Toate documentele din domeniul Religie

Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință

Din câte se cunoaște până acum, nu există o biografie veche a lui Nichita Stithatul. O altă curiozitate este legată de faptul că acest părinte cu viață cuvioasă, este persoana care a scris Viața Sfântului Simeon. Anul 1022 este reprezentativ deoarece, la această dată, Cuviosul Nichita consemnează detalii nu doar... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Proiect didactic Praznicele împărătești cu dată schimbătoare

Instituția de învățământ: Profesor: student practicant Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Praznicele... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Săptămâna Sfintelor Patimiri ale Domnului

Instituția de învățământ: Profesor: Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Saptamana Sfintelor Patimiri... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Arătările Domnului după Înviere

Instituția de învățământ Profesor: student practicant Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Arătările... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Karma, dharma, moksa, samsara - concepte cheie în hinduism

Hindușii cred că viața oamenilor este ciclică: după moarte, sufletul părăsește corpul și se renaște/ reîncarnează în corpul altei persoane, a unui animal, etc. Această stare nesfârșită de activitate și renaștere este numită samsara. Calitatea noului născut, adică a reîncarnatului este determinată de succesul sau... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sfântul Antonie cel Mare, model de trăire monahală

I. Viața Sfântului Antonie cel Mare (251-356) Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei este persoana providențială pentru biografia Sfântului Antonie. Într-o perioadă în care viața cuiva era scrisă doar dacă făcea parte din înalta societate, lucrarea Sfântului Atanasie Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine

Aspecte introductive Despre Sfintele Taine Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă neîncetat la sfințirea vieții noastre, la mântuire. Aceasta poate fi dobândită numai în Sfânta Sa Biserică, cunoscând și împlinind Cuvântul lui Dumnezeu și împărtășindu-ne cu Sfintele Taine ale Bisericii. După Mărturisirea Ortodoxă,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ajutorul dat celor bolnavi

Unitatea școlară: Școala gimnazială nr. 97 Profesor: Data: Iunie 2023 Clasa a II-a Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ Arie curriculară: Om și societate Unitatea de învățare: Oamenii își arată iubirea unii față de alții Titlul lecției: AJUTORUL DAT CELOR BOLNAVI Tipul lecției: Transmitere și însușire de noi... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sikhismul

Introducere. Ce reprezintă sikhismnul? Din numeroasele grupări religioase care au apărut în decursul veacurilor și care au fundament în învățătura sincretică a lui Kabir, care a trăit între 1380-1460, una din cele mai importante și mai puternice, dacă nu chiar am putea să o considerăm chiar cea dintâi grupare... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sinuciderea asistată medical versus îngrijirea paleativă

Eutanasia însemna la început o moarte bună „înțelegem actul cu care se provoacă direct și voluntar decesul unei persoane afectate de boală sau dizabilitate gravă” Forme de eutanasie Eutanasie: ACTIVĂ suicidul asistat medical PASIVĂ EUGENICĂ „SOCIALĂ” = cu rațiuni strict economice Eutanasia ACTIVĂ =... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras

Laish - Dan Vechiul Testament

Introducere Dan este un oraș menționat în Biblia ebraică , descris ca fiind cel mai nordic oraș al Regatului Israel și aparținând tribului lui Dan. Orașul este identificat cu un tell situat în nordul Israelului cunoscut sub numele de Tel Dan (“Mound of Dan“- „Movila lui Dan”) în ebraică sau Tell el-Qadi (“Mound of... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul Religiei în socitatea contemporană

Pentru a înțelege mai bine rolul Religiei în societate, trebuie să explicăm următorii termeni: omul, Biserica, societatea. Prin analizarea acestor termeni vom putea observa responsabilitatea omului atât pentru natură, cât și ce comportament trebuie să adopte în relațonarea sa cu cei din jurul său. Conceptia... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Relegia ca legatura intre om și Divinitate - dimensiunea religioasă a existenței

I. PLAN TEMATIC 1. Sentimentul religios, trăsătură definitorie a omului în raport cu lumea înconjurătoare: - religia este o formă de reprezentare a legăturilor dintre om și divinitate, atât ca atitudine subiectivă, individuală, cât și ca expresie instituționalizată; - sentimentul religios a apărut, în istoria... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Plan intervenție management de caz

