Toate seminariile

 • Prezentare de carte - Perestroika - URSS sub Gorbaciov 1985-1991

  Lucrarea „Perestroika” scrisă de Pascal Lorot a fost publicată în 1993 de editura la Presses Universitaires de France şi tradusă în limba română de Editura Corint în anul 2002. Cartea este structurată în şase capitole şi cuprinde perioada 1985-1991, de la venirea lui Mihail Gorbaciov la putere până la demisia acestuia din 25 decembrie 1991. În contextul internaţional, această perioadă este marcată de sfârşitul războiului rece. După moartea prim-secretarului URSS, Konstantin Cernenko, la 11...

 • Veschiul Testament - Cine l-a ispitit pe David

  1. Analiza versetelor din Sfânta Scriptură în care se relatează despre numărarea Poporului făcută din porunca regelui David. 1.1 Ocurenţe ale termenului în Vechiul Testament În Vechiul Testament numărătoarea israeliţilor făcută de regele David este relatată la 2 Regi capitolul 24 şi 1 Paralipomene capitolul 21,însă cele mai importante versete sunt cele iniţiale întrucât în ele este specificat cine îl ispiteşte pe rege,dar,din păcate, in cele două versete ispititorul nu este acelaşi, deci...

 • Rezolvari tema 1 IFRS

  1. Care sunt cele doua modalitati prin care putem pune in evidenta continutul finantelor intreprinderii? Raspuns: finanţelor întreprinderii poate fi pus în evidenţă : 1. având în vedere mărimea întreprinderii şi faptul că se găseşte sau nu într-o ţară dezvoltată economic, 2. având în vedere obiectul, sarcinile şi responsabilităţile gestiunii financiare a întreprinderii; 2. Pentru care este intreprinderi continutul finantelor este cel mai redus si care este acest continut? Raspuns:În...

 • Sisteme informatice

  1. Prezentarea sistemului informatic 1.1. Descrierea generala a sistemului informatic Scopul proiectului este realizarea unei aplicatii informatice pentru gestiunea vanzarilor dintr-o societate comerciala. Managerul societatii poate sa caute, sa adauge , actualizeze si sa stearga produse in baza de date. La adaugarea unui nou produs in stoc se vor completa codul produsului, denumirea, modelul, marca, cantitatea si pretul acestuia.Cand clientul doreste sa realizeze o comanda acesta va fi...

 • Bucharest access master tour

  1. Access Masters Tour Access Master Tour project is one of four big projects of Advent Group, an international media agency, specialized in Higher Education. Its mission is “to develop awareness about international business education opportunities”. They are trying to provide prospective students with holistic support, from selecting the right program to guiding them successfully through the Admissions process. Each year, the Access Master tour gives the chance for thousands of prospective...

 • Recenzie Stephen Ullmann - Meaning and Style

  Lucrarea lui Stephen Ullmann adună laolaltă mai multe articole care tratează teme din domeniul semanticii. Aceste articole au caracter unitar, putând fi parcurse separat, pentru satisfacerea unei nevoi imediate de a accesa subiecte punctuale, organizate în această lucrare în șase capitole: Cap. I Câteva descoperiri recente în semantică, Cap. II Stilistică și semantică, Cap. III Stil și personalitate, Cap. IV Două abordări ale stilului, Cap. V Începuturile unui stil: Imaginea timpului și a...

 • Contextul istoric al proiectului

  Activitatea a fost pentru prima dată analizată științific de Frederick Taylor (1856-1915), fiind primul care a realizat planificarea activității. Abia în anii ’50 metodele și tehnicile metodele și tehnicile de management au fost restrânse într-un singur sistem coerent, atunci când Departamentul de Apărare al Statelor Unite se concentra asupra dezvoltării proiectului Polaris. Tehnicile, care includeau și graficul lui Henry Gantt, creat pentru activitățile de logistică ale armatei, erau...

 • Propria invatare organizationala

  Învățarea proprie ca urmare a participării la lucru de echipă este una consistentă și mulțumitoare, întrucât activitățile desfășurate în cadrul grupului au oferit un mediu în care puteam observa și o altă componentă a conceptelor auzite și explicate la curs, adică aplicabilitatea practică pentru majoritatea dintre acestea. De exemplu sarcinile aferente temei „decizia în organizații” au reușit sa-mi capteze atenția din cauza nevoii de întelegere, de ce uneori deciziile luate în situațiile...

 • SWOT analysis and sustainable business planning

  1. Descrie ce se intelege prin analiza SWOT. SWOT este acronimul pentru “Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats” Analiza SWOT = “identificare si evaluarea punctelor forte si punctelor slabe in interiorul unei firme, precum si oportunitatile si amenintarile din propriul sau mediu extern”. Prin analiza SWOT se intelege un instrument de planificare strategica, ce ajuta firma sa-si atinga obiectivul si sa se concentreze asupra principalelor probleme; o metodă folosită în mediul de...

 • Studiu bioclimatic asupra Carpatilor Meridionali la est de Olt

  Noțiuni introductive Carpații Meridionali, alături de Carpații Orientali și Carpații Occidentali reprezintă cele trei mari grupe muntoase ale României. Denumirea lor este dată referitor la poziția lor geografică (la sud, deci meridionali ca poziție) față de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, care reprezintă simultan și limita lor nordică. Dintre cele trei ramuri ale arcului carpatic, cea de sud, Carpații Meridionali, se afirmă ca cea mai impunătoare. Desfășurați de la est la vest pe...

 • PSSI Banca

  1. Prezentarea instituției (banca comerciala) 1.1 Descrierea societății Instituția in cadrul căreia am realizat cerințele din cadrul acestui proiect este o banca comerciala. Obiectul de activitate al băncii comerciale este stabilitatea valorii interne şi externe a monedei naționale, concomitent cu punerea la dispoziția economiei naționale a cantității optime de monedă, necesară creșterii economice.. Banca comerciala are 6 angajați: directori, administrator, carieri, paza. 1.1.1 Descrierea...

 • Managementul afacerilor internationale

  I. Activitatea studenţilor în cursul semestrului constă în elaborarea următoarelor trei materiale: • individual, la alegere, un eseu/un comentariu/o recenzie pe baza articolelor şi studiilor publicate în revistele academice româneşti şi străine, a rapoartelor şi documentelor oficiale emise de organizaţiile economice, institutele de cercetare, companiile de consultanţă şi asociaţiile profesionale internaţionale şi a cărţilor din literatura de specialitate. Obiectul comentariilor şi al...

 • Statistica

  Aplicatia 1 Profitul net pe primele noua luni ale unui an calendaristic la un supermarket se prezinta prin datele: Luna Profit net ( mii lei) Ianuarie 120 Februarie 116 Martie 122 Aprilie 144 Mai 145 Iunie 164 Iulie 175 August 176 Septembrie 178 Se cere: Sa se caracterizeze evolutia profitului net folosind indicatorii: absoluti; relativi; medii. Sa se reprezinte grafic seria valorilor absolute. Sa se determine trendul de evolutie pe baza metodelor mecanice. Sa se...

 • Avantajele realizarii modelului digital al terenului in Autocad

  1. INTRODUCERE Principalele surse de date pentru un model tridimensional al terenului sunt accesibile prin: ridicări topografice terestre prin utilizarea staţiilor totale şi a tehnicii GPS; metode fotogrametrice prin utilizarea stereoplotterelor analogice, plotterelor analitice şi tehnicilor fotogrametriei digitale; digitizarea planurilor existente. Planurile de bază tradiţionale conţin un volum mare de informaţii orografice utilizabile în modelarea 3D. Digitizarea planurilor de bază...

 • Dreptul muncii

  I. DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este reglementat prin Constituție şi Codul muncii, dar şi prin numeroase alte legi speciale , dintre care enumerăm: • legea nr. 62/2011 a dialogului social , • legea nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei , • legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, • legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, • legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării...

Pagina 1 din 217