Perspectivele Serviciilor Hoteluri si Restaurante in Regiunea Bucuresti-Ilfov

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Perspectivele Serviciilor Hoteluri si Restaurante in Regiunea Bucuresti-Ilfov.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Delia Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Turism, Alte Domenii

Cuprins

Introducere 2
1. Analiza serviciilor hoteluri şi restaurante în regiunea Bucureşti -Ilfov în perioada 2001-2006 3
2. Corelația între gradul de dezvoltare economico-socială a regiunii Bucureşti Ilfov şi evoluția serviciului hoteluri şi restaurante 8
3.Analiza comparativă a dezvoltării serviciilor de hoteluri – restaurante în cele 8 regiuni 9
4.Previziunea serviciilor din Hoteluri şi Rerstaurante în perioada 2007, 2008, 2009 10

Extras din document

Importanţa serviciilor hoteluri şi restaurante

Ultimele 3 decenii au adus în atenţia economiştilor importanţa de care dau dovadă serviciile în cadrul economiei. Deşi neglijate iniţial şi încadrate în mod eronat în sfera neproductivă, serviciile şi-au câştigat un statut important prin diversitate şi implicare în situaţia de ansamblu a economiilor naţionale.

Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială se referă în principal la contribuţia lor la creşterea economică, dar şi pe plan mai larg la aportul lor la creşterea calităţii vieţii. Serviciile sunt implicate atât în favorizarea reducerii timpului de muncă (în principal prin impulsionarea creşterii productivităţii) cât şi în reducerea timpului afectat satisfacerii cerinţelor existenţei (efectuarea cumpărăturilor, prepararea hranei, întreţinerea locuinţei). Un rol deosebit în acest sens ii revine comerţului , dar şi altor servicii cum ar fi cele de asistenţă medicală şi socială, alimentaţie publică, transport, spălătorii şi curăţătorii chimice.

Activităţile terţiare contribuie într-o proporţie însemnată la crearea PIB-ului în orice economie, fiind evidentă contribuţia pe care o au în economiile ţărilor dezvoltate (peste 70%). De asemenea populaţia ocupată în acest sector din totatul populaţiei ocupate deţine o pondere hotărâtoare. Din nou se poate observa un procent însemnat al populaţiei ocupate în servicii în ţările dezvoltate, 70-75%. Serviciile se fac remarcate în evoluţia economiei prin crearea de locuri de muncă suficiente pentru a se putea limita problema şomajului, având desigur şi o ofertă diferenţiată şi adaptată la cerere. Important este şi aspectul legat de lipsa reglementărilor în acest sector.

Sectorul terţiar în România se află în curs de dezvoltare. Investiţiile făcute în acest domeniu se află pe locul 2 raportat la celelalte sectoare. De asemenea, se poate afirma că tendinţa este de creştere în sectorul terţiar şi secundar şi de scădere în cel primar (trasatura definitorie a ţărilor cu nivel scăzut de dezvoltare, categorie din care face parte şi România). Astfel ponderea populaţiei ocupate în sectorul serviciilor în totalul populaţiei ocupate în sectorul serviciilor în totalul populaţiei ocupate este în România de 31%, iar ponderea la crearea PIB de 46,4%.

Un tip de servicii aflat în expansiune în Romania sunt şi serviciile în domeniul ,,hotelurilor şi restaurantelor, o sursa importantă de creare a veniturilor având în vedere potenţialul tutristic şi condiţiile climaterice ale României. Numărul întreprinderilor ce au drept obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul hoteluri şi restaurante au o pondere de 3%.

Pe măsură ce piaţa hotelurilor s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, odată cu intrarea mai multor lanţuri hoteliere de talie internaţonală, a crescut şi crearea de servicii de consultanţă în domeniu, contribuind la dezvoltarea acestor tipuri de servicii.

Capitolul 1.Analiza serviciilor hoteluri şi restaurante în regiunea Bucureşti -Ilfov în perioada 2002-2006

a) În domeniul hoteluri şi restaurante populaţia ocupată se prezintă astfel:

Tabel nr.1 Populaţia ocupată în hoteluri şi restaurante la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov

-mii persoane-

Ani Populația ocupată în hoteluri si restaurante în regiunea Bucureşti -Ilfov Populaţia ocupată în regiunea Bucureşti –Ilfov Populaţia ocupată în hoteluri şi restaurante la nivelul României

2001 11,2 844,8 78,6

2002 16,3 906,4 95,2

2003 18,2 944,1 104,7

2004 22,8 980,9 132,8

2005 22,5 1062,1 132,8

2006 23,6 1130,1 134,0

Total 103,4 5023,6 599,5

Sursa: Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, ediţiile 2002 - 2007, Capitolul- Forța de muncă

În perioada 2002-2006 se observă o creştere continuă a populaţiei ocupate în serviciile hoteluri şi restaurante la nivelul regiunii Bucureşti, dar şi la nivelul întregii ţări. Acest lucru se datorează faptului că serviciile de hoteluri şi restaurante se află în expansiune în România şi reprezintă o sursă importantă de creare a veniturilor având în vedere potenţialul turistic şi condiţiile climatice ale României.

Figură 1

Sursa: Figura realizată pe baza datelor din Tabelul nr.1

Tabelul nr.2 Ponderea populației ocupate în hoteluri si restaurante în regiunea Bucuresti –Ilfov

Ani Ponderea populaţiei ocupate în serviciului hoteluri şi restaurante la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov(%) Ponderea populaţiei ocupate în alte domenii în Bucureşti –Ilfov în totalul populaţiei ocupate în Bucureşti –Ilfov Ponderea populaţiei ocupate în hoteluri şi restaurante în regiunea Bucureşti –Ilfov la nivelul României (%)

2002 1,80 98,20 17,12

2003 1,93 98,07 17,38

2004 2,32 97,68 17,17

2005 2,12 97,88 16,94

2006 2,09 97,91 17,61

Sursa: Calcule realizate pe baza datelor din Tabelul nr.1

Diagrama nr. 1

Sursa: Diagramă realizată pe baza datelor din Tabelul nr. 2

Diagrama nr. 2

Fisiere in arhiva (1):

  • Perspectivele Serviciilor Hoteluri si Restaurante in Regiunea Bucuresti-Ilfov.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Comerţ