Toate documentele din domeniul Religie

 • Cinstirea Sfintelor Icoane la Sf Ioan Damaschin

  Iconoclasmul a apărut în anul 726 în urma edictului dat de către împăratul Leon Isaurul (717-741). Împăratul susținea că cei care venerează Sfintelor Icoane sunt idolatri pentru că s-ar închina la ceva făcut de mână omenească și acest lucru nu se cuvine înaintea lui Dumnezeu. ,, Încredințează-mă, spune Leon, că ni s-a predat să venerăm și să ne închinăm la ceea ce este făcut de mână omenească, și atunci mărturisesc și eu că acolo este legea lui Dumnezeu.” Împăratul Leon își justifică hotăr ...

 • Sfantul Maslu

  Introducere: Menirea ontologică a omului este unirea cu Arhetipul său care este Hristos Domnul, Logosul Întrupat. În starea paradisiacă Adam, avea menirea să urmeze cursul firesc al drumului său existențial, acela de a se înălța spre Arhetip, dacă nu intra păcatul în lume. Panayotis Nellas în magitrala sa carte „Omul animal îndumnezeit” explică această mare taină a unirii omului cu Hristos: „Faptul că Adam a fost creat după chipul lui Hristos înseamnă că el trebuia să se înalțe la Arhetipul...

 • Apocatastaza la Sfantul Grigore de Nyssa

  Apocatastaza a fost condamnată, alături de celelalte învățături origeniste greșite, la Sinodul V Ecumenic. Textul major aflat la baza Apocatastazei origeniene este I Corinteni XV, 23-28 : „ Dar fiecare în rândul cetei sale : Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui. După aceea, sfârșitul, când Domnul va preda împărăția lui Dumnezeu și Tatălui, când va desființa orice domnie și orice stăpânire și orice putere. Căci El trebuie să împărățească până ce va pune pe toți...

 • Diaconul Coresi

  Introducere Un moment important din viața bisericească a Țărilor Române în secolul al XV-lea îl constituie introducerea tiparului, una din cele mai revoluționare creații tehnice din Evul Mediu. În Țările Române tiparul a apărut în primul deceniu al secolului al XVI-lea, la aproximativ 60 de ani de la inventarea lui de către Johanes Gutemberg și la aproximativ două decenii de la tipărirea primelor cărți în limba slavonă . Apariția tiparului în Țările Române este legată de venirea...

 • Hermenautica

  De ce nu studiem Biblia? 1. Incomode .nu ne complimenteaza 2. Este greu de studiat si greu de inteles . Necesita efort si concentrare Fapte 8 Famen 3. Nu suntem disciplinati . Nu studiez si iau premiul intai (consecventa) . 1 timotei 4 4. Plictisitoare si irelevanta .Ce ai facut in zilele in care nu ai studiat 5. Daca avem o relatie adevarata cu Dumnezeu? Sa promiti 2 saptamani ce ai studiat , te ai rugat Metoda de studiu Deductiv si inductiv I. Deductiva porneste de la ceva...

 • Misiologie - Sfintii Chiril si Metodie - modele pentru misiunea ortodoxa actuala

  Introducere Secolul al IX- lea a fost o vreme de mari și însemnate evoluții, atât pentru puternicul Imperiul Bizantin, cât și pentru țările și popoarele din jurul său. Condamnarea finală a iconoclasmului în 843 a deschis o epocă cu totul nouă, împrospătată de un vânt al regenerării și renașterii, atât în viața duhovnicească și artistică, cât și în organizarea statului. La înfătuirea acestui mare proces, ce avea să aibă urmări și ramificații hotărâtoare de-a lungul istoriei Europene, doi...

 • IBOR

  Cursul nr. 1: Mitropolitul Antim Ivireanul Acesta nu era român, dar cu toate acestea a ajuns să fie cel mai de seamă în Țara Românească. El s-a născut în Iviria sau Georgia de azi în jurul anului 1650, din părinții Ioan și Maria primind la botez numele de Andrei. În tinerețe a căzut rob la turci, a fost dus la Constantinopol, unde în cele din urmă a scăpat de robie și fiind prin preajma Patriarhiei Ecumenice a învățat sculptura în lemn, pictura, broderia, iar mai apoi limbile greacă, arabă...

