Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni

Seminar
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3822
Mărime: 62.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Ticu
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din document

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub următoarele aspecte: definirea şi sfera de cuprindere a administraţie publice locale; caracteristicile administraţiei publice locale; rolul şi funcţiile administraţiei publice locale iar în cea de a doua secţiune se vor prezenta în special probleme privind relaţiile dintre cetăţeni şi Administraţia publică locală.

Definirea şi sfera de cuprindere a administraţie publice locale

La nivelul statului, alături de interesele generale se regăsesc şi interese locale, între acestea existând o interdependenţă ca de la parte la întreg.

Rezultă de aici că în stat, există interese generale, alături de interese judeţene precum şi de cele locale, mai mult chiar, între aceste interese existând o interferenţă reciprocă, interesul local fiind considerat că este în acelaşi timp şi interes general.

În concepţia lui Paul Negulescu, aceste interese sunt satisfăcute prin „administraţiuni publice", înţelese ca „totalitate a serviciilor publice destinate să satisfacă anumite interese generale, regionale sau comunale", precizând că sunt administraţii publice „statul, judeţul şi comuna”.

Potrivit acestei opinii, statul nu este singurul care înfiinţează servicii publice ci, în mod evident şi judeţele şi comunele, în calitatea lor de colectivităţi locale îşi pot organiza propriile servicii în vederea satisfacerii intereselor lor.

Pentru a stabili cadrul general de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale, se impune să facem o scurtă prezentare a noţiunii de colectivitate locală.

Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. Legătura dintre cetăţeni şi autorităţi este una de interdependenţă accentuată, datorită faptului că administraţia publică locală reprezintă puntea de comunicare dintre cetăţeni şi autorităţile centrale.

Pe plan local, administrarea intereselor publice locale poate fi încredinţată: fie unor autorităţi statale şi extensiilor sale, ce desem¬nează autorităţi deconcentrate ale administraţiei publice de stat în unităţile administrativ-teritoriale, constituind administraţia teritorială (locală) de stat, fie administraţiei publice locale, care nu mai este o administraţie de stat, ci o structură administrativă care permite colectivităţilor locale să-şi soluţioneze problemele locale prin autorităţi administrative proprii, sub controlul autorităţilor statale centrale.

În definirea administraţiei publice locale, pornim de la noţiunea dată de un important doctrinar al dreptului administrativ, George Alexianu care înţelege prin administraţie locală „ toate acele organisme ale statului care sunt chemate să satisfacă interesele care nu sunt generale ci privesc, în primul rând, grupările omeneşti din localitate, şi care se caracterizează prin faptul că titularii cărora le sunt încredinţate administrarea acestor interese, nu deţin puterea de la autoritatea centrală, ci de la corpul electoral local, pe cale de alegere. Aceşti titulari sunt însă şi ei subordonaţi autorităţii centrale, reprezentată prin Guvern, care îşi exercită dreptul său de coordonare şi unitate a statului pe calea tutelei şi a controlului” .

Sfera problemelor locale, de regulă, este stabilită sau delimitată prin Constituţie ori prin lege. Recunoaşterea acestor probleme specifice locale, presupune şi existenţa unor mijloace materiale de realizare, cum ar fi: patrimoniul propriu, un corp de funcţionari care să gestioneze treburile publice, o anumită autonomie financiară care se bazează pe existenţa unui buget propriu. Într-un asemenea cadru fundamentat, colectivităţilor locale li se acordă posibilitatea de a participa la circuitul juridic, în nume propriu. Pe această bază, colectivităţile locale, organizate în circumscripţii administrative, care coincid sau diferă de unităţile administrativ-teritoriale ale statului, devin persoane juridice.

Bibliografie

Paul Negulescu, “Tratat de drept administrativ” vol. I –principii generale, Ediţia a IV-a Bucureşti

Ioan Vida, “Puterea executivă şi administraţia publică” Ed. “RA Monitorul Oficial”Bucureşti; 1994

George Alexianu

Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ed. Nemira-2000

Corneliu Manda, Cezar – Corneliu Manda : »Administraţia publică locală din România », Ed. « Lumina Lex » Bucureşti – 2002

Dictionarul Explicativ al limbii române

Institutul pentru Politici Publice, www.ipp.gov.ro

Preview document

Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 1
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 2
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 3
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 4
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 5
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 6
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 7
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 8
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 9
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 10
Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni.doc

Alții au mai descărcat și

Percepțiile cetățenilor asupra calității serviciilor oferite de poliția locală a municipiului București

În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra...

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri...

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este...

Managementul situațiilor de urgență în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Problematica dezastrelor și a gestionării acestora constituie nu numai un subiect de actualitate, ci și o prioritate în abordarea...

Analiza performanțelor angajaților publici în administrația publică

Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi 1.Scurt istoric Municipiul Iaşi se afla printre cele...

Bugetul local. elaborare, aprobare și execuție

Introducere Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administrației publice, un accent important fiind pus pe...

Procedura emiterii-adoptării actelor administrative

1. NOȚIUNEA ACTULUI ADMINISTRATIV Actul administrativ ocupă locul central în cadrul formelor concrete de realizare a activității administrației...

Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public

În prezent, economiile țărilor se confruntă cu dificultăți de cele mai multe ori mai puțin anticipate, ca urmare a schimbărilor și efectelor...

Te-ar putea interesa și

Investiții în Proiecte ale Administrației Publice

Sfera serviciilor capata dimensiuni tot mai mari în viata social –economica a unei tari civilizate ca urmare a actiunii unor factori obiectivi....

Monografie Primaria Husi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI I.1. Scurt istoric Erudiţi ca Nicolaie Iorga, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu,...

Practică de Specialitate în Administrația Publică

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei * PRIMĂRIA COMUNEI VULCANA-BĂI * Personalitate...

Administratia Publica - Promotor si Catalizator al Dezvoltarii Economice Durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Implementarea Managementului Calității

I. Introducere în managementul calităţii proiectelor 1.1. Scurt istoric. Evoluţia umanităţii a făcut necesară apariţia unor activităţi la scară...

Asigurarea Standardelor Etice in Strategiile de Reforma a Administratiei

I. INTRODUCERE: I.1. ABORDARE: Avand in vedere faptul ca tema prezentei lucrari este” Asigurarea standardelor etice in strategiile de reforma...

Caiet de Practica Departamentul Serviciul Juridic din Cadrul Primariei Municipiului Iasi

I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA Primăriei Municipiului Iaşi Legea 215 din aprilie 2001 republicată privind administraţia publică locală,...

Institutia Primarului in Sistemul Administrativ din Romania, Germania, Marea Britanie si Italia

Instituţia primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie şi Italia Secţiunea 1. Administraţia locală din România...

Ai nevoie de altceva?