Tabara Scolara in Muntii Rarau

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tabara Scolara in Muntii Rarau.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cornelia Andrei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Turism

Extras din document

Tabără şcolară la Cabana Rarău perioada 22.08.2006-31.08.2006 cu vizitarea Munţilor Rarău-Giumalău şi a mânăstirilor, obiectivelor turistice din Nordul Moldovei

Elevi - medie vârstă:16 ani

Număr: 20

Ziua I: plecare din Bucureşti pe ruta Bucureşti-Urziceni-Buzău-Râmnicu Sărat-Focşani-Mărăşeşti-Bacău-Roman-Fălticeni-Suceava-Câmpulung Moldovenesc gara Est – Cabana Rarău

Ziua II: Vizitarea Pietrei Soimului,Piatra Zimbrului, Pietrelor Doamnei, Peşterii Liliecilor,Vf Rarău; seara program de distracţie, dans, jocuri

Ziua III: Excursie-Itinerariu: Câmpulung Moldovenesc (Muzeul de Artă a Lemnului),Mânăstirea Moldoviţa, Mânăstirea Suceviţa, Marginea(atelierul de ceramica, izvorul sarat-slatina),Putna(Mânăstirea Putna şi Chilia lui Daniil Sihastru)-Rădăuţi(Casa muzeu Bilca,mânăstirea Bogdana,biserica Bogdana,Muzeul de etnografie) –Volovăţ(Mânăstirea Volovăţ)-Marginea-Vatra Moldoviţei-Câmpulung Moldovenesc-Cabana Rarău

Ziua IV: Vizitarea rezervaţiei Codrii Slătioarei – admirare fauna şi floră, prezentare detaliată; la întoarcere program liber odihnă sau jocuri

Ziua V: Traseu spre Cheile Moara Dracului; la întoarcere seară de dans

Ziua VI: Excursie-Itinerariu:Cabana Rarău-Prisaca Dornei-Mânăstirea Voroneţ-Gura Humorului(Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina)- Mânăstirea Humorului – Cacica (salina)-Solca(casa muzeu Solca)- Mânăstirea Arbore-Mânăstirea Pătrăuţi- Mânăstirea Dragomirna -Cabana Rarău

Ziua VII: Cabana Rarău – Câmpulung Moldovenesc- Pojorâta- Rezervatie naturala, Rezervatie paleontologica (Pojorata, 4 km)

Ziua VIII: Excursie-Itinerariu: Cabana Rarău – Prisaca Dornei - Ciprian Porumbescu– Suceava –Ipoteşti- Vorona -Fălticeni – Baia – Mălini – Gura Humorului - Cabana Rarău

Ziua IX: Odihnă, vizitarea schitului Rarău(10 min.), observarea faunei şi florei din împrejurimi (cunoaşterea ciupercilor), organizarea focului de tabară şi a unei mese festive

Ziua X: Cabana Rarău – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei- Lacul Bicaz – Gheorghieni-Miercurea Ciuc-Băile Tuşnad-Sf. Gheorghe-Braşov-Bucureşti

Prezentarea detaliată pe zile a itinerariului turistic

Ziua I Bucureşti(E85)-Urziceni-Buzău-Râmnicu Sărat-Focşani-Mărăşeşti-Bacău(DN15)-Roman-Fălticeni(E85)-Suceava(DN17)-Câmpulung Moldovenesc gara Est(DJ) – Cabana Rarău

Plecare Bucureşti ora 7 am de la Gara de Nord cu autocarul

Descrierea traseului:

-Afumaţi-ruinele casei stolnicului Constantin Cantacuzino(sec XVII);biserică atribuită lui Radu de la Afumaţi, refăcută în 1696 de Constantin Cantacuzino

-Buzău: în 1976 a sărbătorit 1600 de la prima atestare documentară; a fost târg de seamă, aflându-se pe drumul mare al Moldovei, la convergenţa cu unul dintre drumurile ce veneau din Transilvania; amintit ca oraş în 1431, el devine la începutul sec. XVI sediul unei episcopii, pe lângă care,în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu a luat fiinţă o tipografie, de unde au ieşit numeroase şi valoroase cărţi la lumină(Pravoslavnica Mărturisire-1691,Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur-1691,Apostolul românesc-1704).

În 1848 aici s-a constituit o puternică gardă naţională, iar în 1907 numeroşi locuitori au luat parte la marea răscoală naţională, în 1920 proletariatul a participat la greva generală, iar în 1921 a avut reprezentanţi la primul congres PCR.Dintre obiectivele turistice se amintesc: Muzeul Judeţean cu secţia de arheologie, istorie şi artă cu exponate de ceramică neolitică pictată descoperite la situl arheologic de la Sărata Monteoru, Colecţia de etnografie instalata în casa Vergu-Mănăilă monument de arhitectură din sec XVIII, Palatul comunal construit între 1899-1903 în a cărui stil regăsim loggia brâncovenească; Complexul Episcopiei construită între 1836-1838, Colecţia de Arta veche românească cu obiecte de cult, tipărituri, icoane vechi, biserica episcopală construită de Radu cel Mare în 1504 şi reclădită de Matei Basarab în 1649; în chiliile din jur au funcţionat şcoli bisericeşti, şcoli de zugravi, Palatul Domnesc al lui Constantin Brâncoveanu(1710-1712) cu picturi de Gh. Tătărescu şi o vastă bibliotecă; Casa în care a locuit I.L.Caragiale între 1892-1896 când marele dramaturg avea în concesiune restaurantul gării; Parcul Crâng amenajat într-o pădure seculară.

