Statiunea de Agrement Caciulata - Calimanesti

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Statiunea de Agrement Caciulata - Calimanesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Buleteanu Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Capitolul I – Turismul balnear
- 1.1 Conţinutul şi particularităţile turismului balnear
- 1.2 Serviciile de tratament balnear
- 1.3 Factorii naturali terapeutici
- 1.4 Evoluţia staţiunilor balneoclimaterice din România
Capitolul II – Resurse balneo-climaterice ale staţiunii Călimăneşti-Căciulata
- 2.1 Scurt istoric al staţiunii
- 2.2 Cadrul fizico-geografic
- 2.2.1 Relieful
- 2.2.2 Clima
- 2.2.3 Vegetaţia
- 2.2.4 Hidrografia
- 2.2.5 Fauna
- 2.3 Factori naturali de cură
- 2.4 Alte resurse turistice
Capitolul III – Studiul bazei tehnico-materiale pentru turismul din staţiunea Călimăneşti-Căciulata
- 3.1 Analiza bazei tehnico-materiale
- 3.1.1 Baza de cazare
- 3.1.2 Baza de alimentaţie
- 3.1.3 Baza de tratament
- 3.1.4 Baza de agrement
- 3.2 Circulaţia turiştilor în staţiunea Călimăneşti-Căciulata
- 3.2.1 Numărul de turişti
- 3.2.2 Numărul de înnoptări
- 3.2.3 Sejurul mediu
- 3.2.4 Densitatea circulaţiei turistice
Capitolul IV – Prezentarea turismului balnear în staţiunea Călimăneşti-Căciulata
- 4.1 Tehnici de promovare a turismului balnear în staţiunea Călimăneşti-Căciulata
- 4.2 Direcţii de relansare a turismului în staţiunea Călimăneşti-Căciulata
- 4.3 Agrement, excursii în împrejurimi
Concluzii şi propuneri:
Bibliografie

Extras din document

ARGUMENT

Turismul a devenit,după cum arata realitatea,unul dintre cele mai vaste fenomene sociale ale anilor nostrii cu implicaţii inseminate asupra economiilor naţionale ale multor ţari şi asupra relaţiilor economice internaţionale, representând astăzi cea mai mare afacere din lume.

Transformarile produse in viaţa social-economică a lumii (introducerea automatizarii, folosirea ciberneticii si techinicii de calcul în diverse sectoare economice, industrializarea agriculturii) au dus la o importantă concentrare a populaţiei în centre urbane în cadrul cărora se înregistrează agomerări ale locurilor de şcolarizare şi de muncă, ale căilor şi mijloacelor de transport, ale familiilor în blocuri de locuinţe, ale punctelor de distracţie.

Societatea industriala oferă posibilitatea de creştere a productivitaţii muncii cu multe efecte pozitive asupra membrilor societaţii, dar şi cu efecte negative manifestându-se sub forma agresivitaţilor biologice (poluare, lipsa de mişcare, maladii frecvente) precum si a celor de ordin nervos (stres psihic, constrâangerile din viaţa sociala şi profesională).De aici, doriţa si tendinţa oamenilor societaţii contemporane de a-şi petrece timpul liber calătorind sau visând la locuri liniştite din natură, vizitând oraşe şi sate din ţara de baştina sau din alte ţari.

Turismul de tratament ocupă o poziţie deosebită in cadrul turismului intern şi internaţional, cura balneară având funcţii complexe putând fi adaptate la toate cerinţele stiinţei medicale datorităa faptului că prin terapia balneo-fizică se tratează aşa numitele <<boli ale civilizaţiei>>.

Este bine cunoscut că atât pe plan mondial cât si in ţara noastra, se înregistrează o creştere de viaţă, ceea ce presupune o solicitare a organismului, în special în mediul urban, conducând la apariţia a noi aspecte ale morbidităţii populaţiei.

În asemenea condiţii vacanţele de sănătate şi respectiv curele balneo-climaterice devin parte integrantă a sistemului de ocrotire a sanataţii, un instrument prin care se pot realiza obiective multiple şi complexe.

Factorii terapeutici naturali sunt consideraţi in prezent, pe de o parte remedii cu o valoare deosebită, in unele staţiuni fiind indispesabil, de neînlocuit in realizarea unor efecte profilactice, terapeutice şi de recuperare, iar pe de alta parte, o alternativă a terapiei cu mijloace farmacologice, medicamentoase.

În unele staţiuni, serviciile de cură şi tratament balneo-medical sunt considerate ca fiind servicii complementare, care se adaugă motivaţiei principale a turistului, dar în altele reprezintă profilul principal ce caracterizează activitatea turistică.

În aceasta lucrare s-a incercat o caracterizare şi o analiză a factorilor care stau la baza formării produsului turistic balnear, şi pe o descriere concretă a staţiunii balneo-turistice permanente Călimaneşti-Căciulata.