 • Practica pedagogica - proiect de lectie

  Propunător: Data: 17.05. 2018 Unitatea De Învățământ: Clasa: a VII-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Modele de iubire față de semeni Tipul lecției: predare-învățare/transmitere și însușire de noi cunoștințe Durata: 50’ Scopul lecției: cultivarea iubirii față de semeni prin urmarea unor modele sfinte Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili: O1 - identifică modele ale iubirii...

 • Spiritualitate ortodoxa - Ascetica si mistica, despre patimi

  Patimile omului: sufletești și trupești Sfântul Ioan Damaschin ne oferă o listă aproape completă a patimilor trupești și sufletești: Patimi sufletești sunt acestea: uitarea, nepăsarea și neștiința. Când ochiul sufletului, sau mintea, e intunecat de acestea trei, e luat apoi in stăpânire de toate patimile care sunt acestea: neevlavia, credința strâmbă sau toată erezia, blasfemia, iuțimea, mânia, amărăciunea, infurierea năpraznică, ura de oameni, pomenirea răului, vorbirea de rău, osândirea,...

 • Ingerii

  ARGUMENT Tema lucrării de față este aleasă în contextul aprecierii și cinstirii mele deosebite față de îngeri dar și pentru a-mi clarifica, în primul rând mie, anumite aspecte ale lumii cerești. De mult timp, chiar de când am început să am un contac tot mai direct cu teologia, lucrările Sfinților Părinți și chiar discuții foarte serioase pe tema divinității și a creației, o atracție deosebită, pentru mine a avut-o tema legată de puterile cele de sus, îngerii. Mereu eram fascinat de...

 • Teologia muncii in opera Sfantului Apostol Pavel

  Introducere Izvoarele învățăturii creștine evidențiază faptul că munca are un sens economic și un sens moral în viața creștinilor. Prima poruncă dată de Dumnezeu, după ce l-a creea și așezat pe om în rai, a fost adresată acestuia ,, ca să-l lucreze și să-l păzească” ( Geneza 2, 15). Munca în sine n-a fost dată omului ca pedeapsă ci ca o binecuvântare, pentru ca prin aceasta el să dispună de un mijloc de înaintare, educare și desăvârșire. Sensul moral al muncii rezultă din ideea, că lumea e...

 • Plan de lectie - Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu

  Clasa: a V - a Data: 22.11.2018 Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Dumnezeu Se face cunoscut omului Lecția: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu Tipul de lecție: mixtă Locul de desfășurare: sala de clasă Scopul lecției: dobândirea unor cunoștințe despre Moise și importanța lui în istoria Vechiului Testament Competențe generale: 1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței 2. Manifestarea unui comportament...

 • Morala crestina

  I. Introducere Dupa Reforma, gandirea si simtamintele omului s-au impins in zona rationalului. Ceea ce scapa uzului ratiunii este determinant. Potrivit definitiei generale a moralei „se ocupa cu fapte libere/constiente”. In limbajul intalnit pe strada, in textele liturgice il rugam pe Dumnezeu sa ne ierte pacatele cu voie si fara de voie savarsite. Inseamna ca exista o zona a subconstientului, in care se aduna informatii care stabilesc un raport existential si ontologic cu Dumnezeu....

 • The influence of religion on the Victorian literature

  ABSTRACT The purpose of this study is to explore how religion influenced some of the writings from the Victorian literature, after the scientific discoveries that shook the era and the continuous changes within the Church. The research seeks to answer the question of whether religion still remained an important part of the era’s literature and how Elizabeth Gaskell, Charlotte Brontë, Thomas Hardy and Charles Dickens coped with the loss of faith in the Christian dogma after they were...

 • Recenzie catehetica - Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educatie ortodoxa a copiilor de azi

  Aceasta este ediția a II-a a cărții Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi (cu traducerea în limba română a cuvântului Sfântului Ioan Gură de Aur despre educația copiilor), apărută la Sibiu, în anul 2006, la editura Deisis, îngrijită de diac. Ioan I. Ică jr. Coperta este realizată de Maria-Cornelia Ică jr. Lucrarea apare în format 11 x 18 cm, are 182 de pagini și conține 40 de capitole în care autoarea citează din Sfântul Ioan Gură de Aur și din Sfânta Scriptură, la care se mai...

Pagina 1 din 86