PNDR 2007-2013

Seminar
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 54686
Mărime: 163.36KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 3

Analiza situatiei actuale1, caracterizata prin puncte tari si puncte slabe,

strategia aleasa pe baza acesteia si evaluarea ex-ante

3.1. Analiza situatiei din perspectiva punctelor forte si a punctelor slabe

3.1.1. Contextul socio-economic general din zona rurala

3.1.1.1. Situatia economica generala

România se bucura de un potential de dezvoltare important, însa nefolosit. Cu o suprafata totala de 238 mii km2 si o populatie de peste 21 milioane de locuitori, România, este ca marime, cel de-al doilea nou statmembru al Uniunii Europene, dupa Polonia.

Ea reprezinta 6% din suprafata totala a Uniunii Europene si 4% din populatia acesteia. Investitiile si competitivitatea din România constituie înca elemente care trebuie îmbunatatite, pentru a se reusi o accelerare a cresterii economice si asigurarea unei convergente a veniturilor cu cele din UE. În anul 2005, România detinea mai putin de 1% din PIB-ul Comunitatii Europene, înregistrând o crestere rapida a PIB-ului pe cap de locuitor, dar ramânând la 34% din media Uniunii celor 25 (INS – Anuarul Statistic al României, 2006). Aceste discrepante sunt în curs de diminuare, în urma integrarii în Uniunea Europeana. Economia româneasca se dezvolta într-un ritm rapid, comparativ cu economia din UE, iar nivelul PIB începe sa creasca. Dupa înregistrarea unui declin important, catre sfârsitul anilor 1990, economia româneasca si-a reluat cresterea începând cu anul 2000 si a înregistrat o rata anuala medie de crestere de 5%. Vârful acestei evolutii a fost atins în 2004, înregistrând o rata de crestere a PIB de 8,5% fata de anul anterior.

Zonele rurale dispun de un potential de crestere substantial si au un rol social vital. Conform

definitiei2 din legislatia nationala, zonele rurale din România acopera 87,1% din teritoriul tarii,

cuprinzând 45,1% din populatie (la 1 iulie 2005, conform indicatorilor Institutului National de

Statistica3), si anume, 9,7 milioane de locuitori. Densitatea medie a populatiei din zonele rurale a

ramas relativ constanta de-a lungul anilor (la circa 45,1 locuitori/km2). Definitia OCDE pentru

notiunea de ruralitate4 conduce la cifre usor diferite, însa permite comparatiile pe plan international.

Desi asemanatoare din punctul de vedere al distributiei în teritoriu, populatia României are un nivel de ruralitate mult mai pronuntat, ponderea populatiei rurale din România reflecta incidenta mai mare a acesteia fata de alte tari din UE, unde asezarile rurale sunt mai putin populate si la scara mai redusa, ca alternativa fata de concentrarile urbane. Multe dintre aceste comunitati rurale contribuie, într-o mica masura, la cresterea economica, însa îsi pastreaza structura sociala si modul traditional de viata.

Populatia rurala nu este distribuita uniform. Exista diferente semnificative din punctul de vedere

al densitatii populatiei, pe tot teritoriul României. Majoritatea comunelor cu mai putin de 50 locuitori/km2 sunt grupate în partea de vest a tarii, comparativ cu zonele din est si din sud, unde

predomina comunele, cu densitati ale populatiei de 50-100 locuitori/km2. Cele mai populate zone

rurale sunt cele din nord-estul tarii, unde rata natalitatii este ridicata, si în regiunile din sud, puternic

industrializate în perioada comunista. Exista mari disparitati, determinate în special de influenta

reliefului la nivel regional si judetean. În acest context, se remarca cele 24 de comune si orase care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii unde densitatea medie a

populatiei este de 28,7 locuitori/km2.

Restructurarea agriculturii si revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de

dezvoltare. Contributia agriculturii la PIB a fost întotdeauna ridicata. Valoarea adaugata bruta (VAB)

a agriculturii a reprezentat 12,1% din PIB si 13,6% din totalul VAB (INS, 2006). Cu toate acestea, ea

ramâne scazuta, având în vedere resursele neutilizate. Populatia angajata în agricultura si silvicultura, de exemplu, are o pondere mult mai mare (32%), reflectând somajul si o productivitate redusa a muncii. Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei rurale în general, având în vedere ca agricultura continua sa ramâna cea mai importanta activitate din spatiul rural si o sursa esentiala de venit pentru gospodarii.

Restructurarea activitatilor la nivelul fermelor si intensificarea capitalului pentru fermele comerciale

va duce inevitabil la utilizarea unei forte de munca mai scazute, pentru îmbunatatirea competitivitatii.

