Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7398
Mărime: 39.44KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Man Otilia
Fonduri europene pre si post aderare

Cuprins

A. INTRODUCERE

1.Fonduri europene pre-aderare

PHARE

SAPARD

2.Fonduri europene post-aderare

2.1. POR

2.2. POS-CCE

2.3. POS-Mediu

2.4. POS-DRU

2.5. FEARD

2.6. POP

2.7. POS-T

2.8. POAT

2.9. POS-DCA

3. Structura Fondurilor Europene -2007_2013- pentru România

4. Fonduri europene destinate turismului

A. Fonduri Phare pentru turismul transfrontalier in Mehedinti

B. Fonduri UE pentru turismul rural

C. Turism rural în România

D. Înfiiintarea de pensiune turistica rurală

E. Programul LEADER pentru Apuseni

F. La ce fonduri europene vor avea acces investitorii din turism?

B. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

A. INTRODUCERE

Ce sunt fondurile europene ?

Fondurile europene, sunt acele instrumente financiare elaborate de Uniunea Europena, pentru România în segmentul public şi privat, cu intenţia de a dezvolta anumite domenii şi zone pentru atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atât economică, dar şi socială sau culturală.

Ce înseamnă fond nerambursabil ?

Fondurile nerambursabile sunt acele subvenţii financiare care se acorda fără a mai fi restituite. înapoi intergral sau partţial. Nu sunt credite deci nu se percep dobânzi pentru acordarea lor, nu trebuie sa restituiţi nici măcar un leu.

Pentru ce sunt alocate aceste fonduri nerambursabile europene ?

Fondurile nerambursabile europene au in vizor foarte multe activităţi şi investiţii din România.

- investiţii în infrastructură (drumuri, canalizări, aducţiuni de apă, gaze, electricitate).

- ferme zootehnice (vaci, porci, oi, capre, berbecuţi, tăuraşi, găini ouătoare, pui pentru carne, iepuri, struţi),

- stupi de albine, ferme de melci, mestesugărit, prelucrarea lemnului

- abatoare

- centre de prelucrare (carne, lapte – iaurt, brânză, caşcaval, smântană)

- turism (pensiuni, cabane, hoteluri)

- sere (de flori, de legume), plantaţii de pomi fructiferi

- achiziţii de utilaje agricole

- plantatii de pomi fructiferi

- modernizare plantaţii de viţă de vie

- laboratoare de prelucrare şi îmbuteliere miere

- centre de colectare şi producere plante medicinale

- centre de colectare şi ambalare fructe şi legume

- păstravării

- azile de bătrâni, şcoli, grădiniţe, spitale, medicamente, laboratoare

- IMM-uri (industrie, transporturi, prelucrare, servicii, etc)

1. Fondurile pre-aderare (pentru Romania) au fost:

PHARE – Fonduri Europene pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală;

SAPARD- Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development

1.1. Phare

Programul PHARE este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finanţat de către Uniunea Europeană pentru a asista ţările candidate din Europa Centrală şi de Est candidate la aderarea la Uniune.

Creat iniţial în 1989 pentru a asista Polonia şi Ungaria, programul PHARE acoperă la ora actuală zece ţări. El asistă cele opt state membre noi: Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia, precum şi Bulgaria şi România într-o perioadă de restructurare economică şi schimbare politică masivă.

Până în 2000 ţările din Balcanii Vestici (Albania, fosta Republică Macedonă iugoslavă şi Bosnia-Herzegovina) erau, de asemenea, beneficiare PHARE. Însă, din 2001 programul CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stability in the Balkans) a început să ofere asistenţă financiară acestor ţări.

Obiective

1. Întărirea administraţiilor şi instituţiilor publice pentru funcţionarea eficientă întru Uniunea Europeană.

2. Promovarea convergenţei cu legislaţia vastei legislaţii a Uniunii Europene (acquis communautaire) şi reducerea nevoilor de perioade de tranziţie.

3. Promovarea coeziunii economice şi sociale. Considerând că 8 din cele 10 ţări care eligibile anterior pentru programul Phare au devenit state membre ale Uniunii Europene în mai 2004 (Romania si Bulgaria), schimbari substanţiale sunt făcute la scopul programului Phare. 2003 a fost anul final stabilit pentru ţările nou aderate, dar contractarea de proiecte a continuat până în 2005, iar plăţile bazate pe aceste contracte pot continua până în 2006.

Însă, luând în calcul reducerea treptată a delegărilor în noile state membre şi înlocuirea lor de către reprezentanţe mai mici, din mai 2004 noii membri vor deţine responsabilitate completă asupra administrării programului Phare printr-un proces extins de decentralizare.

