II: MASURA 313- Incurajarea activitatilor turistice
 6. 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile
 7. 2.2 Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
 8. 2.3 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile
 9. 2.4 Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile
 10. 2.5 Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
 11. 2.6 Criteriile de selectie ale proiectului
 12. CAPITOLUL III: ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE
 13. 3.1 Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare
 14. 3.2 Contractarea fondurilor
 15. 3.3 Achizitiile
 16. 3.4 Plata
 17. CAPITOLUL IV. INFORMATII UTILE
 18. 4.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finantare
 19. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

FINANTAREA TURISMULUI PRIN FONDURI EUROPENE

CAPITOLUL I

1.1.Ce sunt Fondurile Structurale (FS)?

Fondurile Structurale (FS) reprezintă instrumente financiare prin intermediul cărora Uniunea Europeană acţionează în vederea reducerii disparităţilor economice şi sociale între regiuni, cu scopul de a realiza coeziunea economică şi socială.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene în perioada 2007 – 2013 sunt următoarele:

1. Obiectivul ”Convergenţă”: menit să accelereze dezvoltarea economică pentru regiunile rămase în urmă, prin investiţii în capitalul uman şi în infrastructura de bază.

2. Obiectivul “Competitivitate Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă”: menit să consolideze competitivitatea şi atractivitatea regiunilor, precum şi capacitatea de ocupare a forţei de muncă printr-o dublă abordare (angajaţi şi angajatori).

3. Obiectivul “Cooperare Teritorială Europeană": menit să consolideze cooperarea la nivel transfrontalier, transnaţional şi interregional.

Fondurile Structurale, în număr de trei, finanţează Programele Operaţionale (PO).

Pentru perioada 2007-2013, România va primi 19,667 miliarde EUR, cele trei Fonduri Structurale fiind:

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională: investiţii în transport, crearea de noi locuri de muncă, proiecte de dezvoltare rurală, antreprenoriat.

FSE – Fondul Social European: promovarea integrării şomerilor şi a grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii, prin finanţarea unor măsuri de instruire şi a unor sisteme de recrutare şi asistenţă.

FC – Fondul de Coeziune: asistenţă pentru cele mai noi state membre ale Uniunii Europene cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 90% din media comunitară.

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru agricultură:

- FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă - pentru finanţarea măsurilor de marketing

- FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală.

1.2. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

- este accesat începând din martie 2008, după aprobarea Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR).

Pornind de la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005, din 20 septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), a fost creat Planul Naţional Strategic pentru România, care constituie baza pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007 - 2013.

Astfel, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), document elaborat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, detaliază modul concret în care sunt finanţate investiţiile din fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile Directoare Strategice Comunitare ce fac referire la mediul rural. În funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, obţinută pe baza datelor statistice disponibile, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile de dezvoltare rurală, în strânsă legătură cu priorităţile comunitare.

1.3. Prin Planul National Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR.

Prima axă prioritară de dezvoltare - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone.

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural pune accent este menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României, prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole şi forestiere.

Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural.

Preview document

Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 1
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 2
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 3
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 4
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 5
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 6
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 7
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 8
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 9
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 10
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 11
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 12
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 13
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 14
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 15
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 16
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 17
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 18
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 19
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 20
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 21
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 22
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 23
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 24
Finanțarea turismului prin fonduri europene - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Finantarea Turismului prin Fonduri Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Pensiune agroturistică - Glasul Pădurii

I.INTRODUCERE Bucovina - provincia nord-estică a României - este renumită datorită minunatelor fresce exterioare de pe pereţii mănăstirilor sale....

Turismul românesc în contextul integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea tezei i nivelul cercetrilor întreprinse. Economia naional a României parcurge o dificil etap de tranziie...

Promovarea destinației turistice Valencia

ARGUMENT În conditiile actuale desfasurarea unei activitati eficiente înseamna mai mult decât a realiza un produs bun, a stabili un pret atractiv...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Potențialul turistic și destinații turistice în Serbia

Introducere Scurt istoric In anul 1180 s-a infiintat primul regat sarb, iar sarbii au fost rasplatiti cu coroana regala de catre papa, in 1217....

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Te-ar putea interesa și

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Dezvoltarea economică, modernizarea și promovarea turistică - studiu de caz stațiunea Lacul Roșu

Introducere Prin structura acestui proiect se face în prima parte o imagine a desfășurării activitățiile turistice în principalele țări turistice...

Turismul Rural în România

Ca urmare a locului ocupat în economiile naţionale şi rolului îndeplinit în dezvoltarea acestora, turismul este considerat unul dintre cele mai...

Analiza Comparativă a Estoniei și Anguillei din Punct de Vedere al Industriei

INTRODUCERE Unul dintre principalele fenomene social–economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea continuă şi foarte rapidă a...

Construire pensiune turistică Pescarul în localitatea Cetariu, Județul Bihor

1. Descrierea proiectului 1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi SC CARASUL SRL detine in concesiune pe o perioada...

Modernizarea pârtiei de schi din stațiunea Durău Județul Neamț

1.ANALIZA NEVOII DE PROIECT 1.1 Analiza la nivel de domeniu si din punct de vedere regional Statiunea Durau este situata in judetul Neamt, la o...

Amenajarea turistică în zona montană - studiu de caz - amenajarea turistică în zona Lacul Roșu

Introducere 1.Argumentearea alegerii temei Prin structura acestui proiect se face in prima parte o imagine a desfasurarii activitatiile turistice...

Ai nevoie de altceva?