Toate seminariile

 • Autobiografia lui Nicolae Ceausescu

  Experiența cinematografică- „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” este un film care are caracter biografic și narează principalele aspecte ale vieții dictatorului din perioada comunistă a României. Regizorul Andrei Ujică a folosit în realizarea filmului imagini de arhivă deținute de Televiziunea Română și de Arhiva Națională de Film, prezentând astfel publicului său, în premieră, adevărata față a cuplului dictator. Filmul are la bază imagini video care...

 • Formule la microeconomie

  Formule: Co=-(y1-y0 (sacrificiul))/(x1-x0(beneficiul) ) (sanse sacrificate) Qd=a-b×P,a=cant.max.cumpăr.P=o;b=coef.de sensibilit.a cererii la P; P↑Q↓; P↓Q↑ T(gusturi)↑Q↑;T↓Q↓ Psc↑Q↓;Psc↓Q↑ Nr(cumpăr)↑Q↑;N↓Q↓ M(moda)↑Q↑;M↓Q↓ A(public)↑Q↑;A↓Q↓ Wv(anticip)↓Q↑;Wp↑Q↓ Wv↑Q↑;Wp↓Q↓ Qs= -a+b×P P↑Q↑;P↓Q↓ Teh↑Q↑;Teh↓Q↓ Tax↑Q↓;Tax↓Q↑ Sub↑Q↑;Sub↓Q↓ Psc↑Q↑;Psc↓Q↓ Nr(vânz)↑Q↑;N↓Q↓ Wv(anticip.preț)↑Q↑;Wp↓Q↓ Wv↓Q↓;Wp↑Q ...

 • Caracteristica generala a accizelor

  Introducere În majoritatea ţărilor cu economie de piaţă, în sistemul impozitelor indirecte, alături de taxa pe valoare adăugată, care are rolul principal, impozit asupra consumul, funcţionează taxele speciale de consumaţie sau accizele. Sfera de aplicare a accizelor este deosebit de vastă şi cuprinde în principal alcool, benzină şi motorină, produse din tutun, băuturi răcoritoare, parfumuri şi produse cosmetice. Accizele sunt aşezate asupra unor produse care se consumă în cantităţi mari şi...

 • Rolul doctrinei in aplicarea normelor juridice in sistemul de drept romanesc

  Introducere Chiar dacă doctrina nu reprezintă un izvor formal al dreptului și nu creează reguli noi, a fost considerată în literatura de specialitate drept un suport al dreptului pozitiv, care explică și interpretează principiile și regulile de drept stabilite Dreptul este un produs social, iar fenomenul juridic se regăsește în activitatea noastră zilnică din orice domeniu. Fără drept, cu normele și instituțiile sale, statul modern nu se poate ridica la dezideratul „stat de drept” în cadrul...

 • Analysis of return for investment products

  Introduction In the next pages will be explain exactly what every term stands for and what are the steps for each of them in order to apply. Also, it will be explanations about types and how much a person should invest. In recent years, there has been a steady increase in Romania for those who invest in the private pension fund, life insurance and those who deposit money in bank accounts. (C.Ramanathan, 2016) Life insurance The whole idea of insurance has developed on the fact that human...

 • Controlul si prevenirea poluarii atmosferice

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător responsabilitatea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurător în România revine autorităţilor pentru protecţia mediului. Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, valorile ținta, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute...

 • Antropologia Sf Grigorie de Nyssa

  Despre facerea omului1 …Obiectul cercetării mele nu-i deloc simplu, nefiind cu nimic mai important decât minunile lumii, ba într-un fel e mai de preţ decât oricare din câte se cunosc pe lume pentru că în afară de om nici o altă făptură nu se mai aseamănă cu Dumnezeu. De aceea cei care vor urmări expunerea mea pot fi cu îngăduinţă, chiar dacă vrednicia mea va rămânea cu mult înapoia celor aşteptate. Într-adevăr, cred că nimic din tot ce vreodată a stat în legătură cu omul sau din ceea ce...

 • Taina Sfantului Maslu - traditie si realitate pastorala

  INTRODUCERE Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca 2012 să fie declarat Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Româna. Cu alte cuvinte, Biserică ne face invitat ia ca în acest an, şi nu numai, să redescoperim şi să aprofundăm taina vindecării integrale a omului prin dreapta credinţă, credinţa care mărturiseşte pe Iisus Hristos că fiind cu adevărat Fiul lui Dumnezeu şi Doctorul umanităţii, credinţa care nu se rezuma la un cadru confesional...

