Toate documentele din domeniul Religie

 • Taina sfantului botez

  INTRODUCERE Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui Dumnezeu şi putem înainta spre îndumnezeire. „Sfintele Taine au în vedere omul ca parte materială care trebuie spiritualizată, pătrunsă de harul divin. În acelaşi timp, ele evidenţiază faptul că mântuirea înseamnă tocmai penetrarea materiei de spiritual, spiritualizarea şi sfinţirea materiei, precum şi capacitatea ei de a fi mediu al harului” ....

 • Ritualuri mormone

  Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a fost fondată la 6 aprilie 1830, în vestul statului american New York, de Joseph Smith (n. 1805, d. 1844). Smith, considerat de către mormoni profet al lui Dumnezeu, a pretins că Dumnezeu şi Iisus Hristos au venit la el în 1820, că iau ordonat să nu adere la nici o biserică, pentru că toate sunt imperfecte şi incomplete, şi că i-au promis că într-o zi va fi reintrodusă, prin el, biserica adevărată. Membrii noii biserici au...

 • Mijloace si metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase

  Marea majoritate a războaielor religioase apar, se dezvoltă şi se desfăşoară acolo unde mecanismele consacrate medierii conflictelor eşuează. Ιncapacitatea guvernelor de a media un conflict apare frecvent datorită prăbuşirii imperiilor, precum imperiile coloniale europene din Africa sau imperiul sovietic din caucaz şi Asia centrală. Astfel de „state eşuate” (în care autoritatea guvernamentală este ca şi inexistentă), fie că nu au avut niciodată un guvern puternic ori guvernele lor au fost...

 • Etica si morala

  I. Definiţii, Generalităţi Încă din vremuri îndepărtate oamenii au fost preocupaţi de reglementarea relaţiilor dintre ei cu ajutorul unor norme alcătuite cu scopul de a dirija viaţa indivizilor şi a comunităţilor umane, în funcţie de interesele şi idealul uman al vremii. Întrebarea care ne vine în minte când vorbim despre reguli şi norme este: De la ce plecăm şi ce caracteristici ar trebui să aibă pentru a se putea impune? La baza constituirii acestor norme au stat întotdeauna valorile...

 • Profetii mesianice la proorocul Isaia

  1. Despre profetism si profeti Fiind asezat intre popoarele pagane,poporul e-vreu nu era scutit de alunecari in idolatrie desi Legea ii arata categoric datoriile lui de a pastra credinta adeva-rata in Unicul si Adevaratul Dumnezeu.Pentru a-l feri de asemenea alunecari,Dumnezeu,din cand in cand,ridica barbati care sa aminteasca poporului si conducatorilor Legea,si sa-i intareasca credinta in viitorul Mesia.Acesti barbati se numeau profeti,avand chemarea din partea lui Dumnezeu ca mijlocitori...

 • Contributia domnitorilor romani la dezvoltarea culturii nationale

  Mircea cel Bătrân (23. sept.1386 - 31. ian.1418) Mircea cel Bătrân a fost primul domnitor al Cetăţii de Scaun care şi-a pus amprenta pe Târgovişte, dar şi pe dezvoltarea drumurilor comerciale cu Braşovul şi cu Brăila. El a domnit între 23 septembrie 1386 - noiembrie 1394 şi între ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418. În 1359 voievodul Nicolae Alexandru a înfiinţat la Argeş prima mitropolie a Ţării Româneşti, pe al cărei scaun s-a suit kir Iachint, adus din Vicina. În 1370 Vladislav Vlaicu...

 • Antropologia Sf Grigorie de Nyssa

  Despre facerea omului1 …Obiectul cercetării mele nu-i deloc simplu, nefiind cu nimic mai important decât minunile lumii, ba într-un fel e mai de preţ decât oricare din câte se cunosc pe lume pentru că în afară de om nici o altă făptură nu se mai aseamănă cu Dumnezeu. De aceea cei care vor urmări expunerea mea pot fi cu îngăduinţă, chiar dacă vrednicia mea va rămânea cu mult înapoia celor aşteptate. Într-adevăr, cred că nimic din tot ce vreodată a stat în legătură cu omul sau din ceea ce...

 • Aspecte doctrinare prezente in exorcismele Sfantului Vasile cel Mare

  I. Viaţa Sfântului Vasile cel Mare Sfântului Vasile cel Mare a rămas cunoscut Bisericii ca o figură emblematică atât prin exemplul vieţii sale cât mai ales prin opera sa de o valoare inestimabilă. Ne este cunoscută în acest sens marea preocupare pe care sfântul a avut-o pentru credincioşii săi pe timpul păstoririi sale în scaunul episcopal din Cezareea Capadociei. A trăit între anii 330-379, în vremea sfântului şi marelui împărat Constantin şi, până în zilele împăratului Valens, cel căzut în...