-Râmnicu-Sărat:localitate menţionată în 1481 când au avut loc în apropiere luptele dintre oştirile lui Ştefan cel Mare cu Basarab cel Tânăr.Menţionat ca oraş în 1574, el s-a dezvoltat în secolele XVII-XVIII.Obiective turistice: Muzeul orăşenesc cu secţii de istorie, etnografie, ştiinţele naturii, arte plastie;Biserica Adormirea ctitorie a spătarului Mihai Cantacuzino şi a nepotului său Constantin Brâncoveanu 1691-1697 cu picturi realizate de zugravul Pârvu Mutu.

-Dumbrăveni; aici se găseşte un monument comemorativ al victoriei obţinute de generalul rus Suvorov asupra turcilor în 1789;ramificaţie la st. Spre Dragosloveni unde se găseşte expoziţia memorială Alexandru Vlahuţă

-Focşani:până la Unirea Principatelor Române localitatea era formată din 2 târguri despărţite de râul Milcov care funcţiona ca hotar între Ţara Românească şi Moldova; cele două localităţi s-au dezvoltat paralel începând din sec XVI ca centre vamale, administrative şi centre de schimb;ăn 1888 ia fiinţa aici Asociaţia Meseriaşilor, apoi sindicatele muncitoreşti;a luat parte la marea răscoală din 1907.Obiective turistice: Muzeul de istorie şi etnografie cu o bogată colecţie de arheologie(ceramică neolitică de tip Cucuteni,tezaure dacice şi romane, documente referitoare la Unire, aici funcţionând între 1 apr.1859-23 apr.1861 Comisia Centrală a Principatelor Unite),Monumentul Unirii,Monumentul Eroilor Putnei ca omagiu adus eroilor căzuţi între 1877-1878.

Ora 10.30 –vizitare monument de la Mărăşeşti: devine un important nod de cale ferată la sf.sec.XIX –aici se găseşte Mausoleul în amintirea eroilor din 1917 care au învins armata germana, care adăposteşte osemintele a peste 6000 de ostaşi români, expoziţie documentară – plecare ora 11

-Domneşti Târg-biserică înălţată de Grigore Ghica în 1714

-Adjud: oraş întemeiat în 1795 de domnitorul Mihai Şuţu (muzeul de ştiinţe ale naturii)

-Răcăciuni: colecţie de etnografie

-Bacău: oraşul s-a dezvoltat pe terasele de pe malul drept al Bistriţei, în apropierea confluenţei cu Siretul;în perimetrul său,în zona fostei curţi domneşti s-au găsit urme de locuire din sec.IV,VI,VIIe.n.Ca tîrg este atestat documentar în 1408 şi ulterior este amintit ca puct de vamă ptr relaţiile comerciale dintre Moldova,Transilvania şi Ţara Românească; în sec XIX se dezvoltă industrial când iau fiinţă fabrici de hârtie-1841,tăbăcării.Obiective turistice:Ruinele Curţii Domneşti din sec.XV;Biserica domnească Precista ctitorie a lui Alexandru,fiul lui Ştefan cel Mare-renovată ultima dată în 1854;muzeul judeţean de istorie şi artă cu exponate aparţinând culturii Cucuteni şi aşezării dacice de la Răcătău; secţia de artă a muzeului cuprinde opere remarcabile din epoca medievală,pânze pictate de Theodor Aman,Nicolae Grigorescu şi alţii; Casa Memorială George Bacovia

-Roman:a fost înfiinţat de domnitorul Roman I între 1392-1396 în preajma unei fortificaţii construită din pământ şi lemn de acelaşi domnitor; devine sediul unei episcopii la începutul sec.XV, în 1562 fiind menţionat ca târg bine populat, iar în 1600 ca una din aşezările importante ale Moldovei.S-a dus o luptă îndelungată între locuitorii oraşului şi episcopia de aici care nesocotea privilegiile de tîrg ale oraşului dobândite în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, astfel în 1756 moşia şi vatra târgului au fost atribuite episcopiei de către domnitorul C. Racoviţă şi abia în sec.XIX locuitorii au izbutit să răscumpere cu mari sacrificii vatra şi o parte din moşia târgului.Obiective turistice:ruinele cetăţii ridicate sub RomanI; Cetatea Nouă construită de Ştefan cel Mare, Complexul Episcopal, Biserica Albă ctitorie a lui Ştefan Tomşa sec. XVIII, casa vornicului Done, Muzeul de Ştiinţe Naturale.

-Fălticeni:aşezarea a fost întemeiată în 1779 de locuitorii din Suceava refugiaţi după ocuparea Moldovei de Nord de către austrieci; aici s-au născut personalităţi ale culturii româneşti(Eugen Lovinescu) şi au trăit ptr o vreme Ion Creangă(1839-1889),M. Sadoveanu(1880-1961).Obiective turistice: Galeria Oamenilor de Seamă, colecţia de artă Ion Irimescu, casa în care a locuit Ion Creangă,Casa Sadoveanu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tabara Scolara in Muntii Rarau.doc