Toate documentele din domeniul Religie

 • Istoria si evolutia Liturghiei

  1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte de intrarea în uz și generalizarea acestei denumiri, au fost folosiți pentru aceasta alți termeni care indicau fie ființa sau esența și scopul sfintei slujbe, fie un rit sau altul, care era considerat ca o parte de căpetenie a ritualului sacru. Cele mai vechi denumiri le întâlnim întrebuințate în epoca apostolică și le găsim chiar în cărțile Noului...

 • Sikh Religion and Hinduism - An Interfaith Dialogue

  Introduction It is believed that Inter-faith dialogue will help the whole world to live in peace and harmony. There were conflicts and wars due to misunderstandings or misinterpretations of scriptures of other religions. The pioneer assembly to bring the religious leaders of the world together in a spirit of reconciliation was held in Chicago during 1893 under the banner of world Parliament of Religions. Swami Vivekananda participated in this assembly to represent Hindu religion....

 • Cultul Sfintilor Ingeri

  În calendarul bisericesc observăm că pe lângă sărbătorile închinate cinstirii lui Dumnezeu, și a Sfinților,există și o sărbătoare închinată îngerilor Mihail și Gavril.Prin cinstirea pe care o facem îngerilor, credincioșii Bisericii noastre recunosc aportul pe care Puterile netrupești îl aduc pentru mântuirea sufletelor noastre. II. Anunțarea temei Dat fiind însă faptul că nu toți creștinii aduc cinstire sfinților îngeri, în cele ce urmează ne vom referi la temeiurile cultului Sfinților...

 • Plan de lectie Imnul dragostei crestine

  Aria curriculară: Om - Societate Unitatea de învățare: Sfânta Scriptură - izvor de înțelepciune și iubire Titlul lecției: Imnul dragostei creștine (I Corinteni 13) Tipul lecției: comunicare / însușire de noi cunoștințe Scopul lecției: - conștientizarea elevilor asupra faptului că iubirea reprezintă cea mai înaltă virtute creștină și Sensibilizarea elevilor față de cei aflați în suferință. Competențe generale: C.G.1. Cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii și...

 • Plan de lectie - Curajul marturisirii Sfantul Ioan Botezatorul

  Profesor: Disciplina: Religie Ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Curajul mărturisirii - Sfântul Ioan Botezătorul Tipul lecției: Transmitere / însușire de cunoștințe Durata lecției: 50minute Competențe specifice: 1. - descrierea familiei Sfântului Ioan Botezătorul; 2. - prezentarea modului de viață al Sfântul Ioan Botezătorul; 3. - cunoasterea semnificației numelui “Botezătorul” și “Înaintemergătorul Domnului; 4. - enumerarea...

 • Sfantul Haralambie - pilda talantilor si vindecarea orbului din ierihon de catre Hristos Dumnezeu

  I. Sfântul Haralambie era episcop, adică un urmaș al Apostolilor ales dintre ieromonahi (preoții-călugări) și care hirotonește pe toți preoții dintr-o anumită eparhie. II. Împăratul Septimiu Sever i-a poruncit să nu le mai vorbească oamenilor despre Hristos-Dumnezeu și să se închine la zei, însă Sfântul Haralambie a continuat să îi convertească pe păgâni la creștinism și de aceea a fost arestat. III. Când un om - Luchie l-a lovit pe Sfântul Haralambie, mâinile i s-au rupt, iar când...

 • Crestinul acasa si in biserica

  Ce reprezintă familia ? Familia creștină se mai numește și „Biserica cea mică” sau „Biserica de acasă” (Sfântul Ioan Gură de Aur) , întrucât membrii ei Îl cinstesc pe Dumnezeu. Până să ajungă la școală sau la biserică , unde profesorul sau preotul îi învață pe copii să fie buni , cuminți , ascultători , deci morali ,ei îi au pe părinții trupești . Părinții au datoria de a-și îngriji copiii , de a-i crește cu dragoste, de a-i ajuta să-L cunoască pe Hristos , de a le fi modele de urmat ,...

