Turism

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Turism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Igor Ivancea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Turism

Extras din document

Turismul este un sector important al economiei mondiale şi are o tendinţă de creştere permanentă la nivel internaţional.

Industria turismului cuprinde o gamă variată de întreprinderi publice şi private, generatoare de beneficii economice şi sociale, de noi locuri de muncă pentru diferite categorii de angajaţi, oferind oportunităţi de angajare mai cu seamă pentru femei.

Industria turismului este extrem de fragmentată, fiind constituită din diferite întreprinderi mici şi mari, atît din sectorul public, cît şi din cel privat. Evoluarea ei necesită coordonare, investiţii, instruire şi marketing, ceea ce determină coordonarea dintre Guvern, autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile comerciale şi comunităţi.

Turismul constituie o activitate economică ce se răsfrînge asupra majorităţii sectoarelor sociale. Acest moment urmează a fi conştientizat de instituţiile vizate şi de întreaga populaţie. A devenit iminent faptul de a demonstra că turismul nu se referă doar la unele persoane, care îşi petrec anual vacanţele, ci, prin serviciile prestate, poate avea un impact pozitiv asupra întregii societăţi.

În prezent aportul turismului în economia naţională este relativ nesemnificativ. Nivelul calitativ scăzut al capacităţilor de cazare şi venitul obţinut din activitatea turistică plasează Republica Moldova printre ţările în care turismul este slab dezvoltat.

În ultimii 10 ani, evoluţia circulaţiei turistice în Republica Moldova manifestă o tendinţă relativă de reducere a numărului de vizitatori, ca rezultat al efectelor negative din sfera economico-socială a ţării.

În pofida faptului că numărul total al vizitatorilor s-a redus de la 140,4 mii în anul 1993 pînă la 115,9 mii în anul 2002, se observă totuşi o tendinţă de creştere a acestui indicator începînd cu anul 1999. Astfel, numărul turiştilor în anul 2002 a crescut cu 55,5 mii în comparaţie cu anul 1998.

Evoluţia circulaţiei turistice în cadrul turismului internaţional organizat reflectă aceeaşi tendinţă. În perioada anilor 1995 - 2002 atît sosirile, cît şi plecările de vizitatori, sînt în descreştere.

Datele statistice relevă tendinţa de descreştere a numărului de vizitatori străini în Republica Moldova, de la 104,1 mii de vizitatori în anul 1995 pînă la 71,8 mii în anul 2002, iar raportul plecărilor şi sosirilor de vizitatori confirmă faptul că Republica Moldova se manifestă constant ca ţară emitentă în cadrul turismului internaţional.

De remarcat, totuşi, tendinţa de creştere a numărului de vizitatori în cadrul turismului intern în perioada anilor 1995 - 2002.

Numărul de vizitatori în cadrul turismului intern organizat a sporit de la 16,4 mii în anul 1995 pînă la 44,1 mii în anul 2002, iar ponderea în totalul vizitatorilor s-a majorat de la 13,6% în anul 1995 pînă la 38,1% în anul 2002. Această tendinţă reflectă creşterea cererii populaţiei pentru oferta turistică internă.

Valorificarea activităţii turistice prin volumul încasărilor provenite din activitatea turistică ne permite să urmărim contribuţia relativă a turismului la dezvoltarea economiei naţionale (diagrama 1.).

Fisiere in arhiva (1):

  • Turism.doc