Plan intervenție management de caz Inițiale beneficiar : M V Data completării planului : 13.09.2021 Descrierea cazului Descrierea cazului este făcută de mama băiatului pe nume M I . Beneficiarul este M V un copil de 7 ani și a fost diagnosticat cu tulburare a aparatului fono-articulator. Acesta prezintă... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Sinodul al VII Ecumenic Niceea

Asa cum s-a intimplat si in cazul sinoadelor Ecumenice anterioare si cel de al VII-lea sinod convocat in anul (787) a fost ca urmare a unei crize profunde si reale din viata Bisericii. Inceputul acesteea fiind legata de numele imparatului bizantin Leon al II-lea Isaurul (717-741) care prin decretul sau 726 a luat... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Imnele Sfântului Ioan Damaschin

“Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani; Iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere; Că trece viața noastră și ne vom duce. ” Iată cuvintele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Monografia liturgică a zilei numelui

INTRODUCERE Sfântul Ioan Botezătorul, este graniță subtilă între Vechiul Testament și Noul Testament, este cel care a propovăduit venirea lui Mesia și cel care a practicat botezul cu apă, botez de pocăință, care purifică omul pregătindu-l pentru a primi botezul Duhului Sfânt. De-a lungul istoriei bisericești... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Samson

Samson sau în limba ebraică: שִׁמְשׁוֹן, Shimshōn, adică "omul soarelui" fost ultimul dintre judecătorii vechilor israeliți menționați în Cartea Judecătorilor, care a judecat poporil înaintea instituirii monarhiei. Este menționat în scrierile vechitestamentare, în Cartea Judecăotrilor, între capitolele 13 și... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Prezența logosului divin în creație și structura ei rațională

Prezența Logosului divin în creație și structura ei rațională Înainte de a fi creată lumea, Sfânta Treime a existat. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune acest lucru în mod dogmatic la începutul Evangheliei scrise de el, astfel: ,, La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Troița lui Rubliov sau Mysterium Trinitatis

INTRODUCERE Icoana Sfintei Treimi sau Troița sfântului Andrei Rubliov a reprezentat mereu obiectul unui interes sporit al cercetătorilor din toate timpurile. Cronici vechi ne relatează împrejurările apariției ei, un sinod o așază între prototipurile canonice, autori moderni în dedică un număr în permamentă creștere... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Filmul Andrei Rublev

Filmul lui Tarkovski „Andrei Rublev”(1966) deschide o nouă pagină (cel puțin în cinematografia sovietică) în relația dintre cinema și religie, conturând aproape toate aspectele principale ale problemelor religioase și etice. Filmul nu-și dorește aprecieri pline de ambiguitate, lăsând semnificații să se lupte și... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Exegeză imnografică la imnul heruvic din Joia Mare

INTRODUCERE Imnul Heruvic, sau poate mai bine zis puntea care leagă Liturghia cerească (“îngerească”) și Liturghia Euharistică a Bisericii pământești, aceasta este cântarea care la propriu declanșează un moment unic și destul de încordat din cadrul dumnezeieștii Liturghii - Intrarea Mare cu cinstitele Daruri.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Impuritățile sexuale

1. INTRODUCERE Nu există modele interculturale clar definite și uniforme ale conceptului de impuritate și purificare. Cu toate acestea, anumite sfere ale vieții umane, cum ar fi nașterea, pubertatea, moartea, sexul, boala sau alimentația, sunt supuse în multe culturi și religii unor categorii speciale tabu, sub... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sinuciderea asistată

Sinuciderea asistată-concept Sinuciderea asistată este dată de ajutorul unui medic care recomandă medicamente letale ce provoacă moarte, iar persoana care își dorește sa moară o poate lua oricând dorește sa își pună capăt zilelor . Aceasta este un subiect care a provocat dintotdeauna discuții și contradicții.... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras

Viața și opera imnografică a Sfântului Ioan Damaschin

INTRODUCERE În ordine cronologică, Sfântul Ioan Damaschin este considerat ultimul părinte bisericesc. Unul dintre cei mai mari intelectuali ai Bizanțului, era de origine aramaico-siriană. Înzestrat cu o gândire enciclopedică, a încercat o sinteză masivă a tuturor cunoștințelor din vremea sa în spirit creștin, o... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview