Toate seminariile

 • Coruptia - o problema a sistemului serviciilor publice

  I.Noțiuni introductive Corupția în administrația publică românească a fost un subiect căruia nu i s-a acordat prea multă importanță. După Revoluția din 1989, administrația a tratat fenomenul de corupție doar din punctul de vedere al formelor sale, dar și acest mod de a abordare a fost unul superficial. Odata cu noul mileniu, legislația românescă a adoptat norme privind combaterea corupției și stimularea funcționarilor publici. Un exemplu în acest sens, ar fi emanarea de către Parlament a...

 • Obtinerea de profit - este un obiectiv al Bancii Centrale si sau a Bancilor Comerciale

  Abstract Analiza vizează realizarea unui eseu pe tema „Obținerea de profit este un obiectiv al Băncii Centrale și/ sau a Băncilor comerciale ?” scopul fiind analiza Băncii Centrale și a Băncilor comerciale pentru observarea a cărei bănci obectivul este obținerea de profit. Analiza este realizată pe baza informațiilor, știrilor și in special pe baza cunoștintelor în legatură cu Banca Centrală și Băncile comerciale pe care le-am dobândit pe parcursul anilor de studiu. Introducere Profitul...

 • Studierea imaginii Bancii Comerciale Romane in judetul Buzau

  I. Contextualizarea studiului In acest proiect am ales sa studiez imaginea BCR in judetul Buzau. II. Stabilirea obiectivelor cercetarii 1. analizarea imaginii bancii in randul utilizatorilor de servicii bancare. 2. aflarea gradului de satisfactie a clientilor BCR. III. Organizarea cercetarii a) Dimensiunea esantionului. Esantionul este de 50 de persoane, clienti si potentiali clienti. Aceste persoane sunt colegi, rude, prieteni. b) Modalitatea de esantionare : fata in fata si pe...

 • Marija Gimbutas - Civilizatie si cultura. Vestigii preistorice in sud-estul european

  Scurtă introducere în problemă Monografia „Cultură și civilizație” de M. Gimbutas abordează subiectul neoliticului și eneoliticului și dpecificul lor în spațiul Sud-Est European, punând accent pe procesul de indoeuropenizare, sau „kurganizare”, după cum îl numește autoarea. De asemenea, autoarea expune în această lucrare importanța și contribuția popoarelor „kurgane” în dezvoltarea civilizațiilor europene ulterioare. Realizările autorului în problemă Una dintre realizările autoarea în...

 • Modele optimizare

  I. MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE STRUCTURĂ CULTURĂ MARE ZONELE DE SUD ȘI VEST I A.TABEL CU DATE PENTRU (SCOC1) ; (SCOV1) Culturi Resurse Grâu Porumb Floarea Soarelui Sfeclă de zahăr Limite Motorină(litri / ha) 150 180 190 200 17100 litri Combatere buruieni, boli,dăunători(BBD) (lei/ha) 50 40 60 80 5000 lei Îngrăşăminte Chimice(Kg/ha) 150 100 120 140 12500 kg Limită MIN (ha) 30 40 10 4 Suprafaţă Totală=100 ha Venit (lei/ha) 1200 1500 1200 1800 Total ≥ 1365000 lei Cheltuieli...

 • Recenzie

  Introducere Obiectivele acestei cărți este de a oferi sfaturi de genul ”cum să procedați”, prezentând unele dintre cele mai mari erori de branding din toate timpurile. Voi prezenta în primul rând branduri care au fost lansate cu ajutorul unor campanii publicitare de multe milioane de dolari și care s-au scufundat fără urmă. Cartea va examina însă și erori de branding făcute de comapnii de succes ca Virgin, Coca Cola și multe altele. Veți vizita, așadar, cimitirul de branduri, locul în...

 • Planificarea calitatii produselor si serviciilor

  Managementul calitatii / I PL Managementul calităţii reprezintă ansamblul activităţilor coordonate prin care se orientează şi se ţine sub control o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea Capitolul I - Planificarea calităţii produselor şi serviciilor 1.Definiţii: nivelului de calitate acceptat, cerinţe privind calitatea, indici de calitate, indicatori de noncalitate (număr de produse livrate cu defecte pe săptămână, numărul de servicii prestate necorespunzător pe o perioadă de timp, numărul...

