Monografia Comunei Sandra

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 19270
Mărime: 11.53MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. MATEOC-SÎRB Nicoleta

Cuprins

Introducere 1

Capitolul 1 Noţiuni generale privind spaţiul rural 4

1.1 Spaţiul rural – concept, caracteristici 4

1.2. Aspecte generale ale economiei rurale româneşti 14

1.3 Definirea ruralului în Europa 18

Capitolul 2 Prezentare generală a comunei 30

2.1. Aspecte istorice 30

2.2. Prezentarea fizico – geografică a localităţii 34

2.2.1. Aşezare geografică 34

2.2.2. Relieful 36

2.2.3. Hidrografia 36

2.2.4. Clima 36

2.2.5. Vegetaţia 37

2.2.6. Solurile 37

Capitolul 3 Infrastructura localităţii 39

Capitolul 4 Habitatul localităţii 44

Capitolul 5 Populaţia comunei Şandra 46

Capitolul 6 Economia comunei 48

6.1. Structura populaţiei active pe sectoare economice 48

6.2. Agricultura 48

6.3. Comerţul 56

A. 6.4. Turismul 57

B.

C. Capitolul 7 Aspecte social-administrative 59

Capitolul 8 Viaţa culturală 62

Concluzii 64

Bibliografie 65

Extras din document

Introducere

Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, atât prin dimensiunea spaţiului rural, exprimată prin suprafaţa deţinută, cât şi prin ponderea populaţiei ocupate în activităţi productive, de servicii social-culturale, de habitat şi de turism.

Cu toată urbanizarea rapidă, ca urmare a industrializării fără precedent în a doua parte a secolului al XX-lea, în condiţiile reducerii populaţiei ocupate în agricultură, silvicultură şi piscicultură (fără a se reduce însă şi populaţia rurală) şi a diminuării ponderii relative a agriculturii în produsul intern brut, importanţa spaţiului rural nu se reduce, ci, dimpotrivă, este din ce în ce mai atent studiată, cercetată şi supusă unui proces complex de dezvoltare.

Problema dezvoltării şi amenajării rurale este una dintre cele mai complexe teme ale contemporaneităţii, datorită faptului că, în esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a spaţiului rural economic, ecologic şi social-cultural ale ţării, pe de o parte, şi tendinţa de modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte. În acelaşi timp, dezvoltarea şi amenajarea rurală se află la confluenţa dintre tendinţa de expansiune a urbanului, a dezvoltării agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi cerinţa de a menţine, pe cât este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale. În fine, dezvoltarea şi amenajarea rurală, care tinde să se modernizeze, să se europenizeze ca arie de cuprindere, la nivelul fiecărei ţări, are ca principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului naţional al spaţiului şi culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri (fizice sau socio-culturale) locale, regionale sau naţionale se propunea soluţia reconstrucţiei sau, eventual, restaurării acestor zone, în sensul readucerii lor la standardele de ruralitate.

Dezvoltarea rurală durabilă este definită în coordonate foarte precise: stabilizarea populaţiei în spaţiul rural, prin eliminarea sau diminuarea exodului rural, eradicarea (combaterea) sărăciei prin stimularea şi sporirea ocupării forţei de muncă, promovând egalitatea de şanse pentru toţi locuitorii rurali, sporirea calităţii vieţii şi a bunăstării generale, prin conservarea, protejarea şi ameliorarea calităţii mediului şi peisajului rural

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.

Dezvoltarea rurala durabilă urmareşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social.

Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi cauta în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub aspect economic şi social. Obiect al dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate şi echitate între state, nu numai între generaţii.

Dezvoltarea rurală e mai usor de realizat în zonele de influenţă a marilor poli de dezvoltare sau în zonele rurale periurbane sau preorăşeneşti.

Zonele rurale periurbane sau preorăşeneşti sunt zonele limitrofe a marilor oraşe şi centre industriale, în funcţie de puterea economic a polului industrial localităţile rurale din această regiune au un progres demografic accentuat sau mai puţin accentuat. Comuna Şandra se află în apropierea oraşului Timişoara, aceasta conferindu-i un avantaj în dezvoltarea pe toate planurile a comunei.

În aceste zone se manifestă în paralel atât fenomene de urbanizare cât şi de ruralizare care le conferă caracter hibrid rural-urban.

În această zonă mişcarea populaţiei este mult mai accentuată ce determină caracterul eterogen a localităţii.

Ruralul autentic din aceste zone este din ce în ce mai absent instalându-se elemente ale modului de viaţă şi cultură urbană.

Din punct de vedere economic aceste zone sunt puternic afectate şi divers dezvoltate având o economie mixtă agricolă, industrială şi servicii. Agricultura are o structură adecvată cerinţelor urbane, practicându-se de cele mai multe ori o agricultură de tip intensive. Aceste exploataţii pot fi comerciale sau de subzistenţă sau pot, de asemena să fie cu timp parţial sau de tip hobby-ferma la sfârşit de săptămână sau în vacanţe. În present în vederea stabilirii populaţiei săteşti a navetiştilor, se practică în România o politică privind înfiinţarea intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în amonte şi aval de agricultură.

