Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2030
Mărime: 14.96KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Impactul produs de amenajările hidrotehnice asupra mediului reprezintă o temă complexă dezbătută atăt pe plan intern căt si internaţional. Primele studii în acest domeniu dateaza de aproximativ 15- 20 de ani. Problema impactului produs de amenajările hidrotehnice supra mediului este dificil de rezolvat datorită multitudini de factori implicaţi in acest proces. Evaluarea impactului amenajărilor hidrotehnice asupra mediului şi propunerea măsuri de diminuare adecvate a efectelor implică studii topografice, hidrologice , geotehnice, biologice, foarte costisitoare privind caracteristicile amplasamentelor.Amenajările hidrotehnice în general şi constructiile hidrotehnice în mod particular produc asupra mediului, atât un impact pozitiv cât şi unul negativ. Indiferent de măsurile puse în aplicare, impactul negativ al acestora asupra mediului înconjurător nu poate fi eliminat definitiv. Aşadar s-a ajuns la concluzia că se poate pune doar problema diminuării acestuia sub aspect cantitativ şi calitativ, ajungându-se în final la un impact convenabil, unanim acceptat, prin potenţarea efectelor benefice şi diminuarea efectelor dăunătoare, protejand în acest fel elemente importante ale mediului.

Constucţiile hidrotehnice au în general o influenţă caracteristică asupra mediului înconjurător, deosebită de ceea a celor mai multe creaţii sau activităţi umane. Argumentele care susţin aceste afirmatii sunt urmatoarele după sinteza facută de Ştefan Ionesc (Impactul amenajarilor hidrotehnice asupra mediului, 2001 ):

- sunt, nepoluante în exploatare, contribuind uneori la diminuarea poluării apelor;

- acţioneaza direct şi determinant la gestionarea uneia din resursele fundamentale ale planetei, apă, de importanţă vitală pentru mediul înconjurător, fără a se intrevedea o soluţie alternative;

- sunt implicate în quasi- totalitatea activităţilor umane de orice natură (industrie, agricultură, creşterea animalelor, sevicii urbane, navigaţie );

- constitue un mijloc eficient de diminuare a efectelor catastrofale pe care unele fenomene naturale (debite mari pe râuri, inundaţii, erodări de terenuri ) le pot avea asupra mediului natural;

- au adesea dimensiuni fizice mari, de ordinal de mărime al elementelor mediului geografic natural, influenţănd zone întinse ale planetei şi introducănd modificări majore;

- au un impact sigur, imediat şi vizibil asupra mediului înconjurător.

Caracterul nepoluant al majorităţii constucţiilor hidrotehnice trebuie subliniat în contrast cu caracterul numeroaselor activităţi umane productive. Se constată că, în general, constucţiile hidrotehnice, deşi pot afecta în sens negative mediul înconjurător, nu acţionează asupra acestuia prin poluare, ci sunt destinate depoluării apei sau măresc capacitatea de autoepurare naturală, iar altele servesc în mod direct la depozitarea, diluarea ori anihilarea unor substanţe şi materii poluante.

În altă ordine de idei, problema principală a protecţiei mediului înconjurător, din punct de vedere ecologic, se referă la poluare mediului în toate cele patru componente ale sale : aer, apă, sol si subsol.

Evenimentele negative care periclitează viaţa pe Pământ, precum : efectul de sera, dispariţia stratului protector de ozon din stratosferă, apariţia unor boli şi mutaţii genetice, sunt generate de diferite procese de poluare, fie ca acestea sunt consecinţe secundare şi nedorite ale activităţiilo umane, fie că sunt rezultatul utilizării exesive a unor substanţe utile (îngrăşăminte chimice, pesticide, ierbicide). O metodă de combatere a poluări presupune generarea unor procedee sau tehnologii noi, mai puţin sau deloc poluante care sa ofere soluţii similare.

Preview document

Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului - Pagina 1
Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului - Pagina 2
Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului - Pagina 3
Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului - Pagina 4
Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului - Pagina 5
Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului - Pagina 6
Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Impactul Amenajarilor Hidrotehnice Asupra Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Microeconomie - Grile pentru Examen

1. Definirea pieţei ca spaţiu economic înseamnă că: a) piaţa nu are întotdeauna o determinare geografică; b) piaţa este o confruntare abstractă...

Operații unitare

Aplicaţia 1. O pompă transportă un lichid cu densitatea de 960 kg/m3 dintr-un rezervor cu presiunea atmosferică într-un aparat în care presiunea...

Avantajele realizării modelului digital al terenului în Autocad

1. INTRODUCERE Principalele surse de date pentru un model tridimensional al terenului sunt accesibile prin: ridicări topografice terestre prin...

Recenzie relații internaționale

De ce mint liderii. Adevărul despre minciunile din politica internațională John J. Mearsheimer Sincer să fiu, am ales această carte deoarece m-a...

Legislația calității

Termen Definitie CONSUMATORI Persoana fizica sau grupuri de persoane fizice care nu desfasoara activitati economice OPERATORI ECONOMICI Persoana...

Toleranțe - subiecte orale

EXAMEN la TOLERANTE, Subiectul oral nr. 1 Pentru ansamblul din figura sa se prescrie un ajustaj între rulment si arbore si un ajustaj între...

Bazele Informaticii

1. PRELUCRAREA DOCUMENTELOR Telematica este definită ca fiind tehnica transmiterii la mare distanţă şi valorificării informaţiilor care combină...

Desen Tehnic

Hârtia. Calitatea hârtiei folosite în desenul tehnic se alege după destinaţia desenului tehnic(schiţă, desen original) şi după modul de lucru pe...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic

1.INTRODUCERE Apa reprezintă resursa esenţială de susţinere a vieţii, un indicator al calităţii sau mai bine spus al existenţei vieţii. Cursul...

Starea mediului din Timiș

CAPITOLUL 1. CADRUL NATURAL ŞI DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ Judeţul Timiş se situează în partea de vest a României, la nord, se margineşte cu...

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de...

Relația climă-hidroenergie pe Valea Lotrului

PARTEA a I-a CAPITOLUL 1 FACTORII GENETICI AI CLIMEI 1.1. FACTORII RADIOACTIVI 1.1.1. RADIAŢIA SOLARĂ DIRECTĂ Radiaţia solară directă...

Impactul Amenajărilor Hidroenergetice

Introducere Energia electrică nu se găseşte în natură decât în mică măsură în trăsnete, fulgere şi nu poate fi captată pentru a fi utlizată în...

Impactul Construcțiilor Hidrotehnice Asupra Mediului Înconjurător

1. INTRODUCERE Our project it’s called „the impact of hydotechnic construction”on evironment”and it’s purpose it’s to highylight some aspects of...

Impactul Producerii Energiei Electrice din Surse Regenerabile Asupra Mediului

Introducere Una din problemele cruciale la ora actuală constă în conservarea resurselor şi în special a celor energetice. Din acest punct de...

Ai nevoie de altceva?