 • Taina Sfantului Maslu - traditie si realitate pastorala

  INTRODUCERE Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca 2012 să fie declarat Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Româna. Cu alte cuvinte, Biserică ne face invitat ia ca în acest an, şi nu numai, să redescoperim şi să aprofundăm taina vindecării integrale a omului prin dreapta credinţă, credinţa care mărturiseşte pe Iisus Hristos că fiind cu adevărat Fiul lui Dumnezeu şi Doctorul umanităţii, credinţa care nu se rezuma la un cadru confesional...

 • Iisus Hristos - modelul desavarsirii noastre

  ARGUMENT Creştinul este chemat să fie un alt hristos, un mic hristos, un om care se aseamănă cu Hristos la minte şi la voinţa, în gândire şi în viaţă, în iubire şi în sfinţenie, în bunătate şi peste tot în virtute. Aceasta este şi aşa este viaţa în Hristos, viaţa cu Hristos, viaţa prin Hristos, viaţa creştină, chipul unei vieţuiri dumnezeieşti. Cel ce a restaurat relaţia firească dintre Dumnezeu şi om şi a restabilit în mod plenar demnitatea omului de fiinţă după chipul lui Dumnezeu este...

 • Prezenta lui Dumnezeu intr-o societate secularizata

  INTRODUCERE Este o perioadă contradictorie şi dramatică marcată de tensiuni profunde, teribile, care, departe de a însemna un spor în iubirea de înţelepciune, echivalează de multe ori cu rătăciri, prăbuşiri şi dezastre de mari proporţii. ,,Este o perioadă fascinantă, dar în acelaşi timp stranie, iar uneori de a dreptul întunecată” . Se observă tot mai clar o acută tensiune între tradiţie şi modernitate, o relativizare a valorilor creştine consacrate, o instabilitate crescândă a familiei,...

 • Geografia Tarii Sfinte

  INTRODUCERE Dumnezeu a creat omul în perspectiva înmulţirii neamului omenesc pentru a stăpânii întreg pământul. ,,Istoria umanităţii este plină de popoare, unele dintre ele aproape necunoscute. Între acestea, puţine au reuşit să supravieţuiască secole de-a rândul fără a suferi intervenţii majore, ce modifică moştenirea culturală şi religioasă” . Faptul că se poate rezista presiunilor istoriei fără modificări substanţiale, îl dovedeşte istoria poporului evreu, dar nu fără a uita voinţa şi...

 • Analiza pericopei - Samarineanul milostiv

  1. CRITICA TEXTUALA In textul evanghelic de mai sus intalnim urmatoarele semne de critica textuala: -versetul 25: “○” – indica faptul ca termenul “διδασκαλε” lipseste din manuscirsul D (Macion?); -versetul 27: “○” - cuvantul “σον” lipseste din manuscrisele B*H. Wh; “○2” - cuvantul “τησ” lipseste din manuscrisele p75 Bpc; H; “○3” – cuvantul “τον” lipseste din manuscrisul B; “○4” – cuvantul “και” lipseste din manuscrisele p75 B; “□ ” – cuvintele ...

 • Biserica lacas al mantuirii

  Prin aceste cuvinte pe care le auzim într-o cântare bisericească, exprimăm credinţa că sfânta biserică este casa lui Dumnezeu, lăcaş de închinare şi loc de dobândire a mântuirii. Sub bolta ei, credincioşii creştini se află la ospăţul Împărăţiei, la care Dumnezeu ne cheamă pe toţi. Când spunem că biserica este „cerul pe pământ”, susţinem cu tărie credinţa căea este spaţiul lucrării sfinţitoare a Mântuitorului Hristos, , mijlocul descoperirii măreţiei Sale divine pe pământ. La întâlnirea dintre...

 • Monografia satului romanesc

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată “Monografia Comunei Moraresti – Monografia Bisericii <Cuvioasa Paraschiva> Mareş”, are rolul de a prezenta monografia comunei Moraresti, legăturile istorice existente dintre biserică şi formarea localităţilor, precum şi monografia unei biserici. Pentru o mai bună inţelegere a conţinutului acestui studiu, am structurat prezenta lucrare în patru capitole. Capitolul I “Comuna Moraresti – Monografia satului românesc”, reprezintă un scurt istoric...

Pagina 1 din 81