Agromarketing

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Agromarketing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere ppt de 176 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

AGROMARKETINGUL, LOCUL ŞI IMPORTANŢA SA ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ AGRICOLĂ ŞI ALIMENTARĂDefinirea, obiectul şi evoluţia agromarketingului

Agromarketingul reprezintă “ansamblul de activităţi ale agentului economic (exploatatie agricola sau procesorul produselor agricole) ce are ca obiect descoperirea nevoilor consumatorului si satisfacerea acestor nevoi cu produse agricole, agroalimentare si servicii , care prin caracteristicile , calitatile, preturile si disponibilitatea lor, in timp si spaţiu , pot oferi un ansamblu de avantaje ce asigură cumpărarea lor repetată de consumatori şi realizarea de profit pentru unitatea producătoare”

Marketingul agricol are ca scop prezentarea conceptului si metodologiei marketingului general în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, a problemelor de cunoaştere a pieţei agricole şi a cerinţelor acesteia în sfera largă a circulaţiei produselor agricole şi agroalimentare.Pornind de la particularităţile producţiei agricole şi agroalimentare obiectul marketingului agricol se concretizează în:a) studierea nevoilor de consum ale populaţiei pe total zonă , medii , regiuni, ţară , sexe, grupe de vârstă, categorii profesionale. Se studiază nevoile de consum în funcţie de gusturi, tradiţii, de sănătatea populaţiei.

b) Studierea pieţei agricole şi agroalimentare. Acest obiectiv analizează şi cercetează oferta produselor agenţilor economici agricoli şi agroalimentari pe piaţă, testează piaţa pentru produsele existente şi pentru cele nou apărute, determină mărimea cererii şi posibilităţile ofertanţilor, studiază categoriile de beneficiari (en-gros-işti, en-detal-işti, populaţie, unităţi colective etc.). c) studierea producţiei produselor agricole şi agroalimentare. Acest obiectiv urmăreşte forma în care produsele agricole şi agroalimentare trebuie să ajungă la consumatorul fina, stabilirea beneficiarului , stabilirea sortimentelor căutate, formele de prezentare a produselor agricole şi agroalimentare, etc.

d) Studierea distribuţiei produselor agricole şi agroalimentare. Obiectivul urmăreşte modul cum se desfac aceste produse, cheltuielile de distribuţie (de depozitare, de transport, manipulare, sortare, condiţionare, ambalare).e) Studierea aprovizionării tehnice, materiale şi logistice a unităţilor economice, agricole şi agroalimentare. Marketingul aprovizionării tehnico-materiale reprezintă procesul de preluare în condiţiile pieţei a mijloacelor de producţie fabricate de diferite ramuri economice în concordanţă cu nevoile reaale ale producătorului agricol.

f) Studierea pieţei forţei de muncă din agricultură şi industria agroalimentară. Marketingul forţei de muncă din agricultură are în vedere oferta de forţă de muncă care este permanentă şi cererea care este sezonieră, datorită diferenţierii în timp a volumului lucrărilor .

Agromarketingul si mediul extern al unităţii agricole şi agroalimentareMarketingul agricol, ca oricare activitate economică se caracterizează printr-un mecansm propriu determinat de:- structurile economice din agricultură , respectiv formele de proprietate şi de exploataţie , de volum şi structura producţiei, care determină oferta şi consumul de produse agricole care determină cererea ;- formele de organizare ale activităţii de valorificare a produselor agricole care cuprind sistemul de preţuri şi financiar sistemul subvenţional de stat s.a

-structurile internaţionale şi politicile promovate în domeniul agriculturii şi producţiei agroalimentare;- cadrul legislativ cu caracter normativ din ţară;

Factorii ce alcătuiesc mediul extern pot avea influenţe negative sau pozitive asupra firmelor care determină trecerea acestora prin mai multe forme:- un mediu stabil- un mediu instabil - un mediu turbulent

Mediul extern al unităţilor agricole şi agroalimentare cuprinde relaţii directe cu anumiţi factori socio-economici şi tehnologici care formează micromediul unităţii economice agricole şi relaţii indirecte mai îndepărtate, mai slabe care alcătuiesc macromediul întreprinderii.

Fisiere in arhiva (3):

  • agromarketing.ppt
  • CAPITOLUL 3.ppt
  • Conditiile aparitiei si evolutia marketingului.ppt