Experienta din alte sisteme agricole, din statele membre sau din alte tari, reprezinta o dovada

importanta în acest sens.

Populatia activa reprezinta 46,3% din totalul locuitorilor din spatiul rural si poate contribui la

sustinerea cresterii economice din zonele rurale, daca vor exista mijloace de stimulare adecvate.

3.1.1.2. Situatia demografica a zonei rurale – privire de ansamblu

Declinul populatiei din România, mai pronuntat în zonele rurale, constituie o problema care va trebui rezolvata daca se doreste dezvoltarea economica a acestor regiuni.

De la vârful atins în 1989, populatia totala a României a înregistrat o scadere rapida. Aceasta tendinta este foarte pronuntata în zonele rurale. Numarul locuitorilor din zonele urbane a depasit numarul locuitorilor din zonele rurale pe la jumatatea anilor 1980, ca urmare aproblemelor economice cu care se confrunta România în acea perioada.

Odata cu explozia economica din ultimii ani, populatia urbana a crescut într-o oarecare masura, în timp ce numarul locuitorilor din zonele rurale a continuat sa scada.

Procesul de îmbatrânire si scaderea naturala a populatiei, care decurge din aceasta situatie,

constituie principalii factori ai declinului populatiei rurale. Între 1998 si 2005, se constata

urmatoarele: (1) ponderea categoriei de vârsta 0-14 ani din totalul populatiei rurale a scazut; (2)

ponderea categoriei de vârsta 15-64 ani a ramas relativ stabila; (3) ponderea categoriei de peste 65 ani a înregistrat o tendinta ascendenta, ajungând, în 2005, la 19% din totalul populatiei rurale (fata de

11% în zona urbana). Scaderea naturala a populatiei rurale s-a accelerat semnificativ în ultimii cinci

ani, ajungând la rate de aproape – 4/1.000 de locuitori iar a populatiei din zonele urbane a fost mult

mai scazuta, situându-se în jurul valorii de –1, înainte de a atinge valoarea 0 si ulterior devenind

pozitiva în 2005.

Desi pozitiv, procentul de migrare interna - dinspre urban spre rural - nu poate compensa acest

declin. La începutul anilor ’90, a avut loc o migrare masiva din zonele rurale catre cele urbane.

Tendinta s-a inversat pe parcursul anilor ’90, pe masura ce restructurarea economica si restituirea

terenurilor au determinat cresterea atractivitatii zonelor rurale, astfel încât catre sfârsitul anilor ’90,

rata neta a migratiei urban-rural a devenit pozitiva, desi a înregistrat unele fluctuatii în valori absolute.

Cu toate acestea, migratia urban-rural ramâne insuficienta pentru a compensa declinul populatiei

rurale.