România a pierdut cca. 169,055 milioane din fondurile de preaderare PHARE care acopereau proiecte de întărire a capacităţii instituţionale, adaptarea legislaţiei la cea a UE şi proiecte de coeziune socio-economică.

1.2. SAPARD

Programul SAPARD a creat premizele tehnice şi financiare necesare procesului de integrare în Uniunea Europeana. Astfel, fondurile derulate prin Agenţia SAPARD şi mai apoi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, au contribuit la dezvoltarea economică şi socială a mediului rural, au susţinut producătorul privat, au oferit sprijin asociaţiilor cu profil agricol şi societăţilor comerciale agricole, dar şi consiliilor locale. De asemenea, au oferit sprijin financiar şi organizaţiilor nonguvernamentale, însă doar acelora care au înfiinţat unităţi specializate pentru maşini agricole.

Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare la Uniunea Europeană a ţărilor candidate din Europa Centrală şi de Est şi pentru a pregăti participarea acestora la Politica Agricolă Comunitară.

Asistenţa a fost oferită în perioada 2000-2006. Mai mult, în acest mod se oferă posibilitatea de a ne adapta procedurilor financiare şi mecanismelor de control ale Uniunii Europene.

Principalele domenii pentru care s-au obţinut fonduri nerambursabile sunt:

- industria agroalimentară -exploataţiile agricole,

-diversificarea activităţilor economice,

-formarea grupurilor de producători agricoli, silvici şi piscicoli,

-metode agricole pentru agricultură ecologică, -silvicultură.

Preview document

Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 1
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 2
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 3
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 4
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 5
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 6
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 7
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 8
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 9
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 10
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 11
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 12
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 13
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 14
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 15
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 16
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 17
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 18
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 19
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 20
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 21
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 22
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 23
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 24
Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea litoralului românesc prin dezvoltare durabilă

Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc

“Activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă pentru odihnă ,distracţie,îmbogăţirea experienţei si...

Organizarea și Comercializarea Produsului Turistic

Argument Am ales această temă deoarece zona turistică cunoscută sub numele de “Oltenia de sub munte”,este un mic paradis natural, spiritual şi...

Finanțarea turismului prin fonduri europene

FINANTAREA TURISMULUI PRIN FONDURI EUROPENE CAPITOLUL I 1.1.Ce sunt Fondurile Structurale (FS)? Fondurile Structurale (FS) reprezintă...

Posibiliăți de Dezvoltare a Turismului în Stațiunea Durău

Capitolul 1. Consideraţii generale În România, practicarea turismului montan are condiţii foarte bune de dezvoltare datorită potenţialului oferit...

Agricultură Ecologică

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE Conform definiţiei, dată de Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura FAO (Food şi Agriculture organization),...

Program de valorificare a potențialului turistic al Județului Mehedinți

Capitolul I Localizarea şi caracterizarea judeţului 1.1 Scurt istoric Judeţul Mehedinţi este situat în sud-vestul României şi se întinde pe 4900...

Studiu de fezabilitate pensiune - Mraconia, Județul Mehedinți

Pasul1. DEFINIREA OBIECTIVULUI INVESTIŢIEI 1. INVESTIŢIE: Construcţie pensiune, zona turistică Mraconia, Judeţul Mehedinţi. 2. INVESTITOR: S.C....

Te-ar putea interesa și

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș

INTRODUCERE Prin acest proiect se încearcă elaborarea unui document care să abordeze problemele locale, bazându-se pe potențialul local de...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Etica și dezvoltarea durabilă în Roșia Montană

INTRODUCERE „Doar când ultimul copac a murit, ultimul râu a fost otrăvit şi ultimul peşte a fost prins, ne vom da seama că nu putem mânca bani.”...

Spațiul turistic în Dobrogea de Nord - Delta Dunării

Introducere Capitolul:Date cu caracter general 1.1 Incadrare in teritoriu-zonificare. Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în...

Raport de audit pentru proiectul de accesare a fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltarea turismului în zona Bacău

La nivel mondial, industria turismului și a călătoriilor reprezintă un sector economic important care generează venituri totale semnificative...

Valorificarea potențialului turistic - Prahova

1.INFORMAȚII GENERALE DESPRE JUDEȚUL PRAHOVA 1.1 Așezarea geografica Aflat în sudul lanțului carpatic, județul Prahova se desfașoară pe direcția...

Impactul infrastructuriii asupra dezvoltării turismului rural

Introducere Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru deplasarea în mediul rural a început să crească începând...

Ai nevoie de altceva?