Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate

Seminar
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2058
Mărime: 34.60KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Extras din document

1. Prezentarea categoriei de venituri

Statul, ca și particularii trăiește din veniturile pe care le realizează, iar repartizarea resurselor între sectorul public si cel privat determină o anume proporție considerată optimă atunci cand cerințele consumatorilor sunt satisfăcute la nivelul maxim al exigențelor acestora prin intermediul sectorului public și a celui privat.

Veniturile curente sunt formate din venituri fiscale și nefiscale, veniturile fiscale constituind marea masă a acestor resurse, iar impozitele fiind principalul canal de procurare a veniturilor bugetare.

Veniturile nefiscale au un nivel mai redus, atât pentru că sfera de cuprindere a sectorului public este limitată, cât și datorită unei rate de profitabilitate mai mici înregistrate în activitatea întreprinderilor și în activitatea instituțiilor.

Din categoria veniturilor nefiscale fac parte și veniturile din proprietate.

În aplicarea art. 38 din Codul fiscal, persoanele juridice străine care obțin venituri din proprietăți imobiliare situate în România au obligația de a plăti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.

În cazul vânzării de proprietăți imobiliare situate în România, rezultatul fiscal reprezintă diferența dintre valoarea realizată din vânzarea acestor proprietăți imobiliare și costul de cumpărare, construire sau îmbunătățire a proprietății, redus cu amortizarea fiscală aferentă, după caz. Valoarea realizată din vânzarea acestor proprietăți imobiliare se reduce cu comisioanele, taxele sau cu alte sume plătite, aferente achiziționării/vânzării.

Rezultatul fiscal rezultat din închirierea sau cedarea folosinței proprietății imobiliare situate în România se calculează ca diferență între veniturile obținute și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora. Nu intră sub incidența acestor prevederi veniturile care sunt subiecte ale impozitului cu reținere la sursă.

Rezultatul fiscal rezultat din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare se determină ca diferență între veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare și valoarea fiscală de achiziție a acestora, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte sume plătite, aferente achiziționării/vânzării unor astfel de titluri de participare.

2. Analiza categoriei de venituri

- mii lei -

2017 2018 2019 2020

- Venituri totale, din care: 117.046.581 125.665.703 136.499.212 145.107.619

1. Venituri curente 96.372.894 102.489.950 111.229.919 118.940.512

C. Venituri nefiscale 7.420.508 7.346.456 7.709.581 8.092.679

C1. Venituri din proprietate 6.062.245 5.944.187 6.247.306 6.568.032

Venituri din proprietate 5.396.513 5.262.484 5.549.924 5.855.308

- Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 151.453 163.120 175.753 188.386

- Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României 251.771 265.618 280.758 296.761

- Venituri din concesiuni și închirieri 1.598.885 1.686.824 1.782.972 1.884.602

- Venituri din dividende 3.147.910 2.901.231 3.066.601 3.241.397

- Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 241.421 240.339 238.183 238.183

- Alte venituri din proprietate 5.073 5.352 5.657 5.979

- Sursa: Legea bugetului de stat pe anul 2017

1. Analiza în mărime absolută

Venituri totale: VT2018 - VT2017 = 125.665.703 - 117.046.581 = 8.619.122 mii lei

- Veniturile totale au crescut în anul 2018 cu 8.619.122 mii lei față de anul 2017.

VT2019 - VT2017 = 136.499.212 - 117.046.581 = 19.452.631 mii lei

- Veniturile totale au crescut în anul 2019 cu 19.452.631 mii lei față de anul 2017.

VT2020 - VT2017 = 145.107.619 - 117.046.581 = 28.061.038 mii lei

- Veniturile totale au crescut în anul 2020 cu 28.061.038 mii lei față de anul 2017.

Preview document

Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 1
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 2
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 3
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 4
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 5
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 6
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 7
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 8
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 9
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 10
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 11
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 12
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 13
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 14
Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Venituri curente - Venituri nefiscale - Venituri din proprietate.docx

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Primăria Municipiului București

1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă Denumirea instituției: Primăria Municipiului București Profil:...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Evoluția PNL

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost...

Examen BAP

1 . Explicati evolutia functiilor administratiei statului . In perioada comunista , administratia generala a statului a fost una puternic...

Ai nevoie de altceva?