Preview document

PNDR 2007-2013 - Pagina 1
PNDR 2007-2013 - Pagina 2
PNDR 2007-2013 - Pagina 3
PNDR 2007-2013 - Pagina 4
PNDR 2007-2013 - Pagina 5
PNDR 2007-2013 - Pagina 6
PNDR 2007-2013 - Pagina 7
PNDR 2007-2013 - Pagina 8
PNDR 2007-2013 - Pagina 9
PNDR 2007-2013 - Pagina 10
PNDR 2007-2013 - Pagina 11
PNDR 2007-2013 - Pagina 12
PNDR 2007-2013 - Pagina 13
PNDR 2007-2013 - Pagina 14
PNDR 2007-2013 - Pagina 15
PNDR 2007-2013 - Pagina 16
PNDR 2007-2013 - Pagina 17
PNDR 2007-2013 - Pagina 18
PNDR 2007-2013 - Pagina 19
PNDR 2007-2013 - Pagina 20
PNDR 2007-2013 - Pagina 21
PNDR 2007-2013 - Pagina 22
PNDR 2007-2013 - Pagina 23
PNDR 2007-2013 - Pagina 24
PNDR 2007-2013 - Pagina 25
PNDR 2007-2013 - Pagina 26
PNDR 2007-2013 - Pagina 27
PNDR 2007-2013 - Pagina 28
PNDR 2007-2013 - Pagina 29
PNDR 2007-2013 - Pagina 30
PNDR 2007-2013 - Pagina 31
PNDR 2007-2013 - Pagina 32
PNDR 2007-2013 - Pagina 33
PNDR 2007-2013 - Pagina 34
PNDR 2007-2013 - Pagina 35
PNDR 2007-2013 - Pagina 36
PNDR 2007-2013 - Pagina 37
PNDR 2007-2013 - Pagina 38
PNDR 2007-2013 - Pagina 39
PNDR 2007-2013 - Pagina 40
PNDR 2007-2013 - Pagina 41
PNDR 2007-2013 - Pagina 42
PNDR 2007-2013 - Pagina 43
PNDR 2007-2013 - Pagina 44
PNDR 2007-2013 - Pagina 45
PNDR 2007-2013 - Pagina 46
PNDR 2007-2013 - Pagina 47
PNDR 2007-2013 - Pagina 48
PNDR 2007-2013 - Pagina 49
PNDR 2007-2013 - Pagina 50
PNDR 2007-2013 - Pagina 51
PNDR 2007-2013 - Pagina 52
PNDR 2007-2013 - Pagina 53
PNDR 2007-2013 - Pagina 54
PNDR 2007-2013 - Pagina 55
PNDR 2007-2013 - Pagina 56
PNDR 2007-2013 - Pagina 57
PNDR 2007-2013 - Pagina 58
PNDR 2007-2013 - Pagina 59
PNDR 2007-2013 - Pagina 60
PNDR 2007-2013 - Pagina 61
PNDR 2007-2013 - Pagina 62
PNDR 2007-2013 - Pagina 63
PNDR 2007-2013 - Pagina 64
PNDR 2007-2013 - Pagina 65
PNDR 2007-2013 - Pagina 66
PNDR 2007-2013 - Pagina 67
PNDR 2007-2013 - Pagina 68
PNDR 2007-2013 - Pagina 69
PNDR 2007-2013 - Pagina 70
PNDR 2007-2013 - Pagina 71
PNDR 2007-2013 - Pagina 72
PNDR 2007-2013 - Pagina 73
PNDR 2007-2013 - Pagina 74
PNDR 2007-2013 - Pagina 75
PNDR 2007-2013 - Pagina 76
PNDR 2007-2013 - Pagina 77
PNDR 2007-2013 - Pagina 78
PNDR 2007-2013 - Pagina 79
PNDR 2007-2013 - Pagina 80
PNDR 2007-2013 - Pagina 81
PNDR 2007-2013 - Pagina 82
PNDR 2007-2013 - Pagina 83
PNDR 2007-2013 - Pagina 84
PNDR 2007-2013 - Pagina 85
PNDR 2007-2013 - Pagina 86
PNDR 2007-2013 - Pagina 87
PNDR 2007-2013 - Pagina 88
PNDR 2007-2013 - Pagina 89
PNDR 2007-2013 - Pagina 90
PNDR 2007-2013 - Pagina 91
PNDR 2007-2013 - Pagina 92
PNDR 2007-2013 - Pagina 93
PNDR 2007-2013 - Pagina 94
PNDR 2007-2013 - Pagina 95
PNDR 2007-2013 - Pagina 96
PNDR 2007-2013 - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • PNDR 2007-2013.doc

Alții au mai descărcat și

Etnică și integritate academică

Introducere Orice organizatie, indiferent de dimensiunea ei, este intr-o permanenta interconectare cu mediul sau interior (angajati, management,...

Micro și Nano-Tehnologii

1. Scopul lucrarii: Cunoasterea particularitatilor de prelucrareale pieselor optice si a modului in care se controleaza piesa in urma slefuirii si...

Sinteza Cama Rotatie cu Tachet Translatie cu Rola

Sinteza mecanismului cu cama de rotatie cu tachet de translatie cu rola. Metoda I Se cunosc: - legea de miscare a camei: (1) - legea de...

Studiul Fiabilității Sistemelor Utilizând Mediul FIAB

Noţiuni teoretice generale Sistemul, în teoria fiabilităţii, se poate definii ca un ansamblu de părţi ce funcţionează în comun pentru îndeplinirea...

Eroarea unei Funcții de Mărimi Independente Măsurate Direct

În grupa masuratorilor directe sunt cuprinse si functii simple de marimi independente, masurate direct. Pe baza erorilor medii patratice ale...

Matlab

1.Introducere Conform site-ului www.thefreedictionay.com, MATLAB este : ’Un program interactiv, produs de firma MathWorks pentru calcule...

Dispozitiv de Compensare a Greutății Brațuilui unui Robot

Consideratii geometrice si cinematice G=22 α=300+i=36[rad] β= α+250=61[rad] AC=25+5i[mm]=55[mm] AB=20+4i[mm]=44[mm] AD=60+6i[mm]=96[mm] i=6...

Determinarea Clorurii de Sodiu din Preparate din Carne

MATERIALE NECESARE: - pahar Berzelius - bagheta de sticla; - hârtie de filtru; - pipeta; - vas Erlenmeyer - biureta; - indicator: solutie de...

Ai nevoie de altceva?