Microeconomie - Grile pentru Examen

Seminar
8/10 (6 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9957
Mărime: 63.46KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Definirea pieţei ca spaţiu economic înseamnă că:

a) piaţa nu are întotdeauna o determinare geografică;

b) piaţa este o confruntare abstractă între cerere şi ofertă, fără a avea o localizare fizică;

c) segmentarea pieţei se face numai pe regiuni geografice;

d) există întotdeauna o piaţă locală, regională sau internaţională.

A (a,b) B (b,c) C (c,d) D (c,d)

2. Atomicitatea ofertei caracterizează :

a) concurenţa monopolistică;

b) numai concurenţa perfectă;

c) duopolul;

d) monopolul.

3. Bariere mari la intrarea sau ieşirea pe piaţă a producătorilor există în condiţiile concurenţei:

a) de monopson;

b) de oligopol:

c) de monopol:

d) monopolistice.

A (a,b) B (b,c) C (c,d) D (a,d)

4. Concureţa perfectă :

a) se manifestă permanent pe piaţa produselor alimentare;

b) există numai ca tendinţă pe piaţa bunurilor de consum;

c) se întâlneşte pe pieţele reglementate legal;

d) conduce la practicarea de preţuri mari.

5. În condiţiile concurenţei monopolistice există:

a) controlul preţului exercitat de către producător;

b) mulţi vânzători;

c) mulţi cumpărători;

d) mărfuri neomogene.

A (a,b,c) B (b,c,d) C (a,c,d) D (a,d)

6. Alegeţi varianta corectă:

a) piaţa exclude concurenţa;

b) nu există concurenţă între cumpărători;

c) concurenţa perfectă se manifestă numai pentru produsele diferenţiate;

d) cererea poate fi inferioară ofertei în economia reală.

7. Producătorul exercită cel mai mare grad de control asupra preţului pe piaţa:

a) monopolistică;

b) de oligopol;

c) de monopol;

d) perfectă.

8. Piaţa bunurilor de consum:

a) nu are o determinare fizică;

b) este cadrul de manifestare a unei cereri derivate;

c) poate avea capitalul ca obiect al vânzării;

d) este puternic segmentată.

9. Pe piaţa de oligopol firmele:

a) pot produce mărfuri omogene;

b) adoptă întotdeauna un comportament necooperant;

c) pot produce mărfuri neomogene;

d) nu adoptă întotdeauna un comportament cooperant.

A (a,b) B (b,c) C (a,c) D (c,d)

10. Alegeţi variantele care exprimă o clasificare a formelor de concurenţă:

a) pot produce mărfuri neomogene;

b) concurenţă perfectă şi între consumatori;

c) concurenţă neloială, şi între cumpărători;

d) concurenţă loială şi neloială.

11. Oligopsonul este forma de concurenţă caracterizată prin:

a) transparenţă perfectă;

b) atomicitatea ofertei;

c) atomicitatea cererii;

d) preţuri dictate de producători.

12. Să presupunem că o firmă doreşte să vândă un produs la un preţ superior preţului pieţei, în situaţia în care firma acţionează pe o piaţă cu concurenţă de tip perfect. În acest sens:

a) cantitatea vândută va fi nulă;

b) cantitatea vândută va fi maximă;

c) cantitatea vândută nu va fi influenţată de preţ, dar va fi diferită de zero;

d) cantitatea vândută va fi influenţată de preţ, dar nu se poate preciza mărimea sa.

13. Piaţa cu concurenţă de monopson se poate caracteriza prin următoarele:

a) oferta este realizată de câţiva vânzători;

b) oferta este realizată de un singur vânzător;

c) cererea este realizată de câţiva cumpărători;

d) cererea este realizată de un singur cumpărător.

14. Pe o piaţă cu concurenţă imperfectă, pentru un preţ diferit de preţul de echilibru, cantitatea vândută este:

a) egală cu media între cantitatea cerută şi cea oferită;

b) egală cu diferenţa dintre cantitatea cerută şi cea oferită;

c) egală cu cantitatea corespunzătoare preţului de echilibru;

d) egală cu cea mai mică dintre cantitatea oferită şi cea cerută.

15. Pe o piaţă de tip monopol o firmă este interesată să mărească preţul în cazul în care, pentru o modificare dată de preţ, cererea este:

a) elasticitate unitară;

b) inelastică;

c) elastică;

d) în nici unul din cazurile de mai sus.

16. Piaţa cu concurenţă perfectă nu are drept caracteristică:

a) omogenitatea pieţei;

b) atomicitatea perfectă;

c) transparenţa perfectă;

d) perfecta mobilitate a factorilor de producţie.

Preview document

Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 1
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 2
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 3
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 4
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 5
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 6
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 7
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 8
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 9
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 10
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 11
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 12
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 13
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 14
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 15
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 16
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 17
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 18
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 19
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 20
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 21
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 22
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 23
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 24
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 25
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 26
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 27
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 28
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 29
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 30
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 31
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 32
Microeconomie - Grile pentru Examen - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Seminar concurenta.doc
  • Seminar costuri.doc
  • Seminar utilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Operații unitare

Aplicaţia 1. O pompă transportă un lichid cu densitatea de 960 kg/m3 dintr-un rezervor cu presiunea atmosferică într-un aparat în care presiunea...

Avantajele realizării modelului digital al terenului în Autocad

1. INTRODUCERE Principalele surse de date pentru un model tridimensional al terenului sunt accesibile prin: ridicări topografice terestre prin...

Recenzie relații internaționale

De ce mint liderii. Adevărul despre minciunile din politica internațională John J. Mearsheimer Sincer să fiu, am ales această carte deoarece m-a...

Legislația calității

Termen Definitie CONSUMATORI Persoana fizica sau grupuri de persoane fizice care nu desfasoara activitati economice OPERATORI ECONOMICI Persoana...

Toleranțe - subiecte orale

EXAMEN la TOLERANTE, Subiectul oral nr. 1 Pentru ansamblul din figura sa se prescrie un ajustaj între rulment si arbore si un ajustaj între...

Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului

Impactul produs de amenajările hidrotehnice asupra mediului reprezintă o temă complexă dezbătută atăt pe plan intern căt si internaţional. Primele...

Bazele Informaticii

1. PRELUCRAREA DOCUMENTELOR Telematica este definită ca fiind tehnica transmiterii la mare distanţă şi valorificării informaţiilor care combină...

Studiul Materialelor

Hârtia este un material plan și subțire, având ca element esențial suprafața sa pe care se poate scrie, ale cărei dimensiuni sunt mult mai mari...

Te-ar putea interesa și

Teste Grila pentru Examenul de Licenta 2006

1. H.Fayol a individualizat si definit în cadrul procesului de management urmatoarele functii: a) previziunea, organizarea, comanda , coordonarea...

Ai nevoie de altceva?