Toate documentele din domeniul Religie

 • Har si libertate

  I. Introducere Alături de alte concepte, precum adevăr, frumos, bine, dreptate, liber-tatea face parte din acea categorie de valori spre care omenirea a tins din totdea-una, la care şi-a raportat toate celelalte domenii ale vieţii şi despre care s-au formulat numeroase aprecieri, în raport cu nevoile, cu dorinţele şi aspiraţiile oamenilor din toate timpurile. Aceste bunuri spirituale pe care fiecare societate le-a împropriat, au constituit idealul, ţelul cel mai înalt spre care au aspirat...

 • Raportul dintre legea morala a Vechiului Testament si legea morala a Noului Testament

  Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta legătura dintre Vechiul Testament şi Noul Testament. Pentru o mai bună înţelegere a conţinutului acestui studiu, am structurat prezenta lucrare în patru capitole. Capitolul I este alcătuit din două subcapitole: Legea Morală şi Legea Morală Naturală Pozitivă, acest capitol are rolul de a exemplifica ce reprezintă moralitatea în sensul său ontologic şi...

 • Cruciadele

  Cruciadele, expeditii militare pornite din Apusul Europei si avat scop initial eliberarea Locurilor Sfinte de sub ocupatia araba (lerusal fusese cucerit in anul 1080, ia Antiohia in anul 1085), s-au desfasurat anii 1096-1270. Numarul acestor expeditii militare a depasit cifra 10 de cea mai mare importanta se recunosc doar 7. Deoarece angajau factori sociali, politici, economic! si chiar culti cruciadele au antrenat si variate straturi sociale apusene. Prin urmare au constituit un fenomen...

 • Sfantul Vasile Cel Mare

  Sf. Vasile cel Mare a fost o mare personalitate bisericească, mare organizator, excelent exponent şi apărător al învăţăturii creştine ortodoxe, părinte al monahismului cenobitic răsăritean, reformator al liturghiei şi mare „dascăl al lumii şi ierarh”. Sf. Vasile face parte, alaturi de Sf. Grigorie de Nyssa şi Sf. Grigorie de Nazianz (Teologul),frate al Sfantului Vasile, din categoria Sfintilor Capadocieni numiti in acest fel datorita locului in care s-au nascut si au activat ca...

 • Discutati relatia dintre Revelatia generala si Sfanta Scriptura

  Omul a fost creat de Dumnezeu cu o capacitate unică de a cunoaște, de a discerne, de a alege, de a avea anumite libertăți, toate acestea cu scopul de a-L glorifica pe El. Lui i-a fost încredințată chiar stăpânirea pământului și i-a fost dat un ajutor potrivit. Lui i-a fost dată cunoașterea de Dumnezeu, până acolo încât Dumnezeu se descoperea lui în mod vizibil, în acea splendidă grădină a Edenului (Geneza 2:15). Însă cea mai mare daună pe care a făcut-o omul, a fost supunerea lui față de...

 • Sfanta Liturghie

  Liturghia euharistică este o călătorie a Bisericii în dimensiunea împărăţiei Este o ascendenţă sublimă şi misterică a oamenilor spre Dumnezeu, spre ţinta şi finalitatea realizării şi împlinirii firii umane şi a cosmosului întreg, înţeleasă ca o unitate a tuturor în Hristos. Această elevaţie tainică a făpturii spre Dumnezeu a devenit actuală prin catabaza lui Dumnezeu spre întreaga creaţie, manifestată ca o kenoză prin excelenţă. Această mişcare descendentă a Creatorului spre creatură s-a...

 • Sfintii Apostoli - Propovaduitorii prea Sfintei Treimi

  Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3; Deut.VI, 4; Isaia XLIII, 10-11) şi care s-a păstrat şi în Noul Testament (Marcu XII, 29; Ioan XVII, 3). Existenţa lui Dumnezeu, ca fiinţa creatoare a întregului univers şi prezenţa în creaţia Sa, este afirmata chiar în primul verset al Sfintei Scripturi: „La început, Dumnezeu a făcut cerul şi pământul” (Fac. I, 1). Dumnezeu există prin Sine, fiind...

 • Euharistia - Hrana nemuririi

  Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică. Orice Taină se răsfrânge asupra tuturor credincioşilor. Orice botezat şi pecetluit cu Taina Sfântului Mir, este o naştere în Biserică ce se împodobeşte cu încă un membru, orice iertare, dezlegare aduce pe penitent în Biserică. Dacă harul Sfintelor Taine este după învăţătura ortodoxă acel fluid al întâlnirii şi comuniunii spirituale personale...

