Primăria Municipiului București

Seminar
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7408
Mărime: 59.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă

Denumirea instituției: Primăria Municipiului București

Profil: Autoritate a Administrației Publice Locale

Obiect de activitate funcțională: Primăria Municipiului Bucuresti reprezintă structura funcțională cu activitate permanentă în care îsi desfăsoară activitatea autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Bucuresti, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritate deliberativă si Primarul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritate executivă.

Principii- Linii directoare în activitate

1. Legalitate- Supremația Constituției și a Legii:nimeni nu este mai presus de lege, nici o activitate desfășurată nu poate încălca legea, nic un motiv nu poate justifica încălcarea legii.

2. Interesul public: interesul public, expresie a necesităților colective, este mai presus decât interesul personal al funcționarilor publici în exercitarea funcției publice.

3. Egalitate de tratament:asigurarea egalității te tratament a cetățenilor in fața autorităților si institutiilor publice: funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic in situații identice sau similare.

4. Deschidere și transparență activitățile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

5. Procese, proiecte, programe- întreaga activitate a Primăriei Municipiului București este structurată în procese,proiecte și programe.

- Procesele- sunt suite de activități care preiau o "intrare", îi adaugă valoare consumând resurse și produc la "ieșire" un rezultat (îndeplinesc o funcție) care trebuie să răspundă unor cerințe de calitate impuse prin obiective de performanță stabilite de către un beneficiar extern sau intern.

- Proiectele- sunt procese particulare care se execută de regulă o singură dată și produc rezultate ‚unicat’

- Programele- sunt ansambluri de proiecte interdependente care luate împreună servesc atingerii unui scop mai general.

6.Perfecționare continuă- Indicatorii de performanță se raportează periodic și reprezintă un instrument cheie pentru conducere care inițiază corecții, acțiuni corective și preventive și perfecționarea continuă a modului de lucru al organizației prin modificarea proceselor și documentarea acestora în documente numite proceduri, parte din Manualul Operațional al organizației.

7. Excelență- Primăria Municipiului București urmărește excelența în tot ceea ce își propune să realizeze prin Performanță, Eficacitate și Eficiență.

Misiunea Primăriei Municipiului București:

- Să creeze și să ofere cetășenilor Municipiului București șansa dezvoltării și împlinirii personale și profesionale;

- Să dezvolte și să mențină infrastructura orașului, mediului economic, social, edilitar și natural la nivelul exigenșelor marelor capitale europene;

- Să susținăși să contribuie intens la buna funcționare a sistemelor de transport, utilități publice, asistență socială, sănătate, învățământ, informare și educație, promovare a culturii și artei, promovare a sportului și a mijloacelor de divertisment;

- Să încurajeze dezvoltarea comunității pentru a oferi siguranță, confort și servicii diversificate adresate unei multitudini de stiluri de viață, respectând libertatea opțiunilor cetățenilor săi și venind în întâmpinarea acestora.

Baza legală de inființare: Primaria Municipiului București este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Legislația pe baza căreia își desfășoară activitatea:

1. Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și Primăria Municipiului București este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

2. Primarul General este șeful administrației publice locale a municipiului București și al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce și controlează, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

3. Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Primăriei Municipiului București.

4. Atribuțiile Primarului General sunt cele prevăzute la art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Secretarul General al municipiului București îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

6. Legea nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

9. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

10. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Legea nr.53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

13. Legea nr 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

14. Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.

15. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

16. H.G.nr. 1425/2006, actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

17. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutile publice.

18. O.U.G.nr 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, actualizata.

19. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

H.G. nr 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective.

Obiectivele fundamentale urmărite pe următorii doi ani;

Dezvoltarea sectorului de investiții si servicii publice

- Reabilitarea sistemului rutier;

- Reabilitarea spatiilor verzi si dotari cu mobilier stradal;

- Îmbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere;

- Reabilitarea pasajelor subterane

- Executarea de noi investitii:

- extindere de retele de apa si canalizare;

- apartamente pentru locuitorii sectorului.

Dezvoltarea si gestionarea urbana a teritoriului

- Completarea si actualizarea bazei de date imobiliare;

- Realizarea studiului si stabilirea amplasamentului pentru o incinta de dezmembrare si depozitare de auto dezafectate si abandonate;

Preview document

Primăria Municipiului București - Pagina 1
Primăria Municipiului București - Pagina 2
Primăria Municipiului București - Pagina 3
Primăria Municipiului București - Pagina 4
Primăria Municipiului București - Pagina 5
Primăria Municipiului București - Pagina 6
Primăria Municipiului București - Pagina 7
Primăria Municipiului București - Pagina 8
Primăria Municipiului București - Pagina 9
Primăria Municipiului București - Pagina 10
Primăria Municipiului București - Pagina 11
Primăria Municipiului București - Pagina 12
Primăria Municipiului București - Pagina 13
Primăria Municipiului București - Pagina 14
Primăria Municipiului București - Pagina 15
Primăria Municipiului București - Pagina 16
Primăria Municipiului București - Pagina 17
Primăria Municipiului București - Pagina 18
Primăria Municipiului București - Pagina 19
Primăria Municipiului București - Pagina 20
Primăria Municipiului București - Pagina 21
Primăria Municipiului București - Pagina 22
Primăria Municipiului București - Pagina 23
Primăria Municipiului București - Pagina 24
Primăria Municipiului București - Pagina 25
Primăria Municipiului București - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Primaria Municipiului Bucuresti.docx

Alții au mai descărcat și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica

Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi 1.Scurt istoric Municipiul Iaşi se afla printre cele...

Reforma managementului public în România

Sistemul administrativ din Romania a fost nevoit sa faca fata unui numar considerabil de schimbari. O data cu schimbarea regimurilor politice,...

Interesul superior al copilului

Interesul superior al copilului este o noțiune abstractă, destul de greu de stabilit, astfel că realizarea lui presupune recunoașterea și...

Transparența decizională și dispoziția de a comunica a autorităților publice - Efectele lor asupra bunei guvernări

Prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze şi să analizeze procedurile de transparenţă decizională în administraţia publică din România.De...

Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Ai nevoie de altceva?