Preocupările ecologice, sociale şi cultural au început să devină prioritate pentru autorităţile rurale locale din această zonă ceea ce va conduce la protecţia satelor împotriva urbanizării şi denaturării caracterului rural al acestora.

Persoanele care pot influenţa mersul vieţii economiei rurale şi care pot participa la o dezvoltare durabilă a spaţiului rural se regasesc la nivelul tuturor structurilor:

- fiecare membru al comunităţii;

- Alesul comunităţii locale (primarul);

- Guvernul;

- Parlamentul;

- Societatea civilă.

Toţi au un rol esenţial în crearea şi implementarea unui mecanism de dezvoltare durabilă, a oricărei comunităţi. Sunt necesare politici de dezvoltare rurală, stabilirea unor strategii care să ţină seamă de diagnoza locală, evaluarea reală a vieţii economico-sociale a individului şi a comunităţii, a programelor guvernamentale şi a orientărilor politice.

Capitolul 1

DEFINIREA SPAŢIULUI RURAL ŞI STRUCTURA ECONOMIEI RURALE

1.1 Spaţiul rural – concept, caracteristici

Problema definirii ruralului nu este nouă. Găsirea unei persoane care nu a călătorit niciodată în afara oraşului s-ar putea dovedi un exerciţiu destul de dificil. Turismul, călătoriile, amintirile din tinereţe, toate acestea formează impresiile noastre individuale despre ceea ce înseamnă ruralitatea. Din păcate ruralitatea rareori înseamnă chiar acelaşi lucru pentru diferiţi oameni. Oamenii ştiu când se află în spaţiul rural sau că ei sunt rurali , însă această percepţie nu satisface demografii, politicienii, statisticienii, sociologii, geografii sau economiştii. În viaţa de zi cu zi percepţia ruralului este adesea mai importantă decât definiţiile formulate.

Preview document

Monografia Comunei Sandra - Pagina 1
Monografia Comunei Sandra - Pagina 2
Monografia Comunei Sandra - Pagina 3
Monografia Comunei Sandra - Pagina 4
Monografia Comunei Sandra - Pagina 5
Monografia Comunei Sandra - Pagina 6
Monografia Comunei Sandra - Pagina 7
Monografia Comunei Sandra - Pagina 8
Monografia Comunei Sandra - Pagina 9
Monografia Comunei Sandra - Pagina 10
Monografia Comunei Sandra - Pagina 11
Monografia Comunei Sandra - Pagina 12
Monografia Comunei Sandra - Pagina 13
Monografia Comunei Sandra - Pagina 14
Monografia Comunei Sandra - Pagina 15
Monografia Comunei Sandra - Pagina 16
Monografia Comunei Sandra - Pagina 17
Monografia Comunei Sandra - Pagina 18
Monografia Comunei Sandra - Pagina 19
Monografia Comunei Sandra - Pagina 20
Monografia Comunei Sandra - Pagina 21
Monografia Comunei Sandra - Pagina 22
Monografia Comunei Sandra - Pagina 23
Monografia Comunei Sandra - Pagina 24
Monografia Comunei Sandra - Pagina 25
Monografia Comunei Sandra - Pagina 26
Monografia Comunei Sandra - Pagina 27
Monografia Comunei Sandra - Pagina 28
Monografia Comunei Sandra - Pagina 29
Monografia Comunei Sandra - Pagina 30
Monografia Comunei Sandra - Pagina 31
Monografia Comunei Sandra - Pagina 32
Monografia Comunei Sandra - Pagina 33
Monografia Comunei Sandra - Pagina 34
Monografia Comunei Sandra - Pagina 35
Monografia Comunei Sandra - Pagina 36
Monografia Comunei Sandra - Pagina 37
Monografia Comunei Sandra - Pagina 38
Monografia Comunei Sandra - Pagina 39
Monografia Comunei Sandra - Pagina 40
Monografia Comunei Sandra - Pagina 41
Monografia Comunei Sandra - Pagina 42
Monografia Comunei Sandra - Pagina 43
Monografia Comunei Sandra - Pagina 44
Monografia Comunei Sandra - Pagina 45
Monografia Comunei Sandra - Pagina 46
Monografia Comunei Sandra - Pagina 47
Monografia Comunei Sandra - Pagina 48
Monografia Comunei Sandra - Pagina 49
Monografia Comunei Sandra - Pagina 50
Monografia Comunei Sandra - Pagina 51
Monografia Comunei Sandra - Pagina 52
Monografia Comunei Sandra - Pagina 53
Monografia Comunei Sandra - Pagina 54
Monografia Comunei Sandra - Pagina 55
Monografia Comunei Sandra - Pagina 56
Monografia Comunei Sandra - Pagina 57
Monografia Comunei Sandra - Pagina 58
Monografia Comunei Sandra - Pagina 59
Monografia Comunei Sandra - Pagina 60
Monografia Comunei Sandra - Pagina 61
Monografia Comunei Sandra - Pagina 62
Monografia Comunei Sandra - Pagina 63
Monografia Comunei Sandra - Pagina 64
Monografia Comunei Sandra - Pagina 65
Monografia Comunei Sandra - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Monografia Comunei Sandra
    • Monografia Comunei Sandra.doc
    • Monografia Comunei Sandra.ppt

Alții au mai descărcat și

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Ai nevoie de altceva?