 • Pastora in mediul rural

  Demnitatea, vrednicia şi însemnătatea misiunii preoţeşti reiese din însăşi originea şi instituirea ei, din esenţa şi scopul ei. De origine divina, prin instituirea ei, de esenţă supranaturală prin harul divin care stă la temelia ei, cerească prin scopul ei final, care este mântuirea sufletelor, preoţia nu constituie o simplă funcţie, o carieră, ca toate celelalte ocupaţii sau îndeletniciri lumeşti, puse în serviciul societăţii umane, ci o misiune, un apostolat, o slujire: slujirea lui...

 • Veschiul Testament - Cine l-a ispitit pe David

  1. Analiza versetelor din Sfânta Scriptură în care se relatează despre numărarea Poporului făcută din porunca regelui David. 1.1 Ocurenţe ale termenului în Vechiul Testament În Vechiul Testament numărătoarea israeliţilor făcută de regele David este relatată la 2 Regi capitolul 24 şi 1 Paralipomene capitolul 21,însă cele mai importante versete sunt cele iniţiale întrucât în ele este specificat cine îl ispiteşte pe rege,dar,din păcate, in cele două versete ispititorul nu este acelaşi, deci...

 • Canonizarea

  INTRODUCERE Actul de cinstire al sfinților dăinuie de la începuturile creștinismului și este dovadă a faptului că sfințenia pe care au dobândit-o mulți dintre membrii Trupului tainic al lui Hristos, Biserica, este dar al unității Bisericii, prin care se revarsă darurile harului dumnezeiesc. Dincolo de diferențele confesionale, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică împreună venerează un număr considerabil de sfinți, cu precădere din primele secole creștine, martiri și mărturisitori. În...

 • Roman melodul - Imnele pocaintei

  Cuviosul Roman Melodul s-a născut în Emesa Siriei, din părinți necunoscuți. Această incertitudine asupra identității părinților săi a dat naștere la mai multe ipoteze, potrivit cărora Roman ar fi fost fie iudeu, fie sirian, fie grec. A fost botezat încă de tânăr și s-a remarcat printr-o mare dragoste pentru casa Domnului - Biserica. Ulterior, s-a mutat de la Emesa la Beirut (capitala de acum a Libanului), unde a fost hirotonit ca diacon la biserica Învierii. Se spune că avea o voce destul de...

 • Stare sufletelor dupa moarte

  Viaţa presupune activitate. În acest sens putem spune că şi viaţa repausaţilor presupune o activitate, fiindcă sufletul lor este activ cu toate funcţiile sale. El cugetă, doreşte şi voieşte. Dovada ne-o dă Domnul prin parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31). Dacă se zice despre sufletele drepţilor că se duc „în loc de odihnă”, nu trebuie să înţelegem că ele sunt inactive, deoarece inactivitatea e incompatibilă cu natura sufletului. Prin urmare, această expresie...

 • Valentele simbolului in arhitectura locasului crestin - ortodox autohton - stilul brancovenesc in arhitectura bisericeasca romaneasca

  Veacul al XVII-lea a fost, pentru Ţara Românească, lung şi zbuciumat, dar mai norocos, totuşi, decât altele. Moştenirea, prea grea, lăsată de Mihai Viteazul brăzdase urme adânci în gândirea generaţiilor, zguduind conştiinţa românităţii. Mai timid în acţiunile politice, gândul unităţii de neam s-a întărit mereu în scrierile cărturarilor români de pretutindeni. Mitropolitul Varlaam, Udrişte Năsturel, mitropolitul Simion Ştefan, Grigore Ureche, Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino sunt...

 • Sfantul Maxim Marturisitorul

  INTRODUCERE Sfântul Maxim Mărturisitorul este un teolog profund și rar întâlnit. Din perspectiva ortodoxiei el este unul dintre cei mai înțelepți și mai echilibrați Sfinți Părinți. „Îmbinând moştenirea scripturistică şi patristică bogată cu multiplele sale cunoştinţe filosofice, Sfântul Maxim a oferit prin Duhul Sfânt o operă destul de cuprinzătoare, plină de tâlcuiri surprinzătoare, spre exemplu răspunsurile trimise egumenului Talasie Libianul”1. Textele lui mistice au fost legate în...

Pagina 1 din 80