Oenologie

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Oenologie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 117 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Personalul şi studenţii care efectuează lucrări practice în laboratoarele de oenologie (vinificaţie) trebuie să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă.

Astfel:

 Protecţia personală se asigură cu ajutorul halatului, a cărui purtare este obligatorie;

 Punerea în funcţiune a tuturor aparatelor acţionate electric se va face numai în prezenţa cadrului didactic care conduce lucrările după ce s-au luat toate măsurile tehnico-organizatorice necesare efectuării lucrărilor în condiţii bune;

 Aparatele electrice trebuie să aibă prizele împământate şi izolare electrică perfectă. Fixarea lor în priză se face numai cu mâna uscată;

 Se interzic intervenţiile la reţeaua electrică din laborator; este interzisă acţionarea tuturor întrerupătoarelor cu mâna udă;

 Studenţii nu au voie să remedieze nici un fel de defecţiune; orice defecţiune a unui aparat în funcţiune constatată de studenţi se va aduce la cunoştinţa celui care conduce lucrările;

 Se interzic deplasările fără scop prin laborator, deoarece ele pot da naştere la aglomerări care impiedică buna desfăşurare a lucrărilor şi în acelaşi timp pot provoca accidente;

 Sticlăria se va manevra cu atenţie spre a nu fi spartă şi totodată pentru a se evita producerea accidentelor prin tăiere cu sticlă;

 Se interzice deschiderea robinetelor de gaz existente în laborator atunci când nu se lucrează la ele, în caz de scăpări de gaze toxice sau inflamabile se va face obturarea surselor de gaz, evacuarea studenţilor din laborator şi deschiderea ferestrelor;

 La folosirea becului de gaz se va aprinde mai întâi chibritul şi numai după aceea se va deschide robinetul de gaz;

 Acizii minerali şi hidroxizii concentraţi nu se aruncă în chiuvete. Acidul sulfuric diluat se prepară prin turnarea acidului sulfuric concentrat în vasul cu apă şi nu invers;

 Reacţiile care se efectuează cu substanţe toxice volatile (amoniac, acid clorhidric, acid azotic, bioxid de sulf, formol, brom), se vor executa sub nişe cu ventilaţie corespunzătoare;

 Măsurarea soluţiilor toxice nu se va face prin pipetare directă, ci numai cu ajutorul biuretelor sau cu pipete automate;

 Pipetarea acizilor concentraţi şi a bazelor concentrate se va face cu pipeta cu volum mai mare decât cel necesar şi prevăzute cu filtre cu vată;

 Este interzisă gustarea soluţiilor şi substanţelor din laborator, de asemenea consumul alimentelor şi băuturilor alcoolice;

 Este interzisă punerea pe mesele de laborator a hainelor, mapelor, ţigărilor sau a altor materiale;

 Fumatul în încăperile laboratorului este interzisă;

 Mirosirea substanţelor volatile se face cu prudenţă executând cu mâna o mişcare deasupra vasului spre nas;

 Substanţele toxice vor fi depozitate sub cheie şi în borcane sau sticle prevăzute cu etichete specifice;

 Când se lucrează cu substanţe toxice, trebuie să se evite ducerea mâinilor la gură, la nas sau ochi, iar după terminarea lucrărilor practice se vor spăla mâinile cu apă şi săpun;

 Fiecare laborator trebuie dotat cu o trusă de prim ajutor care să conţină medicamente şi materiale sanitare strict necesare;

 Studenţii vor avea dreptul să lucreze în laborator numai după ce li s-a făcut în prealabil instructajul de protecţia muncii şi au fost verificaţi asupra cunoştinţelor însuşite.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTE

Primul ajutor în caz de arsuri

În cazul arsurilor chimice se vor îndepărta hainele stropite cu reactiv şi se va spăla pielea cu multă apă. După spălare se va proceda la neutralizare cu o soluţie de acid boric sau acid acetic diluat pentru arsurile cu hidroxizi şi cu o soluţie de bicarbonat de sodiu 2% în cazul arsurilor cu acizi. După neutralizare, se unge locul arsurii cu Jecolan şi se pansează steril, după care victima va fi transportată la spital.

În cazul când, picăturile de substanţe chimice au intrat în ochi, se spală cu apă sau o soluţie neutralizantă cu ajutorul unei pipete, după care se va consulta medicul oftalmolog.

Măsurile de prim ajutor trebuie să fie aplicate la toate arsurile oricare ar fi provenienţa lor: abur, acizi, etc.

Primul ajutor în caz de intoxicaţii

Din punct de vedere al acţiunii pe care o au asupra organismului, substanţele chimice pot produce:

 iritaţii de diverse intensităţi a căilor respiratorii (aldehidele, acizii, bioxidul de sulf) şi a plămânilor (bromul, fosforul, etc.);

 asfixiere cu substanţe toxice gazoase (oxid de carbon, acid cianhidric, bioxid de sulf gazos) datorată unei aerisiri insuficiente;

 narcoză, stare asemănătoare cu beţia prin acţiunea pe care unele substanţe o au asupra sistemului nervos central;

 acţiune caustică asupra pielii, cu producerea de arsuri chimice (acizi, hidroxizi etc.).

În caz de intoxicaţii, până la venirea medicului se vor lua următoarele măsuri:

 intoxicatul este scos din încăperea cu atmosfera viciată şi este culcat într-o cameră aerisită; în caz de nevoie i se va face respiraţie artificială;

 dacă intoxicaţia s-a produs cu soluţii tari i se va administra oral o suspensie de oxid de magneziu iar în cazul bazelor i se va administra o soluţie de acid acetic diluat;

 în cazul intoxicaţiilor cu brom, accidentatul va inhala vapori de apă, amoniac sau hidrogen sulfurat.

Fisiere in arhiva (6):

  • 1.Oeno.L.P.partea.I.doc
  • 2.Oeno.L.P.partea.II.doc
  • 3.Oeno.L.P.partea.III.doc
  • 4.Oeno.L.P.partea.IV.doc
  • 5.Oeno.L.P.partea.V.doc
  • 7.Oeno.L.P.partea.VII BIOXIDULUI DE SULF.doc