 • International theme in The Portrait of a Lady by Henry James

  Henry James is the most prominent American novelist who practices the international novels which deals with America and Europe. Among the subjects and the themes which James wrote about , his international theme is the most recurrent in his work, in other words we can say that international theme is often associated with Henry James. He considered himself to be cosmopolitan, a citizen of the world, making out of his characters cosmopolitan characters too. „The Portrait of a lady” is among...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  Introducere Dezvoltarea societății a condus la apariția unor noi necesități, cea mai intensă fiind aceea de consum, rezultând principiul fundamental al economiei din zilele noastre: schimbul. Finanţele publice sunt reprezentate de categoria relaţiilor financiare care sunt asociate statului, unităţilor administrativ-teritoriale; urmărind satisfacerea nevoilor publice, bazându-se pe legile dreptului public. Finanțele au aparut pe fondul imbunătățirii factorilor de producție și relațiilor...

 • Analiza mediului concurential

  I. ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI IDEEA DE AFACERE Pentru răspunsuri folosiţi grila de la sfârşit. În alegerea idei de afacere este de dorit ca întreprinzătorul să aibă în vedere o serie de recomandări. Vă rugăm să identificaţi recomandările corecte: a. Este bine ca afacerea vizată să fie în faza de maturitate când concurenţa este redusă, cererea mai mare decât oferta, preţul de vânzare şi rata profitului mai mare. b. Se alege o afacere în care întreprinzătorul are experienţă. c. Se optează pentru...

 • Electronica si informatica medicala

  1)Sa se genereze un semnal s format din sumarea a 3 sinusoide armonice cu frecvente diferite. Formule folosite: A=1,2,3,…,1000 Semnalul sinusoidal s-a fost realizat prin sumarea a 3 sinusoide de frecvente diferite: B = SIN1(A1*2*PI()/30) C = SIN2(A1*2*PI()/60) D = SIN3(A1*2*PI()/80) E= (SIN1 + SIN2 + SIN3) generat dupa formula :B1+C1+D1 2)Sa se adauge zgomot z1 generat de functia RANDOM (zgomot uniform )de amplitudine (N+P)/100 din amplitudinea varf la varf a semnalului (N+P fiind...

 • Sisteme hibride de propulsie pe automobil

  Introducere Poluarea mediului ambient, poluarea în centrele urbane, epuizarea resurselor minerale, încălzirea globală, minimalizarea gazelor emise de autovehicule asupra atmosferei terestre impun realizarea unor sisteme noi de propulsie care să determine o gestionare optimă a energiei disponibile pe autovehicul. Prin implementarea sistemelor de propulsie hibride se obţin reducerea consumului de combustibil fosil (ţiţei) sub formă de benzină şi respectiv motorină, avînd ca rezultate...

 • Prezentare de carte - Perestroika - URSS sub Gorbaciov 1985-1991

  Lucrarea „Perestroika” scrisă de Pascal Lorot a fost publicată în 1993 de editura la Presses Universitaires de France şi tradusă în limba română de Editura Corint în anul 2002. Cartea este structurată în şase capitole şi cuprinde perioada 1985-1991, de la venirea lui Mihail Gorbaciov la putere până la demisia acestuia din 25 decembrie 1991. În contextul internaţional, această perioadă este marcată de sfârşitul războiului rece. După moartea prim-secretarului URSS, Konstantin Cernenko, la 11...

 • Veschiul Testament - Cine l-a ispitit pe David

  1. Analiza versetelor din Sfânta Scriptură în care se relatează despre numărarea Poporului făcută din porunca regelui David. 1.1 Ocurenţe ale termenului în Vechiul Testament În Vechiul Testament numărătoarea israeliţilor făcută de regele David este relatată la 2 Regi capitolul 24 şi 1 Paralipomene capitolul 21,însă cele mai importante versete sunt cele iniţiale întrucât în ele este specificat cine îl ispiteşte pe rege,dar,din păcate, in cele două versete ispititorul nu este acelaşi, deci...

 • Rezolvari tema 1 IFRS

  1. Care sunt cele doua modalitati prin care putem pune in evidenta continutul finantelor intreprinderii? Raspuns: finanţelor întreprinderii poate fi pus în evidenţă : 1. având în vedere mărimea întreprinderii şi faptul că se găseşte sau nu într-o ţară dezvoltată economic, 2. având în vedere obiectul, sarcinile şi responsabilităţile gestiunii financiare a întreprinderii; 2. Pentru care este intreprinderi continutul finantelor este cel mai redus si care este acest continut? Raspuns:În...

Pagina 1 din 218