 • Iisus Hristos - modelul desavarsirii noastre

  ARGUMENT Creştinul este chemat să fie un alt hristos, un mic hristos, un om care se aseamănă cu Hristos la minte şi la voinţa, în gândire şi în viaţă, în iubire şi în sfinţenie, în bunătate şi peste tot în virtute. Aceasta este şi aşa este viaţa în Hristos, viaţa cu Hristos, viaţa prin Hristos, viaţa creştină, chipul unei vieţuiri dumnezeieşti. Cel ce a restaurat relaţia firească dintre Dumnezeu şi om şi a restabilit în mod plenar demnitatea omului de fiinţă după chipul lui Dumnezeu este...

 • Prezenta lui Dumnezeu intr-o societate secularizata

  INTRODUCERE Este o perioadă contradictorie şi dramatică marcată de tensiuni profunde, teribile, care, departe de a însemna un spor în iubirea de înţelepciune, echivalează de multe ori cu rătăciri, prăbuşiri şi dezastre de mari proporţii. ,,Este o perioadă fascinantă, dar în acelaşi timp stranie, iar uneori de a dreptul întunecată” . Se observă tot mai clar o acută tensiune între tradiţie şi modernitate, o relativizare a valorilor creştine consacrate, o instabilitate crescândă a familiei,...

 • Geografia Tarii Sfinte

  INTRODUCERE Dumnezeu a creat omul în perspectiva înmulţirii neamului omenesc pentru a stăpânii întreg pământul. ,,Istoria umanităţii este plină de popoare, unele dintre ele aproape necunoscute. Între acestea, puţine au reuşit să supravieţuiască secole de-a rândul fără a suferi intervenţii majore, ce modifică moştenirea culturală şi religioasă” . Faptul că se poate rezista presiunilor istoriei fără modificări substanţiale, îl dovedeşte istoria poporului evreu, dar nu fără a uita voinţa şi...

 • Analiza pericopei - Samarineanul milostiv

  1. CRITICA TEXTUALA In textul evanghelic de mai sus intalnim urmatoarele semne de critica textuala: -versetul 25: “○” – indica faptul ca termenul “διδασκαλε” lipseste din manuscirsul D (Macion?); -versetul 27: “○” - cuvantul “σον” lipseste din manuscrisele B*H. Wh; “○2” - cuvantul “τησ” lipseste din manuscrisele p75 Bpc; H; “○3” – cuvantul “τον” lipseste din manuscrisul B; “○4” – cuvantul “και” lipseste din manuscrisele p75 B; “□ ” – cuvintele ...

 • Studiu de Caz Nr 1

  Se dau urmatoarele informatii: a. Totalul facturilor de vanzare din cursul exercitiului financiar este de 84.000 bucati, iar al celor de cumparare este de 27.500 bucati; b. Intevalul riscului de audit este cuprins intre 5% - 7%; c. Procentul esantionului statistic este curpins intre 10% - 12% iar procentul topului statistic este de 80%; d. Intervalul pragului de semnificatie este de 10% - 12%; e. Indicatorii de calitate ai situatiilor financiare sunt: - Cifra de afaceri – 1.200.000 lei;...

 • Franta

  Capitala:Paris Populația:57 mil loc Suprafața:551.500 km2 Limba oficială:franceza Moneda:euro Principalele orașe:Paris,Strasbourg,Marsilia,Lyon,Bordeaux,Toulouse Religia:romano-catolicism(81%),islam(5%),protestantism(2%),altele(12%) Forma de guvernământ:republică prezidențială Relieful Franței Cea mai mare țară(ca suprafață)din Europa Occidentală,cu două fațade maritime(Oc.Atlantic și Marea Mediterană),Franța are un relief variat:Munții Alpi(alt.max. Mont Blanc-4 810m),cu văi...

 • Calitatea aerului in Judetul Giurgiu in anul 2015

  Introducere Monitorizarea calităţii aerului şi urmărirea emisiilor în atmosferă sunt foarte importante pentru determinarea poluării, adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate şi menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care...

Pagina 1 din 221