 • Transmitere insusire de cunostinte

  Profesor: Data: 20.05.2021 Școala : Școala Gimnaziala nr.2 Piatra-Neamt, judetul Neamt Clasa: a VII-a Disciplina: Religie Ortodoxă Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină Subiectul lecției: Iubirea prin fapte: Ajutorarea celor aflați în suferință Tipul lecției: Transmitere / însușire de cunoștințe Durata lecției: 50 minute Competențe specifice: 1. - cunoașterea virtuților religioase și a poruncii Mântuitorului Isus Hristos; 2. - extragerea mesajului moral dintr-o...

 • Dinamica Liturghiei in misiunea apostolica si marturia crestina

  Întemeierea văzută a Bisericii în ziua Cincizecimii constituie și prima acțiune misionară a Apostolilor. După cum bine știm atunci în urma predicii Sf. Ap. Petru s-au convertit peste 3000 de suflete. Sfânta Scriptură ne relatează că aceștia stăruiau ,,în învățătura apostolilor și în împărtășire în frângerea pâinii și în rugăcinue” (FA 2,42). Tot din aceeași carte a Sf. Scripturi aflăm că noii comunitați i se adăugau membri noi zilnic: „Iar Domnul îi adăuga zilnic pe cei ce se mântuiau” (FA...

 • Predica la Efeseni 4,1-7

  Fraților, vă îndemn, eu cel întemnițat pentru Domnul, să umblați cu vrednicie, după chemarea cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păziți unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl tuturor, Care este peste toate și prin toate și întru toate. Iar fiecăruia...

 • Spiritismul

  Vrednicul de pomenire Preasfințitul Grigorie Comșa, trecut la Domnul în anul 1935, s-a ocupat de secta ,,Spiritiștii” în lucrarea sa, ,,Noua Călăuză pentru cunoașterea și combaterea sectelor religioase”. Deși e o credință superficială, practicată mai mult de tineret și înalta societate, totuși s-a popularizat, cu forme concrete, în câteva localități din județele Arad și Bihor. Un fost diacon rătăcit, pe nume Iosif Vucotici, se specializează în Spiritism, făcând școală la un evreu din...

 • Predica istorica la Sinodul 4 Ecumenic

  În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții! Iubiți, credincioși! Cu mila Domnului am ajuns cu bine și în această Sfântă Duminică. Duminică în care Biserica pe lângă sfinții prăznuiți astăzi, cinstește și pe Sfinții Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. În cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vă aduc la cunoștină istoria Sinodului IV Ecumenic. Întâi de toate vreau să menționez ce...

 • Hermeneutica Ortodoxa ca dezvoltare teologica in Traditie de Prof. Conf. Nicolae Mosoiu - Recenzie

  Această carte este foarte amplă cuprinzând teme precum: date biografice despre părintele profesor Dumitru Stăniloae și părintele profesor Ion Bria, raționalitatea lumii, teognosia în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae, teognosia mistică, koros și epektasis, duhul teognosiei, forma Bisericii, elemente de eclesiologie, Crez, paternitatea lui Dumnezeu, sobornicitatea la părintele Dumitru Stăniloae, bazele tradiției la părintele Ion Bria și este împărțită în 15 capitole având 589 de pagini....

 • Teologia Sfintelor Taine

  Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Iisus Hristos și încredințate Bisericii, prin care se împărtășește credinciosului harul Sfântului Duh. Săvârșitorul Sfintelor Taine este Hristos prin slujitorii săi: episcopi și preoți. Necesitatea Sfintelor Taine este de netăgăduit, pentru că împărtășesc harul lui Dumnezeu care este condiția obligatorie pentru mântuire. Locul săvârșirii, de obicei în biserică. Numărul Sfintelor Taine în Biserica Ortodoxă este de șapte. Cele...

 • Sfaturi pentru o crestere sanatoasa a copiilor - Pr, Vasile-Thermos

  Introducere Înainte de a trece la tratarea propriu-zisă a lucrării părintelui Vasile Thermos, am selectat câteva date biografice pentru a prezenta în câteva rânduri personalitatea sa. Acesta se naște în anul 1957, în Levkada (,,Λευκαδα’’), o insulă de pe coasta de vest a Greciei. Va studia medicina și teologia la Universitatea din Atena și va profesa ca psihiatru și psiholog, în cele mai multe cazuri ajutându-i pe copii și pe adolescenți. Pe lângă acestea a urmat și cursuri de specializare...

Pagina 1 din 89