Bazele Informaticii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Bazele Informaticii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. PRELUCRAREA DOCUMENTELOR

Telematica este definită ca fiind tehnica transmiterii la mare distanţă şi valorificării informaţiilor care combină informatica( computere performante şi bănci de date mari ) cu sateliţi şi alte procedee moderne de comunicaţie (telefon, telex, teleconferinţă, videoconferinţă, sisteme teletext, etc).

În mod corespunzător, termenul de “ telematic” defineşte ceva care foloseşte reţele de telematică.

Birotica, aşa cum sugerează numele său, are ca obiect informatizarea muncii de birou. Ea reprezintă un ansamblu de tehnici şi mijloace utilizate pentru automatizarea activitaţii de birou şi in principal, a prelucrării şi comunicării cuvîntului , textului şi imaginii. Pentru aceasta ea studiază ansamblul activitaţilor de producere, distribuţie, exploatare şi arhivare a informaţiei din perspectiva muncii de birou.

Astfel spus, Birotica reprezintă un ansamblu de tehnici pentru gestionarea informaţiilor şi a comunicaţiilor între organizaţii.Ele folosesc tehnicile informaticii şi ale comunicaţiilor de date şi asigură, prin mijloace electronice, funcţii de clasare şi ordonare , organizare în pagină a textelor, pregătirea documentelor, a corespondenţei eletronice, analiză şi similare, interogare şi consultare la distanţă, vizualizare grafică şi alte funcţii de gestiune a datelor pentru realizarea sarcinilor curente ale activitaţilor de birou.

Pentru realizarea tuturor acestor funcţii se pot utiliza diferite tehnici şi procedee. Denumirea acestui domeniu a fost introdusă în limba franceză după Convenţia Informatică din 1976 pentru a desemna automatizarea activitaţilor de birou.

Este evident că, în munca de birou, se desfaşoară continuu procese informaţionale şi decizionale.

Informaţia, ca materie primă a prelucrărilor, a proceselor desfăşurate în orice activitate de birou, de analiză şi elaborare de variante de lucru, reprezintă suportul ce stă la baza deciziei manageriale în orice sistem economic.

La nivelul oricărei firme, de orice tip, suportul pe care sunt înscrise informaţiile, datele de prelucrat, este în principal documentul. Documentele, ca suporţi ai informaţiilor care se prelucrează , se emit, circulă, se prelucrează, se sintetizează, se transmit destinatarilor sau se arhivează. În condiţiile actuale, ale creşterii fără precedent a volumului de informaţii de prelucrat şi ale diversificării acestora pe de o parte , dar şi a posibilitaţilor crescute de acces la informaţii locale sau de pretutindeni prin reţele de calculatoare de tip Internet şi intranet şi software adecvat, importanţa muncii de birou a crescut considerabil.Ea influenţează în mod direct parametri de eficienţă ai sistemului informaţional şi respectiv informatic al unei firme.

Având în vedere multitudinea informaţiilor care circulă şi se prelucrează în domeniul activitaţilor de birou, se impune o clasificare a informaţiilor, după mai multe criterii, cum ar fi:

1. După formă, informaţia poate fi:

- Informţia analogică - este dată de reprezentarea fenomenelor fizice, a imaginilor , a sunetelor, aşa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de inregistrare, fără o conversie sau o codificare a acestora înainte de transmiterea sau memorarea lor. Exemplu :înregistrarea mesajelor sonore pe banda magnetică sau casetă cu casetofonul, magnetofonul sau microfonul, care sunt diapozitive de tip analogic;

- Informaţia digitală – se obţine pornind de la fenomenul real sau de la informaţia analogică printr-o codificare numerică, o evaluare cantitativă în formă binară.

2. După natură, informatiile pot fi de tip:

- numeric

- alfabetic

- alfanumeric

- logic, etc.

supuse unor operaţii matematice, logice, financiare, utilizate în evidenţa economică, statitică, contabilă, etc.

- Informaţii de tip text, organizate sub formă de documente care au pagini, secţiuni, paragrafe şi care necesită operaţii de tehnoredactare, de corectare sintactică şi gramaticală, aranjare în pagină, infrumuseţare cu imagini, tabele, etc.

- Informaţii de tip grafice;

- Informaţii de tip secvenţe audio;

- Informaţii de tip secvenţe video.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Informaticii.docx