Toate documentele din domeniul Religie

 • Crearea omului si caderea lui Adam in pacat

  INTRODUCERE În textele sale, Sfânta Scriptură vorbește frecvent de o realitate pe care, în mod obișnuit, o numește “păcat”. Acesta este desemnat cu termeni diferiți împrumutați adesea din relațiile interumane: greșeală, nelegiuire, răzvrătire, fărădelege. Dacă natura păcatului, răutatea și dimensiunile lui au fost revelate progresiv de-a lungul istoriei mântuirii, originea acestuia este plasată de autorul biblic încă de la începutul istoriei umane, în actul de neascultare de Dumnezeu a...

 • Casatoria in literatura pastristica a secolului al II-lea

  Familia, un subiect atât de dezbătut în contemporaneitate, își are originile încă de la Facerea lumii, ilustrând un parcurs stabil până în zilele noastre, deci păstrându-și forma inițială. Deși astăzi ne confruntăm cu deformarea sensusului acesteia, legătura dintre bărbat și femeie are temeiuri puternice, stabilită fiind după norme indestructibile, a cător matrice s-a dezvăluit încă de la începuturile creștinismului. Secolul al II-lea marchează o perioadă elementară și decisivă din istoria...

 • Temeiuri scripturistice despre Sfanta Treime

  INTRODUCERE Dogma Sfintei Treimi este adevărul de temelie al învățăturii creștine, proprie și caracteristică creștinismului, ea stând la baza tuturor mărturisirilor de credință ale Bisericii. Cuprinsul dogmei Sfintei Treimi constă în afirmarea credinței că Dumnezeu este unul în Ființă și întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Fiecare dintre cele trei Persoane sau ipostase este Dumnezeu adevărat: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Sfântul Duh, având fiecare întreaga Ființă...

 • Rinduiala Aghesmei Cei Mari la Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos

  După ce va zice preotul rugăciunea amvonului, ieșim la rîu, sau la locul unde este gătită apa, mergînd înaintea preotului cu sfeșnice și cu cadelnița, și cîntăm acest : tropar de 4 ori, gl. 8 Glasul Domnului peste ape strigă grăind: veniți de luați duhul înțelepciunii, duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hristos Celui ce s-au arătat. Aceste tropare cîte 2 ori: Astăzi se sfințește firea apelor și se desparte Iordanul, și își întoarce curgerea apelor sale, văzînd pe Stăpînul botezîndu-se. Ca...

 • Biserica si rolul ei in viata crestinilor

  Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul mântuirii. În decursul vremii, Biserica a fost cea care le-a oferit tuturor hrana cea duhovnicească pentru a-și potoli foamea sufletească. Ea a avut de înfruntat intemperiile timpului care au lovit-o de multe ori cu cruzime, însă ea a făcut față tuturor acestora, datorită puterii ei care-i vine de la Hristos Domnul, "capul ei", (Ef. 5,...

 • Doctrina Biblica a Raiului

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai din punct de vedere biblico-dogmatic. Având în vedere baza biblică de la care se pleacă în tratarea acestui subiect, acesta se încadrează în cadrul teologiei biblice, folosindu-se uneori și studiul exegetic al unor pasaje biblice. În ceea ce privește teologia sistematică, lucrarea se corelează mai ales cu teologia doctrinară, tratând în prima...

 • Biserica - locas de inchinare

  The term "church" has two meanings: a) to gather believers who believe in Jesus Christ and confess His teaching unchanged and recognize Him as the Head of the Church; b) the holy place where believers gather to pray and where the holy ministry of worship is done. In Romanian, the term “biserică” derives from the latin word basilica: this was usually the place where the Emperor (basileios) held council, so in our times, with the same meaning, is the place where God, the Heavenly...

 • Ioan 9, 1-12

  Ioan 9, 1-12: 1.Și trecând Iisus, a văzut un om orb din naștere. 2.Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? 3.Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4.Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. 5.Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt. 6.Acestea zicând, a scuipat jos...

