Economia Mediului

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Economia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor: Herta Steluta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Răspuns testul nr. I

1. Care este obiectul de studiu al disciplinei Economia mediului?

Economia mediului este o ramură a ştiinţelor economice, al cărui obiect îl constituie gestionarea naturii din punct de vedere al îmbinării armonioase a intereselor imediate, pe termen scurt, cu cele de perspectivă pe termen lung şi permanent al societăţii omeneşti, în condiţiile maximizării efortului depus pentru gestionarea sa.

2. Clasificaţi condiţiile naturale din punct de vedere economic.

Condiţiile naturale au influenţat dezvoltarea societăţii. Din punct de vedere

economic se pot împărţi în două categorii:

- Avuţia naturală, sub forma mijloacelor de subzistenţă ( fertilitatea solului, apa, aerul, flora, fauna );

- Avuţia naturală, în mijloace d emuncă de felul mineralelor metalifere şi nemetalifere, combustibililor solizi,lichizi, gazoşi,energiei eoliene, hidraulice, aburului, electricităţii.

3. Care sunt cerinţele menţinerii echilibrului ecologic?

Menţinerea echilibrului cere ca transformările şi modificările produse de om în mediul natural, felul,proporţiile şi repeziciunea lor să permită de fiecare dată restabilirea în timp util a unui nou echilibru ecologic.

Reproducerea presupune deci şi reproducerea condiţiilor echilibrului ecologic, fără de care se îngustează condiţiile de bază ale desfăşurării ei;

Progresul ştiinţelor naturii dă posibilitatea prevederii atât a consecinţelor imediate şi directe cât şi a celor îndepărtate sau indirecte de intervenţie a omului în mediul natural.

4. Ce înţelegeţi prin mediul natural şi mediul înconjurător ?

Totalitatea factorilor naturali, care se prezintă într-o anumită stare de echilibru şi care determină condiţiile de viaţă pentru regnul vegetal, animal şi pentru exponentul său raţional – omul, cuprinzând aerul, apa, solul şi subsolul, relieful, reprezintă mediul natural.

Mediul artificial, creat prin diverse acţiuni umane, care, în strânsă legătură, influenţează echilibrul ecologic şi determină condiţiile de viaţă pentru om, pentru dezvoltarea societăţii, i s-a dat denumirea de mediu înconjurător sau mediu ambiant.

5. Care sunt componentele care alcătuiesc mediul înconjurător?

- Componentele fizico – naturale: apă, aer, sol, substrat geologic, relief;

- Componente biotice ( organisme ): vegetaţia,animalele, omul;

- Componentele sociale.

6. Cum apreciaţi impactul dezvoltării social – economice asupra naturii?

Strategia societăţii umane, în dezvoltarea ei,constă în realizarea unei maxime productivităţi a ecosistemului împreună cu exploatarea tot mai intensă şi extinsă a resurselor naturale biologice şi nebiologice pentru satisfacerea intereselor.

Rezultatele globale ale tuturor acestor impacte ale activităţii umane asupra ecosferei conduce la scăderea continuă a capacităţii planetei noastre de a întreţine viaţa.

7. Exemplificaţi rezultatele negative ale activităţii umane asupra mediului

Nevoia crescândă de alimente face ca tot mai multe speranţe şi eforturi să se îndrepte către resursele oceanului. O serie de specii de balene şi alte mamifere oceanice sunt în pragul dispariţiei sau chiar au dispărut.

Pescuitul, necontrolat, a dus la exploatarea unei întregi specii de peşti, care reprezentau baza pescuitului. În Atlanticul de Nord, specii cum ar fi: codul, heringul au ajuns la pragul critic, în altele aproape că au dispărut.

Repercursiuni la fel de grave apar în urma poluării principalelor medii de viaţă: apă, aerul, solul.

8. Ce înţelegeţi prin resurse naturale?

Prin resurse naturale sunt înţelese mijloacele de existenţă oferite omului de mediul natural sau

toate acele forme şi combinaţii ale materiei existente în natură care pot fi utile societăţii omeneşti într-una din etapele evoluţiei sale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia Mediului.doc

Alte informatii

Subiecte ID cu rezolvari