CAPITOLUL I

TURISMUL BALNEAR ÎN STAŢIUNEA CĂLIMANEŞTI-CĂCIULATA

1.1.1 Continutul şi particularitaţile turismului balnear

În formele sale incipiente, turismul balneo-medical şi într-o măsura considerabila turismul în staţiunile climaterice a reprezentat o forma a turismului de lux, un privilegiu al claselor bogate.

În secolul al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului nostru s-a constatat chiar un ”cult” al staţiunilor balneare, frecventate nu atât din motive de îngrijire a sanataţii, cat mai mult din motive de prestigiu, din dnobismul caracteristic acestor clase sociale cu venituri ridicate.

Dezvoltarea economica şi progresele ştiinţelor medicale au determinat o foarte accentuată lărgire şi îmbunataţire a asistenţei medicale în numeroase ţari în epoca postbelică corelate cu creşterea cheltuielilor destinate sănătaţii şi cu o importanta socializare a asistenţei medicale în numeroase ţări cu sistem economic-social diferit.

În condiţiile de viaţa oferite de societatea modernă, industrializata şi urbanizata, alături de bolile cronice degenerative, urmare a prelungirii duratei vieţii, au crescut în importanţă, în tabloul morbiditaţii bolile de nutriţie, afecţiunile determinate de solicitarea ritmurilor biologice, precum şi afecţiunile şi stările determinate de reducerea capacitaţii de efort, datorate micsorarii cantitaţii de mişcare.

Faţăde modificarile rapide şi fundamentale ale structurii morbidităţii, medicina chimică, medicina de spital şi de cabinet, cu toate progresele tehnice şi farmaco-terapice extraordinare înregistrate în ultimele decenii, nu a putut şi nu poate face faţă problemelor complexe ale asistenţei medicale a populaţiei din diferite ţări dezvoltate economic şi social sau aflate în curs de dezvoltare rapidă, ea rămânând deficitară, mai ales în domeniile preventive şi de recuperare.

În acest contex medico-social, dezvoltarea şi modernizarea staţiunilor balneare

Într-o serie de ţari europene, între care şi România, nu apare ca un fenomen conjunctural, cu valenţe exclusiv economice, ci ca o consecinţa a solicitarilor crescânde de cure cu facrori naturali terapeutici.

Explicaţia trebuie căutată şi în conţinutul îmbogaţit, înnoit al medicinei balneare moderne, care îşi gaseşte astăzi şi o fundamentare ştiinţifică pentru multe din metodele tradiţionale folosite în trecut în mod empiric.Interesul pentru remediile naturale este în creştere şi datorită costului extrem de ridicat al metodelor farmacoterapiei, eficienţei limitate a multora dintre produsele industriei farmaceutice, toxicitaţii şi efectelor secundare ale acestora, puse în evidenţă şi subliniate tot mai clar în studii controlate şi iniţiate de OMS.

Turismul balnear are rol esenţial în diminuarea sezonalităţii activităţii turistice, dovedindu-se a fi una din direcţiile importante ale atragerii de turişti straini şi de creştere a încasărilor valutare, foarte importante pentru echilibrarea balanţei de plăţi.Este de subliniat că pe lângă continuitate, acest tip de turism asigură o mai mare stabilitate a clientelei, favorizează cele mai lungi sejururi şi poate fi considerat ca cel mai avantajos, sub aspect economic, deoarece <<produsul>> turistic specific lui, încorporând mai multă muncă complexă, are şi o valoare mai ridicată.

Creşterea rolului turismului balear în ansamblul turismului internaţional al României, în condiţiile când multe alte ţări fac eforturi mari pe linia valorificării resurselor lor interne pe piaţa turistică externă, obligă la o grijă continuu sporită pentru calitatea serviciilor, pentru utilizarea de instalaţii moderne în cabinetele de tratament şi pentru folosirea celor mai adecvate mijloace de agrement şi distracţie.

1.1. 2 Serviciile de tratament balnear

În condiţiile turismului modern se înregistrează o continuă creştere a cererii pentru tratamente balneo medicale, reflectate prin creşterea considerabilă a numărului de curanţi în majoritatea ţărilor în care există factori naturali de cură, susceptibile să contribuie la promovarea acestei forme de turism.

În zilele noasre, cererea de servicii pentru tratament balneo-medicalare un conţinut nou, izvorât din necesitaţile reale de îngrijire a sănătăţii în urma recomandărilor şi prescripţiilor personalului medical de specialitate, cât şi ca rezultat al evaluarii concepţiilor de privitor la necesitatea tratamentelor şi curelor profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirii unor categorii de populaţie predispuse pentru anumite maladii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Statiunea de Agrement Caciulata - Calimanesti.doc