 • Invatatura despre Intrupare la Fericitul Augustin

  1. Introducere Învățătura despre întruparea Mântuitorului este o taină care a constituit pentru teologie un subiect complex de cercetat, pe atât de prezentat. În secolul al-IV-lea a domnit timpul ereziilor, iar marele neliniștit Fericitul Augustin a luat poziție pentru păstrarea și triumful adevărului Hristologic în luptă cu mai mulți ereziști. Punctele pe care le vom vedea pe parcursul lucrării sunt: cauzele întruparii Domnului; motivele ce au adus la pogorîrea Domnului Iisus Hristos;...

 • Inlocuirea Religiei sau pastrarea ei

  Dreptmăritori creștini, În condițiile în care societatea contemporană se confruntă cu fenomenul secularizării și al raționalității, consecințe ale procesului modernității, în care tradiția este înlocuită cu rațiunea, iar secularizarea vieții publice este în prim plan, ne punem în mod firesc întrebarea: ce rol mai are religia astăzi, atât timp cât sistemul social global funcționează fără o motivație religioasă, ignorând, în același timp, religia ca instituție și orientările religioase ale...

 • Plan de lectie - Sfanta Liturghie

  Propunător: Data : Unitatea de învățământ: Grup Școlar Măneciu Clasa: a VIII a Disciplina: Religie Subiectul lecției: Sfânta Liturghie - rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii Tipul lecției: mixtă Scopul lecției: dobândirea consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre Sfânta Liturghie și consolidarea comportamentului moral-religios. Obiective operaționale: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: O1 - să definească Sfânta Liturghie; O2 - să prezinte date generale...

 • Protopsalti, compozitori si dascali de muzica psaltica

  Introducere Muzica psaltică bizantină este prin esență o muzica exclusiv omofonă și melodică (exclude armonia sau cântarea pe mai multe voci). Din punct de vedere etimologic termenul muzică are origine grecească luându-și numele de la muse. Când vorbim de această muzică trebuie luat în considerare faptul că nu vorbim de un sistem de notație a muzicii existente, ci vorbim de un angrenaj complex care definește o spiritualitate - cea ortodoxă. Sunt două direcții pe care trebuie să mergem în...

 • Orfism si crestinism

  Mai mulți cercetători în domeniul istoriei religiilor- printre care Vittorio Macchioro, Alfred Loisy, Mircea Eliade -au ajuns la concluzia că trecerea de la creștinismul iudaic la cel elenistic, de la fapta istorică a lui Iisus la cea mistică, s-ar fi operat datorită orfismului, hristologia Sfântului Pavel fiind, după spusele lui Vittorio Macchioro, doar o transpunere a orfismului. Pentru a rămâne în picioare, această teorie trebuie să îndeplinească trei condiții conform spuselor istoricului...

 • Taina Preotiei, Vehicul neintrerupt al harului Sfantului Duh in Biserica

  CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos spre mântuirea sufletelor noastre. Prin intermediul Bisericii și al preoților, credincioșii se împărtășesc de harul dumnezeiesc sfintitor si desăvârșitor, își lucrează si își dobândesc mântuirea, fericirea veșnică. În afara Bisericii si fără mijlocirea preoților, nu există mântuire. Preotul este un om ales dintre oameni, pe...

 • Chipul patriarhilor romani in pictura bisericeasca

  Prezenta ierarhilor în pictura bizantină devine un fenomen repetabil începând încă din secolul al VI-lea, atunci cand alături de împăratul Justinian din mozaicul ravennian la San Vitale îl vedem și pe clericul Maximianus. Fenomenul se amplifică pe tot parcursul Evului Mediu fiind întâlnit și în spațiul românesc,odată cu reprezentarea voievozilor în chip de donatori, pe care îi observăm pictați în pronaosul bisericilor din Tara Românească sau din Moldova. Revenind la tema propusă...

Pagina 1 din 83